Wat is er aan de hand met ivermectine?

In de door miljoenen mensen bekeken documentaire “Een brief aan Andrew Hill” van 18 minuten wordt het verhaal verteld over een beslissing die grote gevolgen zou hebben voor het wereldwijde gebruik van het geneesmiddel ivermectine voor de behandeling van COVID-19.

Gerenommeerde artsen van over de hele wereld die onderzoek naar het middel hebben gedaan zijn er zeer positief over. Eén van deze artsen, Pierre Kory, noemt het een “wondermedicijn“. Onderzoekers in een artikel in Nature komen tot precies dezelfde conclusie: een wondermiddel. Een Nobelprijs heeft het gekregen. Toch wordt het geneesmiddel te vuur en te zwaard bestreden en weggezet als een “paardenmiddel“.

Wat is hier aan de hand? Spreken de feiten tegen het gebruik van het middel voor de behandeling van COVID-19?

Tess Lawrie is arts, wetenschapper en Cochrane Library contribuant en staat met 120 peer-reviewed publicaties, 5.091 citaties en 177.634 weergaven in de top 5 procent van ResearchGate. Ze adviseert met haar onafhankelijke organisatie Evidence-Based Medicine Consultancy al jarenlang de WHO. Tess Lawrie wordt gezien als “een van ’s werelds meest vooraanstaande analisten van medisch onderzoek“. en wordt ook wel “het geweten van de geneeskunde” genoemd.

In de film staat de brief centraal die zij heeft geschreven aan Andrew Hill, auteur van een positieve analyse van ivermectine onderzoeken, die door de WHO was gevraagd om advies uit te brengen over de tientallen studies die over het gebruik van ivermectine voor COVID-19 gunstige uitkomsten lieten zien.

Andrew Hill stond op het punt een zeer positief advies over ivermectine uit te brengen aan de WHO toen van de een op de andere dag hij een tegenovergestelde positie innam.

Wat is er gebeurd? Wat heeft Andrew Hill van gedachte doen veranderen? Wat is er aan de hand met ivermectine?

Over een beslissing die – als Andrew Hill anders had besloten – volgens Tessa Lawrie een zeer drastische wending had kunnen geven aan het verloop van de geschiedenis.

Video

De video is te zien met (gedeeltelijke) ondertiteling in het Nederlands via Odysee of zonder ondertiteling via Rumble, Odysee, Brand New Tube of Telegram.


Beschrijving bij de video

“In oktober 2020 kreeg Dr. Andrew Hill de opdracht om aan de Wereldgezondheidsorganisatie verslag uit te brengen over de tientallen nieuwe studies uit de hele wereld die suggereren dat Ivermectine een opmerkelijk veilige en effectieve behandeling voor COVID-19 zou kunnen zijn.

Maar op 18 januari 2021 publiceerde Dr. Hill zijn bevindingen op een pre-print server. Zijn methoden misten zorgvuldigheid, de review was van lage kwaliteit en de uiterst positieve bevindingen over ivermectine waren in tegenspraak met de conclusie. Uiteindelijk adviseerde Dr. Hill dat “Ivermectine eerst gevalideerd moet worden in grotere goed gecontroleerde gerandomiseerde trials voordat de resultaten toereikend zijn voor beoordeling door regelgevende instanties”.

De onderzoeker die een wereldwijde aanbeveling over Ivermectine beoogde, had in plaats daarvan een negatief advies gegeven. Een aanval van de media tegen het geneesmiddel volgde. Wat waren de redenen van Dr. Hill? Waren zijn conclusies gerechtvaardigd? Of waren er externe krachten die zijn ommezwaai beïnvloedden?

Een jaar later vertelt deze film wat er precies gebeurde vanuit het perspectief van iemand die het aan den lijve ondervond; Dr. Tess Lawrie; met ook bijdragen van Dr. Pierre Kory en Dr. Paul Marik die in dezelfde periode nauw met Dr. Hill samenwerkten.”

Bron: Oracle Films


Zie ook:

Samenvatting en context van het videogesprek met transcript

In het boek van Robert F. Kennedy, Jr., De echte Anthony Fauci (The Real Anthony Fauci) wordt het videogesprek tussen Tessa Lawrie en Andrew Hill opgevoerd.

In een artikel van Neville Hodgkinson wordt precies dit gedeelte van het boek aangehaald, aangevuld met een transcript van de conversatie:

“[…] Het boek bevat een meeslepend verslag van een woordenwisseling afgelopen januari tussen Dr. Tess Lawrie, directeur van het Evidence-based Medicine Consultancy in Bath, Engeland, en Dr. Andrew Hill, auteur van een positieve analyse van de ivermectine studies.

Hij had daarna een “halsbrekende” ommezwaai gemaakt in de kwestie, door te beweren dat de studies een “lage zekerheid” over de waarde vertoonden en dat er meer proeven nodig waren.

Lawrie probeerde Hill over te halen om deel te nemen aan en mee te schrijven aan een onmiddellijke review van alle gepubliceerde ivermectine studies in de medische literatuur, uit te voeren door het eminente Cochrane Network, dat duizenden vrijwilligers gebruikt om onafhankelijke behandelingsadviezen van hoge kwaliteit te geven.

“Het was een opwindende kans,” schrijft Kennedy. “Onder normale omstandigheden zou Hill deze kans om hoofdauteur te worden bij enkele van ’s werelds meest prestigieuze onderzoekers hebben moeten aangrijpen. Hij was niettemin vrijblijvend.

Kennedy schrijft in zijn boek:

“De week daarop sprak ze opnieuw met Hill, ditmaal via Zoom. Het Zoom-gesprek werd opgenomen.

“Dr. Lawrie vroeg Hill om uitleg over zijn ommezwaai ten aanzien van ivermectine, waarvan zijn eigen analyse had vastgesteld dat het overweldigend effectief was. ‘Hoe kunt u dit doen?’ vroeg ze beleefd. ‘Je brengt onherstelbare schade toe’. Hill legde uit dat hij in een ‘lastige situatie’ zat omdat zijn sponsors druk op hem hadden uitgeoefend. Hill is een viroloog van de Universiteit van Liverpool die als adviseur dient voor Bill Gates en de Clinton Foundation. Hij vertelde me dat zijn sponsor Unitaid was.

“Unitaid is een quasi-gouvernementele belangenorganisatie die gefinancierd wordt door de Bill & Melinda Gates Stichting (BMGF) en verschillende landen – Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Brazilië, Spanje, de Republiek Korea en Chili – om bij regeringen te lobbyen voor de financiering van de aankoop van medicijnen van farmaceutische multinationals voor distributie aan de Afrikaanse armen.

“Haar voornaamste doel lijkt te zijn de patentrechten en intellectuele eigendomsrechten van farmaceutische bedrijven te beschermen – wat, zoals we zullen zien, voor Bill Gates een prioritaire passie is – en ervoor te zorgen dat ze prompt en volledig betaald worden. Ongeveer 63 procent van de financiering is afkomstig van een extra belasting op vliegtickets.

“De BMGF heeft een bestuurszetel en zit het Uitvoerend Comité van Unitaid voor, en de BMGF heeft Unitaid sinds 2005 $150 miljoen gegeven. Verschillende door Gates gefinancierde surrogaat- en dekmantelorganisaties dragen ook bij, net als de farmaceutische industrie.

“De BMGF en Gates bezitten persoonlijk grote belangen in veel van de farmaceutische bedrijven die van deze kletspraat profiteren. Gates gebruikt Unitaid ook om corrupte wetenschap door tamme en gecompromitteerde onderzoekers als Hill te financieren die zijn beleidsrichtlijnen aan de WHO legitimeert.

“Unitaid gaf $ 40 miljoen aan de werkgever van Andrew Hill, de Universiteit van Liverpool, vier dagen voor de publicatie van Hill’s studie. Hill, een Ph.D., bekende dat de sponsors hem onder druk zetten om zijn conclusie te beïnvloeden. Toen Dr. Lawrie vroeg wie hem probeerde te beïnvloeden, zei Hill: “Ik bedoel, ik, ik denk dat ik hier in een heel gevoelige positie zit …””

Hier volgt de transcriptie van het gesprek tussen Lawrie en Hill:

Lawrie: Veel mensen bevinden zich in gevoelige posities; ze liggen in het ziekenhuis, in ICU’s te sterven, en ze hebben dit medicijn nodig.

Hill: Wel …

Lawrie: Dit is wat ik niet snap, weet je, want jij bent geen clinicus. Je ziet niet elke dag mensen sterven. En dit medicijn voorkomt sterfgevallen met 80 procent. Dus 80 procent van die mensen die vandaag sterven, hoeft niet te sterven omdat er ivermectine is.

Hill: Er zijn, zoals ik al zei, veel verschillende meningen over dit middel. Zoals ik zeg, sommige mensen zijn gewoon …

Lawrie: Wij kijken naar de gegevens; het doet er niet toe wat andere mensen zeggen. Wij zijn degenen die de taak hebben naar de gegevens te kijken en iedereen gerust te stellen dat deze goedkope en effectieve behandeling levens zal redden. Het is duidelijk. Je hoeft niet te zeggen, nou, zo-en-zo zegt dit, en zo-en-zo zegt dat. Het is absoluut glashelder. We kunnen vandaag levens redden. Als we de regering zover kunnen krijgen om ivermectine te kopen.

Hill: Wel, ik denk niet dat het zo eenvoudig is, want je hebt proeven …

Lawrie: Zo simpel is het wel. We hoeven niet te wachten op studies … we hebben nu genoeg bewijs dat aantoont dat ivermectine levens redt, het voorkomt ziekenhuisopname. Het bespaart het klinisch personeel dat elke dag naar het werk gaat en blootgesteld wordt. En eerlijk gezegd ben ik geschokt over hoe jullie geen verantwoordelijkheid nemen voor die beslissing.

En je hebt me nog steeds niet verteld wie je [beïnvloedt]? Wie geeft je die mening? Want je blijft zeggen dat je in een gevoelige positie zit. Ik waardeer het dat je in een gevoelige positie verkeert, als je ergens voor betaald wordt en je krijgt te horen dat je een bepaald verhaal moet steunen … dat is een gevoelige positie.

Dus dan moet je soort van beslissen: wel, neem ik deze betaling aan? Want in feite zie je dat \jouw onjuiste conclusies mensen zullen schaden. Dus misschien moet je zeggen: ik laat me hier niet voor betalen.

Ik zie het bewijs, en ik zal me als vrijwilliger bij het Cochrane team aansluiten, zoals iedereen in het Cochrane team vrijwilliger is. Niemand wordt voor dit werk betaald.

Hill: Ik denk dat we fundamenteel tot dezelfde conclusie komen over het overlevingsvoordeel. We vinden allebei een significant effect op de overleving.

Lawrie: Nee, ik beoordeel mijn bewijsmateriaal. Ik zeg dat ik zeker ben van dit bewijs. Ik zeg dat ik er absoluut zeker van ben dat het sterfgevallen voorkomt. Er is niets zo effectief als deze behandeling. Wat is je terughoudendheid? Wiens conclusie is dat?

Hill klaagt weer dat buitenstaanders hem beïnvloeden.

Lawrie: Je blijft verwijzen naar andere mensen. Het is alsof je jezelf niet vertrouwt. Als je op jezelf zou vertrouwen, zou je weten dat je een fout gemaakt hebt en dat je die moet herstellen, want je weet in je hart dat deze behandeling de dood voorkomt.

Hill: Wel, ik weet zeker dat de gegevens van dit moment het geneesmiddel niet goedgekeurd zullen krijgen.

Lawrie: Maar, Andy – weet dat dit naar buiten zal komen. Het zal uitkomen dat er al die belemmeringen waren om de waarheid aan het publiek te vertellen en om de bewijzen te presenteren. Dus alsjeblieft, dit is je kans om gewoon [de waarheid] in je review te erkennen, je conclusies te veranderen, en mee te doen met deze Cochrane Review, die definitief zal zijn. Het zal het overzicht zijn dat het bewijs laat zien en het bewijs geeft. Dit was de consensus op de bijeenkomst van woensdagavond met 20 deskundigen.

Hill protesteert dat de Amerikaanse National Institutes of Health er niet mee zal instemmen ivermectine aan te bevelen.

Lawrie: Ja, want de NIH is in handen van de vaccin-lobby.

Hill: Dat is niet iets waar ik weet van heb.

Lawrie: Nou, wat ik wil zeggen is dat dit riekt naar corruptie en dat je bespeeld wordt.

Hill: Dat denk ik niet.

Lawrie: Nou dan heb je geen excuus want je werk in die recensie is gebrekkig. Het is overhaast. Het is niet goed in elkaar gezet.

Lawrie wijst erop dat Hill’s studie een heleboel klinische uitkomsten negeert die van invloed zijn op patiënten. Ze scheldt Hill uit voor het negeren van de gunstige effecten van ivermectine als profylaxe, van het effect ervan op de snelheid om negatief op het virus te testen, op de behoefte aan mechanische beademing, op verminderde opnames op de intensive care, en andere uitkomsten die klinisch zinvol zijn.

Dit is slecht onderzoek … slecht onderzoek. Dus, op dit punt, weet ik het niet … je lijkt me een aardige vent, maar ik maak me echt, echt zorgen om je.

Hill: Oké. Ja. Ik bedoel, het is, het is een moeilijke situatie.

Lawrie: Nee, jij zit misschien in een moeilijke situatie. Ik ben dat niet, want ik heb geen betaalmeester. Ik kan de waarheid vertellen. Hoe kun je het opzettelijk proberen te verknoeien … weet je wel?

Hill: Het is niet het verknoeien. Het zegt dat we, we hebben even tijd nodig om wat meer studies te bekijken.

Lawrie: Dus, hoe lang laat je mensen doorgaan met onnodig sterven – aan jou de keus? Wat is, wat is de tijdlijn die je hiervoor hebt toegestaan, dan?

Hill: Wel, ik denk …. Ik denk dat het naar de WHO [Wereldgezondheidsorganisatie]en de NIH [National Institutes of Health]en de FDA [U.S. Food and Drug Administration]en de EMA [Europees Geneesmiddelenbureau]gaat. En zij moeten beslissen wanneer ze vinden dat het genoeg is.

Lawrie: Hoe beslissen ze? Omdat er niemand is die hen een goede bewijssynthese geeft, want die van jullie is zeker niet goed.

Hill: Wel, als die van jou uitkomt, wat in de zeer nabije toekomst zal zijn … zullen er tegelijk andere studies zijn die resultaten opleveren, waardoor het met een beetje geluk een succes gaat worden. En wij zullen erbij zijn.

Lawrie: Het is al een succes.

Hill: Nee, dat is, dat is niet de opvatting van de WHO en de FDA.

Lawrie: Je riskeert liever massa’s mensenlevens. Weet je, als jij en ik hier samen voor zouden staan, zouden we een verenigd front kunnen vormen en we zouden dit ding kunnen krijgen. We zouden het voor elkaar kunnen krijgen. We zouden levens kunnen redden; we zouden kunnen voorkomen dat [artsen en verpleegkundigen van de Britse National Health Service] mensen besmet raken. We zouden kunnen voorkomen dat bejaarden sterven.

Dit zijn studies die over de hele wereld in verschillende landen zijn uitgevoerd. En ze zeggen allemaal hetzelfde. Plus er is allerlei ander bewijs dat aantoont dat het werkt. Gerandomiseerde gecontroleerde proeven hoeven niet de alfa en omega te zijn. Maar [even]op basis van de gerandomiseerde gecontroleerde proeven is het duidelijk dat ivermectine werkt. Het voorkomt sterfgevallen en het voorkomt schade en het verbetert de resultaten voor mensen …

Ik zie dat we nergens komen, want je hebt een agenda, of je het nu leuk vindt of niet, of je het nu toegeeft of niet, je hebt een agenda. En de agenda is om dit zo ver mogelijk naar beneden te schoppen. Dus … we proberen levens te redden. Dat is wat we doen.

Ik ben een dokter en ik ga zoveel mogelijk levens redden als ik kan. En dat ga ik doen door de boodschap over ivermectine goed over te brengen. Oké. Helaas gaat jouw werk daar afbreuk aan doen, en jij schijnt de last van vele, vele sterfgevallen te kunnen dragen, wat ik niet kan.

Lawrie vraagt dan opnieuw: Zou je het me willen vertellen? Ik zou graag willen weten wie je betaalt als consultant via de WGO?

Hill: Het is Unitaid.

Lawrie: Goed dan. Dus wie hielp mee aan … Wiens conclusies staan er in de review die jij gedaan hebt? Wie staat er niet als auteur vermeld? Wie heeft eigenlijk bijgedragen?

Hill: Wel, ik bedoel, ik wil er niet echt op ingaan, ik bedoel, het … Unitaid …

Lawrie: Ik denk dat . … het duidelijk moet zijn. Ik zou graag willen weten wie, wie die andere stemmen zijn die in je krant staan en die niet erkend worden? Heeft Unitaid iets te zeggen? Hebben ze invloed op wat je schrijft?

Hill: Unitaid heeft inspraak in de conclusies van het artikel. Ja.

Lawrie: Oké, wie is het dan in Unitaid? Wie geeft je adviezen over je bewijsmateriaal?

Hill: Wel, het zijn gewoon de mensen daar. Ik heb niet …

Lawrie: Dus ze hebben iets te zeggen over je conclusies.

Hill: Ja.

Lawrie: Kun je me alsjeblieft een naam geven van iemand bij Unitaid met wie ik zou kunnen spreken, zodat ik mijn bewijsmateriaal kan delen en hopen dat ik ze kan proberen over te halen het te begrijpen?

Hill: Oh, ik zal even nadenken over wie ik je een naam kan geven … maar ik bedoel, dit is heel moeilijk want ik ben, weet je, ik heb deze rol waarin ik dit document moet produceren en we zitten in een heel moeilijk, delicaat evenwicht …

Lawrie: Wie zijn deze mensen? Wie zijn deze mensen die dit zeggen?

Hill: Ja … het is een heel sterke lobby …

Lawrie: Oké. Kijk, ik denk dat ik een soort doodlopende weg zie, want je lijkt een heleboel smoesjes te hebben, maar, eh, weet je, dat om, om slechte onderzoekspraktijken te rechtvaardigen. Dus het spijt me echt heel erg, Andy.

Ik zou echt, echt willen, en je hebt me heel duidelijk uitgelegd, zowel in wat je gezegd hebt als in je lichaamstaal, dat je niet helemaal op je gemak bent met je conclusies, en dat je in een lastig parket zit door welke invloed dan ook die mensen op je hebben, en ook de mensen die je betaald hebben en die in principe die conclusie voor je geschreven hebben.

Hill: Je moet gewoon begrijpen dat ik in een lastige positie zit. Ik probeer een middenweg te bewandelen en dat is buitengewoon moeilijk.

Lawrie: Ja. Middenweg. De middenweg is geen middenweg … Je hebt een standpunt ingenomen dat recht naar het andere uiterste gaat en oproept tot nog meer processen die mensen gaan doden. Dus dit zal naar buiten komen, en jij zult verwijtbaar zijn.

En ik kan niet begrijpen waarom je dat niet ziet, want het bewijs is er en je ontkent het niet alleen, maar je werk de waarheid eigenlijk actief weg. En dit zal naar buiten komen. Dus het spijt me echt … Zoals ik al zei, je lijkt me een aardige vent, maar ik denk dat je gewoon op de een of andere manier misleid bent.

Hill belooft dat hij alles zal doen wat in zijn macht ligt om ivermectine goedgekeurd te krijgen als ze hem zes weken de tijd geeft.

Hill: Wel, wat ik hoop is dat deze, deze patstelling waarin we zitten niet lang duurt. Het duurt een kwestie van weken. En ik garandeer dat ik erop zal aandringen dat dit zo kort mogelijk duurt.

Lawrie: Dus, hoe lang denk je dat de patstelling nog zal duren? Hoe lang denk je dat je betaald zult worden om de patstelling te laten voortduren?

Hill: Van mijn kant. Oké … ik denk eind februari, dan zijn we er, zes weken.’

Lawrie: Hoeveel mensen sterven er elke dag?

Hill: Oh, zeker. Ik bedoel, je weet wel, 15.000 mensen per dag.

Lawrie: Vijftienduizend mensen per dag maal zes weken … want in dit tempo krijgen alle andere landen ivermectine, behalve het VK en de VS, want het VK en de VS en Europa zijn in handen van de vaccin-lobby.

Hill: Mijn doel is het geneesmiddel goedgekeurd te krijgen en alles te doen wat ik kan om het zo te krijgen dat het het maximale bereikt …

Lawrie: Je doet niet alles wat je kunt, want alles wat je kunt zou inhouden dat je tegen de mensen die je betalen zegt: “Ik zie dat dit sterfgevallen voorkomt. Dus ik ga deze conclusie niet meer steunen, en ik ga de waarheid vertellen.”

Hill: Wat, ik moet mijn verantwoordelijkheden nemen om zoveel mogelijk steun te krijgen om dit middel zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen.

Lawrie: Nou, je krijgt het niet goedgekeurd op de manier waarop je die conclusie geschreven hebt. Je hebt eigenlijk jezelf in de voet geschoten, en je hebt ons allemaal in de voet geschoten. Iedereen … die iets goeds probeert te doen. Je hebt het eigenlijk helemaal kapot gemaakt.

Hill: Oké. Nou, daar zullen we, denk ik, het over eens moeten zijn.

Lawrie: Ja. Nou, ik weet niet hoe je ’s nachts slaapt, eerlijk gezegd.

Kennedy voegt eraan toe dat Lawrie bij de afsluiting van een conferentie over ivermectine op 14 januari verklaarde dat als het middel in 2020 was ingezet, “toen medische collega’s over de hele wereld de autoriteiten voor het eerst op de werkzaamheid ervan attent maakten, miljoenen levens gered hadden kunnen worden, en de pandemie met al het bijbehorende leed en verlies snel en tijdig tot een einde gebracht had kunnen worden”.

Bron: Children’s Health Defense en The Conservative Woman, 2 december 2021


Diepgravend onderzoek naar “het ivermectine schandaal”: wie zijn de “ghostwriters” van de paper van Andrew Hill?

Regisseur/producent Phil Harper heeft “het ivermectine schandaal” onderzocht en komt met een aantal namen van mensen die mogelijk betrokken waren bij de paper van Andrew Hill als “ghostwriters“. Maar wie had de paper daadwerkelijk aangepast? Phil Harper schrijft hoe hij op het spoor van deze “ghostwriter” kwam:

De vermeende verborgen auteur onthuld

Soms ligt informatie pal onder je neus. Velen vermoedden dat ‘onbekenden’ het artikel hadden veranderd, maar we wisten niet wie. Wie zijn die mensen die de wetenschap in winstgevende banen leiden?!

Ik had de gewoonte om zoveel mogelijk verschillende versies van het artikel te vinden en te vergelijken.  De hoop was dat een of ander artefact in de PDF iets zou onthullen, misschien was een lettertype anders, misschien was er een verborgen commentaar, misschien waren er tracked changes in het document opgeslagen. Geen van deze onderzoekslijnen leverde iets op, maar het proces zette me aan het denken over waar ik precies naar op zoek was. Wat als, bij het indienen van de paper op een pre-print server, sommige metadata zichzelf aan de PDF zouden hechten?

Metadata. Waarom had ik de metadata niet grondig onderzocht?

Klik hier om verder te lezen. Of klik hier om meer te lezen over de vermeende verborgen auteur die Phil Harper heeft gevonden in een artikel van de artsenorganisatie FLCCC.


Zie ook: