Over de hele wereld spreken topwetenschappers zich uit

Nieuw op Feiten.net

Speciaal geselecteerd


Video: De belangrijkste feiten volgens Nick Hudson


Corona, COVID-19 en lockdowns in het kort

Bijgewerkt op 16 maart 2022

Corona
SARS-CoV-2
 • Net als de jaarlijks terugkomende coronavirussen is ook het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, een seizoensgebonden virus.
Pandemie
 • Volgens de oude definitie van de WHO uit 2009 is er geen pandemie.
COVID-19
 • COVID-19 is een verzameling van symptomen die horen bij luchtweginfecties zoals de griep.
COVID-19 sterfte
 • COVID-19 kent hetzelfde sterftecijfer (IFR) als de seizoensgriep in een normaal griepjaar, namelijk 0,15% (ter vergelijking: het zware griepseizoen van 2017/2018 in Duitsland kende een IFR van 0,27%).
 • Dit cijfer betekent dat 99,85% van de besmette mensen herstelt van deze ziekte.
 • Dit sterftecijfer van 0,15% is meer dan 30 keer zo laag als eerder gedacht.
 • In werkelijkheid is dit sterftecijfer waarschijnlijk nog lager, het zou zo laag kunnen zijn als 0,01%.
 • John Ioannidis komt in zijn laatste onderzoek uit op 0,15 tot 0,20%.
 • Ter vergelijking: aan de pest wordt een sterftecijfer van 30 tot 60% toegeschreven en aan Ebola een sterftecijfer van 25 tot 90%. De Spaanse Griep kende een IFR van 2,5%.
COVID-19 sterfte jonger dan 70
 • De sterfte aan COVID-19 hangt sterk samen met leeftijd.
 • Voor mensen jonger dan 70 jaar komt de hoogleraar van Stanford John Ioannidis uit op een sterfte-percentage (IFR) van 0,03 tot 0,04 procent voor geïnfecteerden.
 • Voor mensen jonger dan 65 jaar is het risico vergelijkbaar met autorijden.

Tabel: Risico op sterfte door COVID-19 voor de Nederlandse bevolking

LeeftijdsgroepRisico op sterfte
20-290,0000%
30-390,0002%
40-490,0004%
50-590,0023%
60-690,0088%
70-790,0361%
80+0,1657%
Bron: RIVM
Gestorven met versus door COVID-19
 • Meer dan 96% van de overledenen had een onderliggende ziekte.
 • Dit betekent dat meer dan 96% van de coronadoden is overleden met COVID-19 en dat hooguit 4% van overledenen is gestorven door COVID-19.
 • Meer dan 60% had meer dan 3 onderliggende ziekten.
 • Als voor de berekening van het sterftecijfer (IFR) alleen de sterfte door COVID-19 wordt gebruikt, komt dit cijfer zo op minder een tiende van het huidige sterftecijfer.
Leeftijd sterfgevallen COVID-19
Behandeling
Vaccinatie
COVID-19 besmetting
 • Het aantal besmette personen is 50 tot 85 keer hoger dan eerder gedacht.
 • Tot 60% van alle personen heeft al een soort van achtergrond immuniteit door eerdere infecties met verkoudheidsvirussen.
 • Tot 80% van positief-geteste personen zijn symptoom vrij.
 • In de leeftijd van 70 tot 79 is dit percentage ongeveer 60%.
 • Meer dan 95% van de mensen die besmet zijn vertoont geen of alleen milde symptomen.
Coronatest
 • Met een PCR-test kan geen levend virus worden gevonden.
 • Alleen stukjes dood virus kunnen met deze test worden aangetoond.
 • Een positieve test is daarom geen bewijs van infectie, want daar is het bewijs van een heel, levend virus voor nodig en dat is niet mogelijk met PCR.
 • Met een PCR-test kan geen diagnose worden gesteld.
 • Gebruik van PCR-testen kan leiden tot een pseudo-epidemie, zo heeft de geschiedenis al eerder laten zien.
Asymptomatisch
 • Ziekte wordt vastgesteld met symptomen.
 • Mensen zonder symptomen zijn gezond.
 • Gezonde mensen zijn niet ziek.
 • Er is geen bewijs dat gezonde mensen andere mensen ziek kunnen maken door infectie.
Media
 • De berichtgeving in de media is niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten wat betreft risicocommunicatie,
 • cijfers worden niet in de context van andere cijfers genoemd:
  • er worden bijvoorbeeld geen cijfers genoemd van andere infectieziekten,
 • In de media wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen positief getesten en patiënten.
Lockdowns
Covid injecties: veiligheid
COVID injecties: effectiviteit
 • De onderzoeken van de fabrikanten zijn zelfs niet opgezet om te kijken of de vaccins overdracht van het virus tegengaan, zo stellen wetenschappers in het medisch tijdschrift The Lancet. Dit geldt ook voor infectie, ziekenhuisopname, ernstige ziekte en sterfte.
 • Met andere woorden: het voorkomen van infectie, overdracht, ziekenhuisopname, ernstige ziekte of sterfte is nooit het doel geweest van de onderzoeken van de farmaceuten ten aanzien van de vaccins voor COVID-19, zo zeggen de auteurs in dit artikel.
 • Het enige waar naar gekeken is is of de prikken ook milde verschijnselen kunnen voorkomen.

Samenvatting

Wereldwijd zijn er talloze topwetenschappers opgestaan om zich uit te spreken over de draconische maatregelen die zijn genomen vanwege COVID-19.

Ze behoren tot enorme groep onafhankelijke epidemiologen en andere medische onderzoekers die niet zijn geraadpleegd bij het nemen van de maatregelen, ondanks de grote expertise die deze mensen hebben bewezen te bezitten.

Gezondheid op het spel

Het zijn deze mensen die in maart 2020 waarschuwen dat de gezondheid en van honderden miljoenen zo niet miljarden mensen op het spel staat door de ingrijpende maatregelen die zijn getroffen.

Ze stellen dat simpelweg het bewijs ontbreekt voor de drastische ingrepen.

Geen bewijs voor angst

Wanneer in april 2020 er in ruime mate data beschikbaar is, zeggen zij, kijkend naar die data:

Er is voor de angst dat dit virus fundamenteel anders zou zijn dan de jaarlijkse griep, geen bewijs.


Hoe het begon

Al op 19 maart 2020 waarschuwt één van de meest geciteerde wetenschappers ter wereld, John Ioannidis, dat we waarschijnlijk niet te maken hebben met een “pandemie van de eeuw”, maar met een “bewijs-fiasco van de eeuw“. De maatregelen worden namelijk door geen enkel bewijs gerechtvaardigd, zo stelt de topepidemioloog van de Stanford Universiteit, maar hebben wel gevolgen voor de gezondheid van miljarden mensen.

Ioannidis vraagt zich af waarom er zoveel belangstelling is voor het coronavirus van dit jaar. De beschikbare data laten niets opvallends zien.


Ook collega-hoogleraar Joel Kettner, o.a. directeur Internationaal Centrum voor Infectieziekten, snapt er niets van:

Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik ervan moet denken, maar ik zal je zeggen wat ik vind. Ten eerste, wil ik zeggen dat ik in 30 jaar van publieke gezondheidszorg nog nooit zoiets als dit heb gezien. Ik heb het niet over de pandemie, want daar heb ik er al 30 van gezien, één per jaar. Het heet griep. En andere respiratoire ziekte virussen, we weten niet altijd wat ze zijn. Maar ik heb deze reactie nog nooit gezien, en ik probeer te begrijpen waarom.


Ook Knut Wittkowski, een epidemioloog uit New York met 35 jaar ervaring, is verbaasd. Hij is zichtbaar emotioneel over de reactie op het coronavirus van dit jaar:

Er is niets om bang voor te zijn. Dit is een griepepidemie zoals elke andere griep. Misschien iets ernstiger, maar er is niets dat fundamenteel anders is dan de griepuitbraken die we in andere jaren zien.”


Sucharit Bhakdi, een van de meest internationaal gerenommeerde infectiologen in Duitsland en een van de meest geciteerde onderzoekswetenschappers in de Duitse geschiedenis, is zeer uitgesproken over de reactie op het virus:

“Ik kan alleen maar zeggen dat al deze maatregelen leiden tot zelfvernietiging en collectieve zelfmoord vanwege niets anders dan een spook.”

Duitstalig interview met Engelstalige ondertiteling, 19 maart 2020

Op 8 april maakt John Ioannidis de resultaten van een onderzoek naar de kans op overlijden door COVID-19 bekend:

Het risico op overlijden door COVID-19 voor mensen jonger dan 65 jaar kan nog kleiner zijn dan het risico op overlijden door een auto-ongeluk tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer.

Op 17 april publiceert de wetenschapper van Stanford een onderzoek waarvan de resultaten suggereren dat het sterftecijfer, de kans dat je als je geïnfecteerd bent, sterft, 50 tot 80 keer zo klein is, als eerder gedacht. Ioannidis:

Onze gegevens suggereren dat COVID-19 een sterftecijfer heeft dat in hetzelfde gebied ligt als de seizoensgriep.

Latere onderzoeken laten sterftecijfers zien die variëren van

0,02 tot 0,4 procent.

Dat betekent dat sterftecijfers op hetzelfde niveau zitten als de jaarlijkse griep, soms iets daaronder, soms iets daarboven.

Gestorven met of door corona?

Onderzoek door de Italiaanse gezondheidsautoriteiten laat o.a. de volgende cijfers zien:

 • 4,1% van de slachtoffers in Italië had geen onderliggende ziekte.
 • Meer dan 60% van de overledenen leed aan 3 ziekten.

In 2009 heeft de WHO haar definitie van “pandemie” aangepast door “enorme aantallen doden” uit die definitie te schrappen. Sindsdien kan elke jaarlijkse seizoensgriepepidemie tot een pandemie uitgeroepen worden.

John Ioannidis

Bijgewerkt op 3 juli 2021

John P.A. Ioannidis is hoogleraar aan de Stanford Universiteit, o.a. hoogleraar ziektepreventie aan de School of Medicine, hoogleraar geneeskunde, gezondheidsonderzoek en -beleid (epidemiologie) .

The Atlantic noemde hem “mischien wel één van de meest gezaghebbende wetenschappers ter wereld“.

Zijn PLoS Medicine paper over “Why most published research findings are false” (Waarom de meeste gepubliceerde onderzoeksresultaten niet waar zijn) is het meest geraadpleegde artikel in de geschiedenis van de Public Library of Science (~3 miljoen treffers).

Als er in maart van dit jaar verregaande maatregelen worden genomen naar aanleiding van het coronavirus, waarschuwt hoogleraar aan de Stanford Universiteit John P.A. Ioannidis de wereld op 17 maart, dat er door de draconische maatregelen, “miljarden, niet slechts miljoenen levens” op het spel zouden kunnen staan. Als je zulke maatregelen neemt, is het verstandig om je besluiten te baseren op bewijs, zo stelt Ioannidis:

“Als we besluiten om van een klif te springen, hebben we wat gegevens nodig om ons te informeren over de rationaliteit van zo’n actie en de kansen om ergens veilig te landen.”

Want dat is het probleem volgens de hoogleraar: er zijn op het moment van invoering van de maatregelen niet genoeg betrouwbare gegevens om de drastische maatregelen te rechtvaardigen.

Bewijs-fiasco van de eeuw

Daarom vraagt Ioannidis zich af of we in plaats van “de pandemie van de eeuw” niet beter kunnen spreken van een “bewijs-fiasco van de eeuw.”

Dit jaar heeft de uitbraak van het coronavirus “ongekend veel aandacht” gekregen, zo stelt de hoogleraar in een artikel van 19 maart vast. Veel meer dan griep, merkt Ioannidis op, terwijl influenza van dit seizoen op dat moment wereldwijd ongeveer 100 keer meer doden veroorzaakt dan het coronavirus.

Coronavirussen besmetten elk jaar miljoenen mensen per jaar, zo schrijft Ioannidis, vooral bij ouderen en bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met een luchtwegaandoening. Maar dit jaar is het anders:

“Afgezien van de bekende en zeer dodelijke SARS- en MERS-coronavirussen, hebben andere coronavirussen waarschijnlijk miljoenen mensen geïnfecteerd en duizenden mensen gedood. Het is echter pas dit jaar dat elk geval en elk sterfgeval een alarmerende nieuwsuitzending krijgt.

De kans op overlijden door COVID-19

Op 8 april, er zijn nu meer gegevens beschikbaar, publiceert de veel geciteerde hoogleraar zijn eerste bevindingen over het gevaar van het virus.

Voor dit onderzoek maakt de wetenschapper opzettelijk gebruik van de epicentra van de wereld, waar de sterftecijfers het hoogst zijn, waaronder Nederland. Hij concludeert:

Het risico op overlijden door COVID-19 voor mensen jonger dan 65 jaar kan nog kleiner zijn dan het risico op overlijden door een auto-ongeluk tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer.

Het coronavirus heeft een sterftecijfer dat in hetzelfde gebied ligt als de seizoensgriep

Engelstalig videofragment van dit interview: video of tekst.

Op 17 april publiceert hij een onderzoek waarvan de resultaten suggereren dat het aantal besmette mensen 50 tot 80 keer hoger is dan eerder was gedocumenteerd. Dit betekent dat het sterftecijfer, de kans dat je als je geïnfecteerd bent, sterft, 50 tot 80 keer zo klein is, als eerder gedacht. John Ionannidis zegt daarover in een interview van 19 april:

“Onze gegevens suggereren dat COVID-19 een sterftecijfer heeft dat in hetzelfde gebied ligt als de seizoensgriep. Het suggereert dat, hoewel dit een zeer ernstig probleem is, we niet bang hoeven te zijn. Het suggereert dat we een solide basis hebben om optimistisch te zijn over de mogelijkheid om uiteindelijk onze samenleving te heropenen en ons leven terug te krijgen.”

In een interview reageert Ioannidis op de kritiek die hij hierop krijgt:

Er is een soort menigte mentaliteit aan het werk die er gewoon op staat dat dit het einde van de wereld moet zijn en het moet zijn dat de hemel valt. Het is een aanval op studies met data gebaseerd op speculatie en science fiction. Maar het verwerpen van echte data ten gunste van wiskundige speculatie is verbijsterend.

Ioannidis concludeert op 11 juni 2020 dat het voorspellen voor COVID-19 is “mislukt”. Zo gebruikten veel modellen verkeerde aannames: “Veel modellen gingen uit van homogeniteit, d.w.z. dat alle mensen gelijke kansen hebben om zich met elkaar te vermengen en elkaar te besmetten”. De wetenschapper noemt dit “een onhoudbare veronderstelling” want “in werkelijkheid is een enorme heterogeniteit van blootstellingen en vermenging hoogstwaarschijnlijk de norm”.

Zodra er nieuw bewijsmateriaal is, moet dat worden meegenomen en beoordeeld, zo benadrukt Ioannidis en niet vastgehouden worden aan “extreme voorspellingen” :

Bij het verkrijgen van solide bewijsmateriaal over de epidemiologische kenmerken van nieuwe uitbraken moeten onwaarschijnlijke, overdreven voorspellingen worden losgelaten. Anders kunnen ze meer schade aanrichten dan het virus zelf.

Webinar van 22 juni 2020, begint bij 9:19 minuten (video)

Bulletin WHO

In oktober 2020 verschijnt in een bulletin van de WHO een onderzoek van John Ioannidis dat verricht is in mei van dat jaar waarin de IFR uitkomt op 0,23%. De IFR voor mensen beneden de 70 jaar zit volgens dit onderzoek op 0,05%.

Nieuwe cijfers IFR

Op 7 oktober 2020 publiceert Ioannidis nieuwe onderzoeksresultaten over het IFR van COVID-19. In dit onderzoek zijn niet alleen de sterftecijfers meegenomen van de landen die het hardst zijn geraakt maar ook de landen die minder zwaar zijn getroffen om zo te komen tot een betere schatting van het IFR van COVID-19. De nieuwe schatting is dat ongeveer 0,15 tot 0,20 procent van de mensen sterft aan de ziekte. Voor mensen jonger dan 70 jaar komt Ioannidis uit op een percentage van 0,03 tot 0,04 procent.

Helpen de maatregelen?

Op 5 januari 2021 komt John Ioannidis met een onderzoek naar “niet-farmaceutische interventies (NPI’s) om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” zoals “verplicht thuisblijven en bedrijfssluitingen”.

De onderzoekers stellen dat “gezien de gevolgen van dit beleid het belangrijk [is] om de effecten ervan te evalueren”. De onderzoekers kijken naar het beleid in 10 landen, waaronder Nederland en komen tot volgende conclusie:

Hoewel kleine voordelen niet kunnen worden uitgesloten, vinden we geen significante voordelen van restrictievere NPI’s op de toename van het aantal gevallen.