Duits Netwerk voor Evidence-based Geneeskunde: Waar is het bewijs?

“In de meeste gevallen heeft COVID-19 de vorm van een milde verkoudheid of is het zelfs symptoomvrij. Daarom is het hoogst onwaarschijnlijk dat alle gevallen van infectie worden geregistreerd, in tegenstelling tot sterfgevallen die bijna volledig worden geregistreerd. Dit leidt tot een overschatting van de Case Fatality Rate.”

“De Case Fatality Rate wordt ook overschat wanneer een overledene besmet blijkt te zijn met SARS-CoV-2, maar deze infectie niet de doodsoorzaak was.”

“Veel vragen blijven open. Enerzijds worden we geconfronteerd met de kale cijfers van een exponentieel groeiend aantal zieken en doden wereldwijd, die de media ons elke dag op een beangstigende manier voorschotelen. Aan de andere kant houdt de berichtgeving in de media op geen enkele manier rekening met de criteria die wij eisen voor evidence-based risicocommunicatie.”

“Het noemen van ruwe gegevens zonder verwijzing naar andere doodsoorzaken leidt tot een overschatting van het risico. In Duitsland sterven elke dag ongeveer 2500 mensen. De gegevens over de sterfgevallen van Covid-19 moeten daarom de dagelijkse of wekelijkse sterfgevallen rapporteren, met een indicatie van het totale aantal sterfgevallen in Duitsland. Een verwijzing naar sterfgevallen als gevolg van andere acute luchtweginfecties of andere doodsoorzaken zou ook op zijn plaats zijn.”

Bron: COVID-19: Wo ist die Evidenz?, 15 april 2020