De belangrijkste feiten volgens Nick Hudson

In deze presentatie van maart 2021 geeft Nick Hudson in 27 minuten een overzicht van de belangrijkste feiten o.a. aan de hand van bevindingen van topwetenschappers als Sucharit Bhakdi, Martin Kulldorff en Nobelprijs winnaar Michael Levitt.

Nick Hudson is een van de initiatiefnemers van PANDA (Pandemics Data & Analytics) waarbij wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten.

Engeltalige video via Odysee

Er is ook een deel 2 en een deel 3 waarin Nick Hudson vragen beantwoordt.


Deze video is onderdeel van de pagina:

John Ioannidis: Hoge risico’s, hoge prevalentie, hoogwaardig bewijs en risicovolle beslissingen

Webinar van 22 juni 2020, begint bij 9:19 minuten (video)

“Dit webinar zal de inspanningen schetsen om inzicht te krijgen in de omvang van het risico dat COVID-19 met zich meebrengt en de risicograad van de verschillende populaties en omstandigheden. Het zal ook gegevens presenteren die proberen de prevalentie van de infectie te beoordelen, aangezien veel geïnfecteerde mensen asymptomatisch zijn of zeer beperkte symptomen hebben (en dus niet getest zijn). Verder zal het ook een overzicht geven van de onderzoeksagenda over het rigoureus testen en evalueren van interventies tegen COVID-19 en de beperkingen daarvan. Tot slot zullen de implicaties van nieuw bewijsmateriaal voor beslissingen met veel risico’s worden besproken.”

Bron: Dr. John Ioannidis: “COVID-19: High Risks, High Prevalence, High-Level Evidence, and High-Stake Decisions”, 22 juni 2020

“This webinar will delineate efforts to understand the magnitude of risk conferred by COVID-19 and the gradient of risk across different populations and settings. It will also present data that try to assess the prevalence of the infection, since many infected people are asymptomatic or have very limited symptoms (and thus not tested). Furthermore, it will also provide an overview of the research agenda on rigorous testing and evaluation of interventions against COVID-19 and the caveats thereof. Finally, the implications of emerging evidence for high-stake decisions will be discussed.”

Source: Dr. John Ioannidis: “COVID-19: High Risks, High Prevalence, High-Level Evidence, and High-Stake Decisions”, 22 juni 2020