John Ioannidis: “Voor mensen jonger dan 65 jaar kan het risico op overlijden door COVID-19 kleiner zijn dan de kans op overlijden door een auto-ongeluk tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer”

Deze resultaten komen overeen met de belangrijkste epicentra van de pandemie, aangezien onze selectiecriteria expliciet zijn opgesteld om de locaties met de hoogste aantallen doden erin op te nemen. Daarom kan voor de overgrote meerderheid van de landen in de wereld en voor de overgrote meerderheid van de staten en steden in de VS met, dit seizoen, het risico op overlijden door COVID-19 voor mensen jonger dan 65 jaar nog kleiner zijn dan het risico op overlijden door een auto-ongeluk tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer.

Bron: Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters, Medrxiv, 8 april 2020, geraadpleegd op 11 april 2020

These numbers correspond to the main epicenters of the pandemic, since our eligibility criteria were set explicitly to include the locations with the highest numbers of deaths. Therefore, for the vast majority of countries around the world and for the vast majority of states and cities in the USA with, the risk of death from COVID-19 this season for people <65 years old may be even smaller than the risk of dying from a car accident during daily commute.

Source: Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters, accessed on 11 April 2020