Peter Doshi, BMJ: Het publiek gaat ervan uit, dat het doel van een vaccin is om ernstige ziekte die tot ziekenhuisopname leidt en sterfte te voorkomen

“Maar wat betekent het precies wanneer een vaccin ” effectief ” wordt verklaard? Voor het publiek lijkt dit vrij duidelijk. “Het voornaamste doel van een covid-19-vaccin is te voorkomen dat mensen erg ziek worden en sterven”, aldus een onomwonden uitzending van National Public Radio.

Peter Hotez, decaan van de National School of Tropical Medicine aan het Baylor College of Medicine in Houston, zei: “Idealiter wil je dat een antiviraal vaccin twee dingen doet … ten eerste, de kans verkleinen dat je ernstig ziek wordt en naar het ziekenhuis gaat, en ten tweede, infectie voorkomen en dus ziekteoverdracht onderbreken. “

De huidige fase 3-onderzoeken zijn echter niet opgezet om een van beide te bewijzen (tabel 1). Geen van de lopende proeven is bedoeld om een vermindering van ernstige gevolgen zoals ziekenhuisopnames, gebruik van intensive care of sterfgevallen vast te stellen. Evenmin worden de vaccins onderzocht om na te gaan of zij de overdracht van het virus kunnen onderbreken.”

Bron: Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us, BMJ, 21 oktober 2020

But what will it mean exactly when a vaccine is declared “effective”? To the public this seems fairly obvious. “The primary goal of a covid-19 vaccine is to keep people from getting very sick and dying,” a National Public Radio broadcast said bluntly.

Peter Hotez, dean of the National School of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine in Houston, said, “Ideally, you want an antiviral vaccine to do two things . . . first, reduce the likelihood you will get severely ill and go to the hospital, and two, prevent infection and therefore interrupt disease transmission.”

Yet the current phase III trials are not actually set up to prove either (table 1). None of the trials currently under way are designed to detect a reduction in any serious outcome such as hospital admissions, use of intensive care, or deaths. Nor are the vaccines being studied to determine whether they can interrupt transmission of the virus.

Source: Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us, BMJ, October 21, 2020

Dit citaat is onderdeel van: