Experts spreken zich uit

Bijgewerkt op 20 november 2020

“Dit is het grootste bedrog dat ooit is gepleegd op een nietsvermoedend publiek”

Dr. Roger Hodkinson is

  • Huisarts in het Verenigd Koninkrijk en Canada
  • Staf patholoog, Misericordia Ziekenhuis, Edmonton, Alberta
  • Patholoog bij de Medical Examiner’s Office, Edmonton, die de doodsoorzaak bij de autopsie vaststelt.
  • Assistent-professor, Faculteit Geneeskunde, Universiteit van Alberta, met uitgebreide onderwijsverantwoordelijkheden.
  • President, de Alberta Society of Laboratory Physicians
  • Voorzitter van het Royal College of Physicians and Surgeons Examination Committee in General Pathology, Ottawa.
  • Laboratorium accreditatie inspecteur voor het College van Artsen en Chirurgen van Alberta
  • CEO van Stirrat Laboratories, een groot privaat medisch laboratorium in Edmonton, Alberta.
  • CEO en medisch directeur van een IME-bedrijf: Western Medical Assessments Corporation, Edmonton, Alberta
Toespraak op een openbare hoorzitting van de gemeenteraad in Edmonton, Alberta, Canada van Roger Hodkinson (Bitchute)

Op een openbare hoorzitting van de gemeenteraad in Edmonton, Alberta, Canada kondigde Roger Hodkinson bij zijn toehoorders aan dat hij in “lekentaal”, “onomwonden” en “contra-narratief” zou spreken. Zijn toespraak is over de hele wereld door honderdduizenden, wellicht miljoenen mensen beluisterd. De uitspraken van deze arts zijn inmiddels al door duizenden (top)artsen en (top)wetenschappers en nobelprijswinnaars van over de hele wereld gedaan. Uniek is echter misschien de toon. Want Roger Hodkinson is woedend en dit is de reden:

Het komt er gewoon op neer dat er volstrekt ongegronde publieke hysterie is, gedreven door de media en de politiek. Het is schandalig. Dit is het grootste bedrog dat ooit is gepleegd op een nietsvermoedend publiek.

Hodkinson legt uit:

Er kan absoluut niets worden gedaan om dit virus onder controle te krijgen dan alleen het beschermen van oudere, meer kwetsbare mensen.

Het moet worden gezien als niets meer dan een ernstig griepseizoen. Dit is geen ebola, het is geen SARS. Het is de politiek die geneeskunde speelt. En dat is een zeer gevaarlijk spel. Er is geen enkele actie nodig anders dan wat we vorig jaar deden toen we het kregen en ons niet lekker voelden – we bleven thuis, we namen kippennoedelsoep, we zochten oma niet op, en besloten zelf wanneer we weer aan het werk zouden gaan. We hadden niemand – hadden niemand nodig – om het ons dat voor te schrijven.

Over maskers zegt de arts:

Maskers zijn compleet nutteloos. Er is geen enkel bewijs voor hun effectiviteit. Papieren maskers en stoffen maskers zijn gewoonweg deugd-signalering.

Hodkinson, die werkt in de COVID testbranche, heeft geen woorden voor het testbeleid. Omdat de positieve testresultaten “[geen] klinische infectie betekenen” kan het alleen maar leiden tot “hysterie bij het publiek”.

De arts vindt dat de reactie in geen verhouding staat tot het IFR gezien de gevolgen van dit handelen:

De omvang van de reactie die u onderneemt zonder dat er bewijs voor is, is volstrekt belachelijk, gezien de gevolgen van het handelen op een manier die u voorstelt. Allerlei soorten zelfmoorden, bedrijfssluitingen, begrafenissen, bruiloften etc. etc. Het is gewoonweg schandalig. Het is gewoon weer een ernstige griep, je moet dit goed beseffen. Laat de mensen hun eigen beslissingen nemen. Bemoei je niet met de medische zorg.

Hij besluit:

Ik ben absoluut woedend dat dit zover is gekomen. Het moet allemaal morgen stoppen. Dank u wel.

Topwetenschappers: lockdown-beleid heeft vernietigend effect op volksgezondheid

Dr. Martin Kulldorff, professor geneeskunde aan de universiteit van Harvard, biostatisticus en epidemioloog met expertise in het opsporen en volgen van uitbraken van infectieziekten en evaluaties van de veiligheid van vaccins.

Dr. Sunetra Gupta, professor aan de Universiteit van Oxford, epidemioloog met expertise in immunologie, vaccin ontwikkeling, en wiskundige modellering van infectieziekten.

Dr. Jay Bhattacharya, professor aan de universiteit van Stanford Medische School, een arts, epidemioloog, gezondheidseconoom en deskundige op het gebied van volksgezondheidsbeleid die zich richt op infectieziekten en kwetsbare bevolkingsgroepen.

Drie topwetenschappers van Harvard, Oxford en Stanford richten zich met de de Great Barrington Declaration tot de wereld:

Komend van zowel links als rechts en van over heel de wereld, hebben we onze carrières gewijd aan het beschermen van mensen. Het huidige lockdown-beleid heeft op de korte en lange termijn een vernietigend effect op de volksgezondheid.

De wetenschappers benadrukken in hun verklaring dat bij het handhaven van de maatregelen een groep mensen “onevenredig hard” geraakt zal worden door de “onherstelbare schade” die de maatregelen volgens de opstellers aanrichten namelijk de kansarmere.

Verder stellen zij in hun analyse vast dat de sterftekans heel verschillend is onder de verschillende leeftijdsgroepen:

We weten dat de sterftekans door COVID-19 meer dan duizend maal zo hoog is voor ouderen en zieken, dan voor jonge mensen.

Het risico van besmetting voor deze groep neemt af door groepsimmuniteit. Daarom pleiten de wetenschappers voor “gerichte bescherming”:

“De meest humane benadering die de risico’s en voordelen van het bereiken van groepsimmuniteit met elkaar in evenwicht houdt, is om degenen met de minste kans op overlijden hun normale leven te laten oppakken om immuniteit tegen het virus op te bouwen door natuurlijke besmetting, terwijl we de mensen die het meeste risico lopen beter beschermen. We noemen dit ‘gerichte bescherming’.”

En:

“Mensen met een verhoogd risico kunnen meedoen als zij dat zelf willen, terwijl de samenleving als geheel de bescherming geniet die de kwetsbaren worden geboden door degenen die groepsimmuniteit hebben opgebouwd.”

In een interview maakten de topwetenschappers duidelijk dat groepsimmuniteit voor hun geen strategie is:

“Het is niet zozeer een strategie als wel een erkenning van een biologisch feit.”

De verklaring is inmiddels ondertekend door meer dan 40.000 artsen en medische professionals en meer dan 530.000 bezorgde burgers (stand 19 oktober 2020).

Sunetra Gupta over de IFR

Sunetra Gupta is hoogleraar theoretische epidemiologie aan de Universiteit van Oxford, Engeland.

Sunetra Gupta suggereerde in maart van dit jaar, dat het sterftecijfer (IFR) voor Covid-19 uit zou komen op 0,1% omdat meer dan 50% immuun zou zijn voor dit virus. In een interview in mei van dit jaar geeft ze aan dat ze denkt dat de epidemie voorbij is en dat het sterftecijfer nog lager is dan ze eerder dacht:

“Ik denk dat het zeker minder dan 1 op 1000 zou zijn en waarschijnlijk dichter bij 1 op 10.000.”

Dit zou een IFR betekenen van 0,01%. (Ter vergelijking: de seizoensgriep kent een sterftecijfer van 0,1%, dat betekent dat 0,1% van de besmette mensen aan de ziekte sterft.)

Volgens Gupta is het sterftecijfer de enige betrouwbare manier van meten. Besmettingen moeten volgens haar niet eens genoemd worden omdat ze afhankelijk zijn van het aantal testen.

Sunetra Gupta ziet geen effect van de lockdown op het verloop van de epidemie. De lockdownachtige maatregelen hebben wel effect, maar precies dat effect wat je niet wilt zien: ze maken ons meer kwetsbaar, niet minder kwetsbaar voor infectieziekten omdat ze ze mensen niet beschermen tegen pathogenen, ziekteverwekkers. Daarom adviseert ze een snelle beëindiging van de maatregelen.

“Het is uiterst gevaarlijk om in een lockdown-toestand te blijven, gezien vanuit het perspectief van de kwetsbaarheid van de hele bevolking voor nieuwe ziekteverwekkers. Ooit leefden we in een toestand die in de buurt komt van een lockdown 100 jaar geleden, en dat creëerde de voorwaarden voor het verschijnen van de Spaanse Griep en de dood van 50 miljoen mensen.”


Docs4debate roept op tot onmiddellijke beëindiging alle maatregelenIn een open brief van Docs4opendebate gericht aan alle overheden van België en de Belgische media, roepen 519 artsen, 1770 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers o.a. op tot een “onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen”. De maatregelen zijn volgens de schrijvers ” buitenproportioneel” en richten meer schade aan dan dat zij goed doen en er is “geen medisch grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt”. De auteurs roepen op om weer oog te krijgen voor “het verbeteren van onze volksgezondheid, en dit op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak“.

Net als de Nederlandse schrijvers van de brandbrief missen zij de aandacht voor de volksgezondheid:

Het strenge repressieve beleid rond corona staat bovendien in schril contrast met de tot op heden minimale politiek die de overheid voert wanneer het gaat over ziektepreventie, het versterken van het eigen immuunsysteem door een gezonde levensstijl, optimale zorg met aandacht voor het individu en investeringen in zorgpersoneel.2

De briefschrijvers stellen vast dat het verloop van covid-19 het verloop volgde ” van een normale infectiegolf vergelijkbaar met een griepseizoen”:

Zoals elk jaar zien we een mix van griepvirussen die zich in de curve opvolgen: eerst de rhinovirussen, dan de influenza A en B virussen, gevolgd door de coronavirussen. Er is niets dat afwijkt van wat we normaal zien.

Het exponentiële beeld door het gebruik van de ” aspecifieke PCR test” – die volgens de maker niet geschikt voor diagnostiek – komt niet overeen met de klinische werkelijkheid, zo merken de schrijvers op:

Als de test bij iemand positief is, betekent dit dus niet dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is of ziek gaat worden.

De auteurs staan ook stil bij ons immuunsysteem:

Al duizenden jaren wordt het menselijk lichaam dagelijks blootgesteld aan vocht en druppels met daarin aanwezige infectieuze micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels).
Het binnendringen van deze micro-organismen wordt voorkomen door een geavanceerd verdedigingsmechanisme – het immuunsysteem. Een sterk immuunsysteem berust op een normale dagelijks blootstelling aan deze microbiële invloeden. Overhygiënische maatregelen hebben een nefaste invloed op onze immuniteit.

Het heeft een averechts effect, aldus de briefschrijvers:

In het najaar zal influenza opnieuw opduiken (in combinatie met covid-19) en een mogelijke afname van natuurlijke weerbaarheid kan tot nog meer slachtoffers leiden.

De meeste mensen zijn al immuun voor het virus, ook mensen op leeftijd:

Het blijkt dat de meeste mensen voor bv. influenza en andere virussen, al een aangeboren of algemene immuniteit hebben. Dit wordt bevestigd door de bevindingen op het cruiseschip Diamond Princess, dat in quarantaine gelegd werd wegens enkele aan covid-19 overleden passagiers. De meeste passagiers waren bejaarden en bevonden zich op het schip in een ideale situatie van transmissie. 75% bleek echter niet geïnfecteerd te zijn. Dus zelfs in deze risicogroep is het merendeel resistent tegen het virus.

Omdat voor de meeste mensen geldt dat hun immuunsysteem sterk genoeg is is “versterking van de natuurlijke immuniteit is een veel logischere aanpak”:

Preventie is een belangrijke, onvoldoende belichte pijler: gezonde, volwaardige voeding, beweging in frisse lucht – zonder mondmasker-, stressreductie en voedende emotionele en sociale contacten.[

De schrijvers benadrukken dat het sterftecijfer in het zwaargetroffen België 0,2% is en de meeste mensen niet of nauwelijks ziek werden en spontaan genazen, namelijk 98%. En voor die 2% is er een “betaalbare, veilige en werkzame” behandeling in de vorm van HCQ, zink en AZT, zo stellen de auteurs:

Snel toegepast leidt deze tot genezing en verhindert vaak ziekenhuisopname. Quasi niemand hoeft nu nog te sterven.

Ze gaan in op de gang van zaken rond HCQ en stellen tot slot vast:

Het definitieve bewijs komt uit de epidemiologische follow-up in Zwitserland: sterftecijfers vergeleken met en zonder deze therapie.

Het in record tempo ontwikkelde vaccin tegen Covid-19 is niet zonder risico, zo zeggen ze:

Op wereldschaal worden er 700.000 schadegevallen of overlijdens ten gevolge van het vaccin verwacht.
Als 95 % van de mensen Covid-19 zo goed als symptoomloos doormaken, is het risico van blootstelling aan een ongetest vaccin onverantwoord.

De schrijvers gaan ook uitgebreid in op de rol van de media, die wat betreft de communicatie ” meer weg [had] van propaganda dan van objectieve berichtgeving”.

Wij hebben geen open debatten gezien in de media, waar andersdenkenden hun visie konden geven.

Dit leidt volgens de Belgen tot een tunnelvisie. Ook de manier op de ziekte covid-19 door de media is geschetst met gebruik van “oorlogstermen” en “krijgshaftige taal”, het gebruik van woorden als ‘oorlog’, ‘slachtoffers van Corona’, “heeft de angst verder gevoed”. Meer nog:

Het niet aflatend bombardement met cijfers, dat dag na dag, uur na uur, op de bevolking werd losgelaten, zonder die cijfers te duiden, zonder ze te vergelijken met griepdoden in andere jaren, zonder ze te vergelijken met overlijdens ten gevolge van andere oorzaken, heeft een ware angstpsychose bij de bevolking geïnduceerd. Dit is geen informatie, maar manipulatie.

Tot slot een citaat uit hun conclusie:

Als we deze collaterale schade meewegen dan is het huidige beleid buiten elke proportie, het spreekwoordelijke schieten met een kanon naar een mug.
Wij vinden het schokkend dat de overheid gezondheid oproept als reden voor de noodwet.


Omgekeerde lockdown: geen angstmaatschappij

In een open brief aan de Belgische regering en expertengroepen stellen meer dan 1.200 artsen, specialisten, gezondheidswetenschappers, onderzoekers en zorgverleners ondersteund door meer dan 12.000 burgers dat de huidige maatregelen “disproportioneel” zijn en bepleiten zij een “omgekeerde lockdown“.

Met een “omgekeerde lockdown” bedoelen de briefschrijvers “proportioneel deze groepen […[ beschermen die hier baat bij hebben”.

De huidige strategie, het indammen van het virus, ziet de groep schrijvers niet zitten omdat dit de zeer grote schade die lockdown aanricht niet voorkomt, zo menen zij. De groep ziet het niet zitten om

de rest van onze dagen door te brengen in een angstmaatschappij waarin persoonlijke vrijheden worden beperkt zonder veel wetenschappelijke onderbouw.

De auteurs vergelijken de aanpak van corona met die van de griep:

Voor de seizoensgriep die jaarlijks wereldwijd tussen de 320.000 en 650.000 doden veroorzaakt (in een pandemisch jaar tot een miljoen) hebben we nooit maatregelen genomen, de ouderen afgeschermd of thuiswerk gepromoot (2). Er werd zelden een narratief aan gekoppeld.

Op dit moment, nu er nauwelijks overlijdens en ziekenhuisopnames zijn, gaat het over het aantal besmettingen:

Besmettingen die op zich niets zeggen. Uit een overzichtsstudie blijkt duidelijk dat ‘positieve tests’ kunnen voorkomen bij eerder doorgemaakte ziektes of bij patiënten die niet-infectieus zijn (5E). Test patiënten op streptokokken, stafylokokken, verkoudheids(corona) virussen en velen zullen positief testen. We lijken te vergeten dat we in symbiose leven met pathogenen.


Brief aan Tweede Kamer het aantal besmettingen stijgt niet

De initiatiefnemers van de brandbrief die ondertekend is door meer dan 2.500 artsen of medisch professionals hebben op 11 augustus 2020 een brief geschreven aan de leden van de Tweede Kamer.

In de brief stellen ze o.a. de volgende vragen:

– Waarom propageert de minister van VWS sinds maart dat ‘de enige weg om uit de maatregelen te komen, een vaccin is’? Terwijl het hoogst onzeker is of het vaccin sterfte zal voorkomen. Daarnaast zijn er goede medicamenteuze behandelingen in opkomst voor alle fases van de ziekte. Naast de vraag waarom voor dit vaccin andere groepen zouden gelden dan voor het (op vrijwillige basis te nemen) griep- en pneumococcenvaccin? 98% van de mensen die besmet raakt, wordt niet (heel) ziek van covid-19. Slechts 2 % van deze groep behoeft ziekenhuis opname. Zweden laat zien, in lijn met internationale studies, dat waarschijnlijk maar 10% van de bevolking het virus zal krijgen en er iets van merken. Deze groep is duidelijk: 70+ of met een chronische aandoening. Wat is dan de rationale voor het opleggen van maatregelen aan de gehele bevolking?

Wat test de rt-PCR test eigenlijk? Een actieve besmetting of de aanwezigheid van stukjes viraal RNA? Wat is de Nederlandse definitie van een ‘bevestigd geval’? En waarom?

– Waarom veranderen de definities steeds? In eerste instantie werden maatregelen genomen op het stijgend aantal ziekenhuis opnames, dat is begrijpelijk vanuit het doel om zorg toegankelijk te houden. De laatste persconferentie van 6 augustus spreekt over een stijging van het aantal besmettingen, dit is onjuist. Het percentage besmette personen is al weken stabiel. Alleen de hoeveelheid geteste personen neemt toe. Waar wordt de dreiging met noodzaak tot uitbreiding van maatregelen dan op gebaseerd?

– De persconferentie van 6 augustus benadrukt het onverantwoorde gedrag van jongeren. Zij maken het echter in 98% van de gevallen asymptomatisch door. Jongeren leggen geen overmatig beslag op ziekenhuisbedden. Infectie bij hen dient dan ook niet voorkomen te worden. Langdurige klachten en de kans op een ernstig beloop dienen wel voorkomen te worden, waarom is hier niet vanaf het eerste moment onderzoek naar gedaan in de huisartsenpraktijken?


Brandbrief: waar is de focus op gezondheid?

Honderden Nederlandse artsen hebben een brandbrief ondertekend waarin wordt opgeroepen tot een open debat over de coronamaatregelen.

De schrijvers stellen dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte, maar van “veerkracht, functioneren en eigen regie”, precies zoals het ministerie van VWS dat zelf ook ziet. Met de huidige maatregelen gaat de overheid in tegen haar eigen visie op gezondheid, zo schrijven de artsen:

“Ten tijde van de piek en onzekerheid van de pandemie was dit wellicht nog verdedigbaar, maar voor het bij wet vastleggen van noodmaatregelen in naam van hun gezondheid bevorderende effect, is onvoldoende wetenschappelijke basis en zijn de aanwijzingen voor collaterale maatschappelijke schade groot.”

Verder zeggen de artsen:

“Wij verbazen ons over de overweging om, op basis van de huidige wetenschappelijke onderbouwing, ertoe over te gaan om de maatregelen een wettelijk karakter te geven, met mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. De overheid beroept zich hierbij op ‘het belang van de volksgezondheid’. De verantwoording vanuit de overheid dat dit gebeurt in het licht van volksgezondheid is schokkend te noemen, als de collaterale schade wordt meegewogen.

En:

“Als arts legden wij allemaal onze eed dan wel gelofte af welke in 2003 werd aangepast naar de huidige tijd en onder meer stelt ‘..Ik zal gezondheid bevorderen.’.. ‘Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.’21 In dit licht is het huidige shamen, blamen en censureren van artsen die een tegengeluid op overheidsbeleid en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu laten horen, die alternatieven naast een vaccinroute belichten (medicatie, leefstijl) of kritische vragen stellen over de gang van zaken, uitermate zorgelijk. Evenals het plaatsvinden van het adviseren achter gesloten deuren. Wij snappen dit niet, maar zouden het graag begrijpen. Daarnaast benadrukt het de dubbele kant van de huidige situatie, want als we wérkelijk als doel zouden hebben om zoveel mogelijk mensen te ‘redden’ van dit nieuwe coronavirus dan zouden we, redelijkerwijs, álle mogelijkheden en ideeën moeten aangrijpen om dit te bewerkstelligen.”


Detlev Krüger: “Er is geen enkele juridische of morele rechtvaardiging voor het bewust beknotten van de rechten van ouderen”

Prof. Detlev Krüger studeerde geneeskunde in Oost-Berlijn. In 1976 promoveerde hij onder Hans-Alfred Rosenthal. In 1981 voltooide hij zijn habilitatie op het gebied van virologie en moleculaire genetica. In 1982 ontving hij de Rudolf Virchow Prijs en in 1984 de Carl Correns Medaille. Van 1989 tot 2016 was hij hoogleraar en directeur van het Instituut voor Virologie aan de Charité in Berlijn. Sindsdien is hij hoogleraar.

“Er wordt gezegd dat men corona en griepgolven niet moet vergelijken. In veel opzichten kunnen we ze echter zeker vergelijken, zowel wat betreft de manier waarop de virussen worden overgedragen als wat betreft de risicogroepen, waarbij zwangere vrouwen en kinderen aan de lijst worden toegevoegd in het geval van de griep. En het is een feit dat we elk jaar gemiddeld meer sterfgevallen als gevolg van de griep hebben dan het nieuwe coronavirus, althans tot nu toe in Duitsland.”

“Er is geen enkele juridische of morele rechtvaardiging voor het bewust beknotten van de rechten van ouderen. Ik denk dat we ook hier de mogelijke schade van de infectie moeten afwegen tegen de mogelijke schade van de maatregelen die nu worden genomen: In ziekenhuizen worden belangrijke operaties, kankerbehandelingen en vele andere medische ingrepen uitgesteld. Oude mensen gaan nu niet meer naar de dokter omdat alles in het ziekenhuis is ingesteld op corona of omdat ze bang zijn om geïnfecteerd te raken. Het is ook een probleem als de ouderen door het isolement eenzaam en depressief worden en zelfmoordneigingen krijgen. En zelfs het feit dat de vele geriatrische verpleegkundigen uit Oost-Europa nu niet in het land mogen komen is een probleem. Dit alles kan leiden tot enorme collaterale schade, vooral voor deze groep, die eigenlijk beschermd zou moeten worden.”


Prof. Gérard Krause is hoofd van de afdeling Epidemiologie van het Helmholtz Centrum voor Infectie in Braunschweig, directeur van het Instituut voor Infectieziekten Epidemiologie van TWINCORE in Hannover en voorzitter van het doctoraatsprogramma Epidemiologie van de Medische School van Hannover. Hij coördineert ook de Translational Infrastructure Epidemiology bij het Duitse Centrum voor Infectieonderzoek (DZIF).

“We moeten deze ernstige sociale maatregelen zo kort en zo beperkt mogelijk houden, omdat ze mogelijk meer ziekten en sterfgevallen zouden kunnen veroorzaken dan het coronavirus zelf.

Hoewel mijn aandacht uitgaat naar infectieziekten, denk ik dat het absoluut noodzakelijk is om rekening te houden met de gevolgen voor andere gebieden van de gezondheid en de samenleving. We moeten ons als maatschappij niet alleen richten op de slachtoffers van het coronavirus.

We weten dat bijvoorbeeld werkloosheid leidt tot ziekte en zelfs tot meer sterfte. Het kan mensen ook tot zelfmoord aanzetten. De beperking van de bewegingsvrijheid zal waarschijnlijk nog meer negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

Het is niet zo eenvoudig om dergelijke gevolgen direct te berekenen, maar ze treden toch op en kunnen mogelijk ernstiger zijn dan de gevolgen van de infecties zelf.”


Dr. Joel Kettner is hoogleraar communautaire gezondheidswetenschappen en chirurgie aan de Universiteit van Manitoba, voormalig Chief Public Health Officer voor de provincie Manitoba en medisch directeur van het Internationaal Centrum voor Infectieziekten.

Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik ervan moet denken, maar ik zal je zeggen wat ik vind. Ten eerste, wil ik zeggen dat ik in 30 jaar van publieke gezondheidszorg nog nooit zoiets als dit heb gezien. Ik heb het niet over de pandemie, want daar heb ik er al 30 van gezien, één per jaar. Het heet griep. En andere respiratoire ziekte virussen, we weten niet altijd wat ze zijn. Maar ik heb deze reactie nog nooit gezien, en ik probeer te begrijpen waarom.


Dr. Michael Levitt is hoogleraar biochemie aan de Stanford Universiteit. Hij is Fellow van de Royal Society (FRS), lid van de National Academy of Sciences en ontving in 2013 de Nobelprijs voor de ontwikkeling van multiscale modellen voor complexe chemische systemen.

In februari van dit jaar heeft hij correct gemodelleerd dat er een einde zou komen aan de uitbraak in China, waarbij hij ongeveer 80.000 gevallen en 3250 sterfgevallen voorspelde. In een interview van 2 mei 2020 zegt hij:

“Voor mij staat het vast dat, wanneer we hierop terugkijken, de schade die door de lockdown is aangericht de redding van levens met een enorme factor zal overstijgen.”


Prof. John Oxford is een Engelse viroloog en professor aan Queen Mary, University of London. Hij is een vooraanstaand expert op het gebied van griep, waaronder de vogelgriep en de Spaanse Griep en hiv/aids in 1918.

“Persoonlijk zou ik zeggen dat het beste advies is om minder tijd te besteden aan het kijken naar tv-nieuws, omdat dat sensationeel is en niet erg goed.

Persoonlijk beschouw ik deze Covid-uitbraak als een slechte wintergriepepidemie. In dit geval hebben we het afgelopen jaar 8000 sterfgevallen gehad in de ‘risicogroepen’, namelijk meer dan 65 procent van de mensen met hartziekten en dergelijke. Ik denk niet dat de huidige Covid dit aantal zal overschrijden.

We zuchten onder een media-epidemie!


Dr. Karin Mölling is een internationaal vermaard Duitse virologe die haar onderzoek richtte op retrovirussen, in het bijzonder het menselijk immunodeficiëntievirus (HIV). Ze was hoogleraar en directeur van het het Instituut voor Medische Virologie aan de Universiteit van Zürich van 1993 tot haar pensionering in 2008 en ontving meerdere onderscheidingen en prijzen voor haar werk zoals het Kruis van verdienste 1e klasse van de BRD.

“Nu wordt je elke ochtend verteld hoeveel SARS Corona 2 sterfgevallen er zijn. Maar er wordt niet verteld hoeveel griepgevallen er deze winter al zijn geïnfecteerd en hoeveel doden er zijn gevallen.”

“Het Robert Koch Instituut levert de cijfers. Daar zit je dan als luisteraar of toeschouwer: weer 20 doden, wat vreselijk! Weet je wanneer ik in paniek begin te raken? Als het er 20.000 zijn. Dan komen we dicht in de buurt van wat er twee jaar geleden in volledige stilte heeft plaatsgevonden.”

De influenza-epidemie van 2018, met 25.000 doden, heeft de pers nooit verontrust. De klinieken hadden te maken met 60.000 extra patiënten, en ook dat bleek geen probleem voor de klinieken!”

In een radio-interview spreekt Mölling van “bangmakerij” want “het is geen killervirus”:

Paniek is het probleem!


Professor Dr. Klaus Püschel is forensisch arts en hoofd van de afdeling forensische geneeskunde van Hamburg.

“Dit virus beïnvloedt ons leven op een totaal overdreven manier. Dit staat in geen verhouding tot het gevaar van het virus. En de astronomische economische schade die nu optreedt is niet evenredig met het gevaar dat het virus met zich meebrengt. Ik ben ervan overtuigd dat de Corona-mortaliteit niet eens zal pieken bij het jaarlijkse sterftecijfer.”

In Hamburg is bijvoorbeeld tot dan toe “geen enkele persoon die niet eerder ziek was” aan het virus gestorven:

“Al degenen die we tot nu toe hebben onderzocht hadden kanker, chronische longziekte, waren zware rokers of zwaarlijvig, leden aan diabetes of hadden een hart- en vaatziekte. (…) Covid-19 is slechts in uitzonderlijke gevallen een dodelijke ziekte, maar in de meeste gevallen is het een overwegend onschadelijke virale infectie.”

In een later interview zegt hij:

De cijfers rechtvaardigen de angst voor Corona niet.”

De arts concludeert uit de al vele testpositieve sterfgevallen heeft onderzocht:

“Corona is een relatief onschuldige virusziekte. We hebben te maken met het feit dat Corona een normale infectie is en we moeten ermee leren leven zonder quarantaine.”


Duits Netwerk voor Evidence-based Geneeskunde is een netwerk dat is opgericht om concepten en methoden van evidence-based en patiëntgerichte geneeskunde in de praktijk, het onderwijs en onderzoek te verspreiden en verder te ontwikkelen. Vandaag de dag heeft het ongeveer 1000 leden.

Het netwerk heeft hun standpunt gepubliceerd onder de titel “COVID-19: Waar is het bewijs?

“In de meeste gevallen heeft COVID-19 de vorm van een milde verkoudheid of is het zelfs symptoomvrij. Daarom is het hoogst onwaarschijnlijk dat alle gevallen van infectie worden geregistreerd, in tegenstelling tot sterfgevallen die bijna volledig worden geregistreerd. Dit leidt tot een overschatting van de Case Fatality Rate.”

“De Case Fatality Rate wordt ook overschat wanneer een overledene besmet blijkt te zijn met SARS-CoV-2, maar deze infectie niet de doodsoorzaak was.”

“Veel vragen blijven open. Enerzijds worden we geconfronteerd met de kale cijfers van een exponentieel groeiend aantal zieken en doden wereldwijd, die de media ons elke dag op een beangstigende manier voorschotelen. Aan de andere kant houdt de berichtgeving in de media op geen enkele manier rekening met de criteria die wij eisen voor evidence-based risicocommunicatie.”

“Het noemen van ruwe gegevens zonder verwijzing naar andere doodsoorzaken leidt tot een overschatting van het risico. In Duitsland sterven elke dag ongeveer 2500 mensen. De gegevens over de sterfgevallen van Covid-19 moeten daarom de dagelijkse of wekelijkse sterfgevallen rapporteren, met een indicatie van het totale aantal sterfgevallen in Duitsland. Een verwijzing naar sterfgevallen als gevolg van andere acute luchtweginfecties of andere doodsoorzaken zou ook op zijn plaats zijn.”