Cijfers

Bijgewerkt op 9 oktober 2021

De belangrijkste cijfers

Sterftecijfer

 • De WHO heeft op 3 maart 2020 een sterftecijfer (CFR) van 3,4% voor COVID-19 genoemd op basis van het aantal gevallen, niet het aantal geïnfecteerden.
 • De organisatie vergeleek dit met een sterftecijfer (IFR) van 1% voor de griep op basis van een schatting van het aantal geïnfecteerden, niet het aantal gevallen.
 • Binnen een aantal weken wordt duidelijk dat het aantal geïnfecteerden tientallen keren hoger ligt dan aanvankelijk gedacht waardoor het sterftecijfer ook lager ligt dan aangenomen.
 • Een meta-analyse naar antistoffen van John Ioannidis een komt een paar weken later uit op een sterftecijfer (IFR) dat ligt tussen 0,02% en 0,4%, ongeveer op hetzelfde niveau als een milde of ernstige jaarlijkse griep.
 • In oktober 2020 komt deze wetenschapper van de Stanford Universiteit bij een onderzoek waarbij ook landen zijn meegenomen die minder hard zijn getroffen uit op 0,15 tot 0,20% en voor mensen jonger dan 70 jaar op 0,03 tot 0,04%.

Immuniteit

 • Tot 60% van alle personen heeft al een soort van achtergrond immuniteit door eerdere infecties met verkoudheidsvirussen.
 • 98% van de geïnfecteerden is “weinig ziek” tot “vrijwel zonder klachten”

Hoe groot is het aantal patiënten?

Hoe groot is het aantal besmettingen?

 • Een PCR-test kan geen infectie vaststellen want het kan
  • geen compleet virus maar alleen brokstukjes en
  • geen levend virus maar alleen dode deeltjes aantonen.
 • Omdat de PCR-test geen infectie door het virus kan aantonen, kan de test ook geen besmettelijkheid aantonen.

Waar is het SARS-CoV-2-virus?

Symptomen

 • 50 tot 80% van positief-geteste personen zijn symptoom vrij.
 • In de leeftijd van 70 tot 79 is dit percentage ongeveer 60%.
 • Meer dan 95% vertoont geen of alleen milde symptomen.

Leeftijd

Registratie

 • Een positieve test is voldoende om een overledene als coronadode te registreren, ongeacht de onderliggende ziekte(n).
 • 4,1% (eerder werd 1% gemeld) van de slachtoffers in Italië had geen onderliggende ziekte.
 • Meer dan 60% van de overledenen in Italië leed aan minstens 3 ziekten.

Gevolgen

 • Wetenschappers en dokters van over de hele wereld vragen aandacht voor de gevolgen van de maatregelen voor de gezondheid van miljarden mensen.
 • Wetenschappers zeggen dat het aantal doden door de maatregelen vele malen hoger is dan het aantal doden met of door corona.

Sterftecijfer

Het sterftecijfer is het belangrijkste cijfer om het risico van een infectieziekte te kunnen inschatten.

Ebola kent een sterftecijfer tot 90%. Het virus is opgenomen in groep A van virussen net als de pest (CFR 30 tot 60% en de ziekte van Marburg (CFR 24 tot 88%) vanwege o.a. het hoge sterftecijfer en de hoge besmettelijkheid die aan deze ziekten toegeschreven wordt.

De Spaanse Griep had volgens onderzoekers een IFR van 2,5%. Van de wereldbevoling van ongeveer 500 miljoen stierven naar schatting 50 miljoen mensen. Vertaald naar nu spreken we dan met 10% sterfte over zo’n 800 miljoen doden.

Op 3 maart 2020 meldde de WHO:

“Wereldwijd is ongeveer 3,4% van de gemelde COVID-19 gevallen overleden. Ter vergelijking: seizoensgriep doodt over het algemeen veel minder dan 1% van de geïnfecteerden.”

Er worden hier twee percentages vergeleken:

 • 3,4% van het aantal gemelde COVID-19 gevallen en
 • minder dan 1% van het aantal geïnfecteerden.

In het eerste geval gaat het om een gerapporteerd cijfer, in het tweede om een schatting.

In het eerste geval gaat het hier om duizenden infecties, in het tweede om miljoenen infecties.

Hoe hoger het aantal infecties in verhouding tot het aantal sterfgevallen, hoe lager het sterftecijfer.

CFR en IFR

Het eerst genoemde cijfer is een CFR, wat staat voor Case Fatality Rate. Dit is het percentage overledenen ten opzichte van het aantal gerapporteerde gevallen. Een CFR is niet zo’n waardevol cijfer omdat het aantal gevallen afhankelijk is van wat en hoe je meet. Het staat los van het aantal infecties, dat altijd hoger is dan het aantal gevallen.

Bij het tweede cijfer is het IFR, dat staat voor Infection Fatality Rate. Daarbij gaat het om het aantal doden ten opzichte van het aantal besmettingen. In dit geval is dit aantal geschat. Dit cijfer is het cijfer om het risico om aan de ziekte te sterven. Namelijk het percentage van geïnfecteerde mensen dat sterft aan de ziekte.


Wat is het sterftecijfer?

Als er in Nederland

1 persoon geval bekend zou zijn die geïnfecteerd en ziek geworden zou zijn met een bepaald virus en deze persoon komt te overlijden, geldt er voor dit virus een
sterftecijfer van 100%.

In dit theoretische geval, is de kans op overlijden aan dit virus in Nederland dan 100%.

Als

– het aantal gevallen stijgt naar 10 en
– het aantal doden blijft op 1,
– dan is het sterftecijfer 10%.

Als er in dit hypothetische geval niet 10 maar

100 gevallen zouden zijn en er zou nog steeds
1 sterfgeval te betreuren zijn, dan is het
sterftecijfer 1%.

Bij een gelijk blijvend aantal doden, daalt het sterftecijfer als het aantal gevallen stijgt.

Echter, we hebben het hier over het CFR, niet het IFR!

Het aantal besmette personen is niet hetzelfde als het aantal gevallen! Het aantal gevallen zegt meer over de rapportage dan over het aantal besmettingen!

Het IFR is daarom het enige cijfer dat echt wat kan zeggen over het risico op sterfte.

Patiënten, gevallen, besmettingen,

Een patiënt is iemand die ziek is en een behandeling ondergaat. Een geval is iemand die ziek is, dus, symptomen heeft. Iemand die geïnfecteerd is, hoeft niet ziek te zijn.

De afgelopen maanden lijkt dit onderscheid te zijn losgelaten. Een patiënt kan nu een geval zijn, een infectie of iemand die positief getest is.

Dat laatste is opmerkelijk, omdat een PCR-test geen levend virus toont. Emeritus hoogleraar Pierre Capel klinische immunologie zegt daarover:

Als men zegt dat er zoveel besmettingen zijn als positieve testen is dat een aperte leugen.

Een PCR-test kan alleen een stukje dood virus opsporen.


Na de modellen: hoe groot is het aantal besmette personen werkelijk?

Sommige wetenschappers vergelijken de COVID-19 pandemie met de Spaanse griep en voorspellen op basis van modellen half maart wereldwijd miljoenen doden, in de VS alleen al 2,2 miljoen, in het VK 500.000. op basis van een voorspeld sterftecijfer van 0,9 procent.

Vanaf halverwege april 2020 beginnen de resultaten van antistoftesten binnen te komen van over de hele wereld. Zoals bijvoorbeeld de onderzoeken uit de VS van John Ioannidis:

“We realiseerden ons dat het aantal geïnfecteerde mensen ergens tussen de 50 en 85 keer zo groot is dan wat we dachten in vergelijking met wat we hadden gedocumenteerd. Onmiddellijk betekent dat dat de sterftecijfers van de infectie, de kans op de kans om te sterven als je geïnfecteerd bent, afneemt met een factor 50 tot 85, omdat de noemer in de berekening 50 tot 85 keer zo groot wordt.

Het sterftecijfer, de kans op sterfte bij infectie, komt uit op 0,17 procent.

Ook een ander Amerikaans onderzoek suggereert dat het aantal geïnfecteerde personen 28 tot 55 keer hoger ligt, dan eerder aangenomen. Het sterftecijfer is hier kleiner dan 0,20 procent.

In Duitsland suggereert onderzoek dat het sterftecijfer in Duitsland 5 keer zo laag is als eerder berekend. Het komt nu uit op 0,06 procent.

In Denemarken is het gevonden sterftecijfer 0,16 procent, maar wel met voorbehoud dat “het werkelijke aantal besmettingen onder de Deense bevolking mogelijk groter” is. En als het werkelijke aantal infecties nog groter is, betekent dit dat het sterftecijfer in Denemarken lager is dat dit cijfer.

Testen, schattingen

Ook door te testen op de aanwezigheid van COVID-19, stijgt het aantal positief getesten en als je die “besmettingen” noemt wordt het sterftecijfer (CFR) lager. Zo is er in Zuid-Korea relatief veel getest en is er een sterftecijfer op basis van positief getesten te zien van 0,6%.

Infecties kunnen ook geschat worden. Zo komen onderzoekers met nieuwe schattingen van het aantal besmettingen in Wuhan. Die blijken hoger te liggen dan eerder gedacht. De wetenschappers komen uit op een sterftecijfer (IFR) van 1,4%, meer dan 3 keer zo laag als de 4,5% die eerder werd aangenomen.

Cijfers van de CDC, de RIVM van Amerika

Op 20 mei 2020 komt de Amerikaanse CDC met de nieuwste schattingen van het sterftecijfer.

 • Voor infecties inclusief besmettingen zonder symptomen (in 35% van de gevallen) is het sterftecijfer 0,26%.
 • Voor mensen onder de 50 komt de CDC uit op 0,05%

De Oxford Universiteit komt uit op een sterftecijfer tussen 0,1% en 0,4%.

Op 19 mei 2020 concludeert hoogleraar John Ioannidis van de Stanford Universiteit in een meta-analyse van 12 onderzoeken naar sterftecijfers:

Interessant is dat de meeste studies, ondanks hun verschillen in opzet, uitvoering en analyse, IFR-puntschattingen geven die binnen een relatief smal bereik liggen. Zeven van de twaalf afgeleide IFR’s liggen in het bereik van 0,07 tot 0,20 (gecorrigeerde IFR van 0,06 tot 0,16) en zijn vergelijkbaar met de IFR-waarden van seizoensinfluenza. Drie waarden zijn iets hoger (gecorrigeerde IFR van 0,25-0,40 in Gangelt, Genève en Wuhan) en twee zijn iets lager dan dit bereik (gecorrigeerde IFR van 0,02-0,03 in Kobe en Oise).

Deze sterftecijfers suggereren dus percentages die variëren van 0,02 tot 0,4 procent.

In oktober 2020 verschijnt in een bulletin van de WHO een onderzoek van John Ioannidis dat verricht is in mei van dat jaar waarin de IFR uitkomt op 0,23%. De IFR voor mensen beneden de 70 jaar zit volgens dit onderzoek op 0,05%.

Op 5 oktober 2020 maakt Michael Ryan van de WHO bekend dat de organisatie gelooft dat ongeveer 10% van de wereldbevolking geïnfecteerd is met SARS-COV-2, 780 miljoen gevallen. Dit betekent een IFR van 0,14%.

(780 miljoen gevallen in perspectief: de WHO schat dat er jaarlijks 1 miljard gevallen zijn van griep.)

Nieuwe cijfers IFR John Ioannidis

Op 7 oktober 2020 publiceert Ioannidis nieuwe onderzoeksresultaten waarin niet alleen de sterftecijfers zijn meegenomen van de landen die het hardst zijn geraakt maar ook de landen die minder zwaar zijn getroffen.

De nieuwe schatting is dat ongeveer 0,15 tot 0,20 procent van de geïnfecteerde mensen sterft aan COVID-19. Voor mensen jonger dan 70 jaar komt Ioannidis uit op een percentage van 0,03 tot 0,04 procent.

Deze sterftecijfers zitten op hetzelfde niveau als de jaarlijkse griep soms iets daaronder, soms iets daarboven.Leeftijd

 • De gemiddelde leeftijd waarop mensen aan of met COVID-19 overlijden in Nederland is 83,6 jaar.
 • De mediane leeftijd, de meestvoorkomende leeftijd, van de in Italië overledenen is 81. Het land heeft de op één na oudste bevolking ter wereld. Prof. Walter Ricciardi, wetenschappelijk adviseur van de Italiaanse minister van Volksgezondheid zegt daarover:

“De leeftijd van onze patiënten in ziekenhuizen is substantieel ouder – de mediaan is 67, terwijl dat in China 46 jaar was. Dus in wezen is de leeftijdsverdeling van onze patiënten naar een oudere leeftijd verschoven en dit is substantieel in de toename van de mortaliteit.”

Tabel: Risico op sterfte door COVID-19 in Nederland

LeeftijdsgroepRisico op sterfte
20-290,0000%
30-390,0002%
40-490,0004%
50-590,0023%
60-690,0088%
70-790,0361%
80+0,1657%
Bron: RIVM

Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de seizoensgriep met dit verschil dat voor de overlevingskans voor COVID-19 leeftijd de bepalende factor is: hoe ouder hoe lager de overlevingskans.

Leeftijdsverdeling

Oostenrijkse onderzoekers keken naar o.a. naar de leeftijdsverdeling van de overledenen en trokken de volgende conclusie:

Als we dit normale sterfterisico vergelijken met bestaande Covid-19 sterftecijfers, zien we dat de curven bijna parallel lopen. (…) Dit suggereert dat het risico om met Covid-19 te sterven in wezen evenredig is met het normale risico voor de betreffende leeftijdsgroep, en dat de leeftijdsafhankelijkheid van het risico dus vergelijkbaar is.


Gestorven met of door corona?

Italië

 • 4,1% (eerder werd 1% gemeld) van de slachtoffers in Italië had geen onderliggende ziekte.
 • Meer dan 60% van de overledenen in Italië leed aan minstens 3 ziekten.

Professor Walter Ricciardi zegt over de registratie van de overledenen in Italië:

“De manier waarop we sterfgevallen in ons land coderen is zeer genereus in de zin dat alle mensen die sterven in ziekenhuizen met het coronavirus worden geacht te sterven aan het coronavirus.”

“Bij een herbeoordeling door het National Institute of Health heeft slechts 12 procent van de overlijdensakten een directe oorzaak van het coronavirus aangetoond, terwijl 88 procent van de patiënten die zijn overleden minimaal één pre-morbiditeit hebben – velen hadden er twee of drie.”

Amerika

 • 6% van de sterfgevallen aan corona in Amerika kende geen onderliggende ziekten.
 • 94% van de overledenen in de VS leden volgens de CDC aan gemiddeld 2,6 ziekten.
 • Dit betekent dat er bij 153.500 doden er 9.210 toegeschreven kunnen worden aan corona.

In Amerika is dit de richtlijn voor registratie:

“Als iemand sterft met COVID-19, tellen we dat als een COVID-19 sterfgeval.”

Artsen worden door de CDC aangemoedigd om ook sterfgevallen die niet getest zijn als coronadode te registreren.

Duitsland

De voorzitter van het Robert Koch Instituut in Duitsland bevestigde op 20 maart 2020 dat testpositieve sterfgevallen als “coronadoden” worden geteld, ongeacht de werkelijke doodsoorzaak:

“In ons land is een coronadode iemand bij wie een coronavirusbesmetting is vastgesteld”

Hamburg is onlangs, in strijd met de richtlijnen van het Berlijnse Robert Koch Instituut, begonnen met het maken van onderscheid tussen sterfgevallen “met” en “door” coronavirussen, wat tot een afname van het aantal sterfgevallen aan Covid-19 heeft geleid.

En dit is die afname:

De Hamburgse gezondheidsdienst heeft positieve sterfgevallen getest die recentelijk door de forensische geneeskunde zijn onderzocht om alleen “echte” coronadoden te tellen. Als gevolg daarvan is het aantal sterfgevallen in vergelijking met de cijfers van het Robert Koch-Instituut al met tot 50% verminderd.

Richtlijnen WHO

De WHO stelt in haar richtlijnen:

COVID-19 moet worden vermeld op de medische verklaring van de doodsoorzaak voor ALLE overledenen waarbij de ziekte, of verondersteld wordt de dood te hebben veroorzaakt, of te hebben bijgedragen aan de dood.

Griepprik

Onderzoek onder personeel het Amerikaanse ministerie van Defensie suggereert dat een griep vaccinatie de kans op corona verhoogt met 36%.


Sterfgevallen zonder corona

De gevolgen in verlies aan levensjaren is mogelijk veel meer dan 90 keer zo groot als het aantal dat door de lockdowns wordt voorkomen, zo berekende Just Facts.

Verenigd Koninkrijk

In een analyse uit Groot-Brittannië wordt gewaarschuwd voor “niet-corona” sterfgevallen van mensen die geen gebruik maken of toegang hebben tot de gezondheidszorg. Op dit moment zijn dat er 10.000 en er komen er wekelijks 2.000 bij.

Ook wordt er gemeld dat er in maart en april “kwetsbare patiënten” van het ziekenhuis zijn overgebracht naar verpleeghuizen – “sommigen van hen waren drager van het coronavirus.”

Experts in The Times van 15 april zijn “geschokt” door de stijging van het aantal niet-Covid-19 doden en uitten hun zorgen over het feit dat de lockdown “onbedoelde gevolgen” zou kunnen hebben voor de gezondheid van de mensen.

Zelfdoding

In Europa en de Verenigde Staten stijgen de zelfmoordcijfers met ongeveer 1% per procentpunt stijging van de werkloosheid, volgens onderzoek gepubliceerd door Aaron Reeves van Oxford University.

Professor John Ioannidis schrijft in een artikel over de gevolgen van de maatregelen:

Tegelijkertijd is het van belang dat we niet wegkijken van de daadwerkelijke schade van de meest drastische van onze maatregelen, die ook de minderbedeelden onevenredig zwaar treffen. We weten dat langdurige opsluiting van de hele bevolking de behandeling van kanker heeft vertraagd en dat mensen met een ernstige ziekte als een hartaanval niet naar het ziekenhuis durven te gaan. Het leidt tot het verlof en het ontslag van personeel in ziekenhuizen, het is verwoestend voor de geestelijke gezondheid, het veroorzaakt een toename van huiselijk geweld en kindermishandeling, en het heeft alleen al in de Verenigde Staten ten minste 36,5 miljoen nieuwe mensen op de lijst van werklozen gezet. Veel van deze mensen zullen hun ziektekostenverzekering verliezen, waardoor ze nog meer risico lopen op een afnemende gezondheid en economische problemen. Langdurige werkloosheid zal naar schatting alleen al in de Verenigde Staten in het komende decennium leiden tot 75.000 extra sterfgevallen door wanhoop. Op mondiaal niveau heeft de ontwrichting het aantal mensen dat het risico loopt om te verhongeren tot meer dan een miljard doen toenemen, de opschorting van massale vaccinatiecampagnes vormt een bedreiging voor de heropleving van besmettelijke ziekten die kinderen doden, modellering suggereert een toename van 1,4 miljoen sterfgevallen door tuberculose tegen 2025, en er wordt een verdubbeling van het aantal sterfgevallen door malaria in 2020 verwacht in vergelijking met 2018. Ik hoop dat deze modelleringsvoorspellingen net zo fout blijken te zijn als verschillende COVID-19 modelleringsvoorspellingen, maar dat is misschien niet het geval. Al deze effecten zijn ook van belang. Beleidsmakers moeten rekening houden met de nadelen van restrictief beleid, niet alleen met de voordelen ervan.

600 dokters

In een brief aan president Trump vragen meer dan 600 dokters aandacht voor de gevolgen voor de gezondheid van miljoenen mensen:

“De latere gezondheidseffecten worden massaal onderschat en ondergerapporteerd. Dit is een grote fout.”


Aantal patiënten, besmettingen of gevallen

Kary Mullis, Nobelprijswinnaar en uitvinder van PCR:

“PCR is gewoon een proces dat je in staat stelt om ergens heel veel van te maken. Het vertelt je niet dat je ziek bent, of dat datgene waar je in verzeild bent geraakt je kwaad zou gaan doen of iets dergelijks.”

Met een PCR-test kun je geen diagnose stellen. De begeleidende productinformatie bij de PCR-test maakt hier ook melding van:

Eerste pagina van de informatie die met de PCR-test meegeleverd wordt.
Laatste pagina van de vier paginaś met informatie die bij de PCR-test gevoegd wordt.

De PCR-test

 • SARS-CoV-2 is het virus, COVID-19 is de ziekte.
 • Deze ziekte wordt omschreven aan de hand van een aantal griepachtige symptomen.
 • Een PCR-test is niet in staat om de ziekte COVID-19 vast te stellen
 • Een PCR-test kan
  • geen compleet virus en
  • geen levend virus aantonen.
 • Een PCR-test kan
  • alleen stukjes– virus en
  • alleen dode stukjes virus aantonen (overgebleven uit het verleden).
 • Met andere woorden: bij een PCR-test wordt geen intact virus of volledig virusgenoom geanalyseerd, maar slechts een segment RNA,
 • de “test” kan ons dus niet vertellen of het virus actief is en zich kan vermenigvuldigen,
 • positief getest zijn, betekent daarom niet hetzelfde als geïnfecteerd zijn en dus besmettelijk,
 • de PCR-test kan geen infectie door het virus aantonen en dus ook geen besmettelijkheid.

Waar is het SARS-CoV-2-virus?

 • De PCR-test is niet in staat om bij het aantonen van dode virusfragmenten, het SARS-CoV-2-virus te identificeren.
 • De PCR-test kan geen onderscheid maken tussen het SARS-CoV-2-virus en andere coronavirussen.

Cijfers over immuniteit, symptomen en besmettelijkheid

Immuniteit

Tot 60% van alle personen heeft al een soort van achtergrond immuniteit door eerdere infecties met verkoudheidsvirussen.

Symptomen

 • 50 tot 80% van positief-geteste personen zijn symptoom vrij.
 • In de leeftijd van 70 tot 79 is dit percentage ongeveer 60%.
 • Meer dan 95% vertoont geen of alleen milde symptomen.

Besmettelijkheid

 • In een onderzoek naar de besmettelijkheid van een besmet persoon zonder symptomen bleek een vrouw van 22 jaar met 455 contacten in 5 dagen tijd 0 mensen besmet te hebben.

Gevaccineerde personen worden gedefinieerd als ongevaccineerd 14 tot 28 dagen na eerste vaccinatie

“De vaccinatiestatus in de populatie is als volgt gedefinieerd: deels gevaccineerd is minimaal 14 dagen na een eerste dosis, tot het moment van volledige vaccinatie. Volledig gevaccineerd is minimaal 14 dagen na een tweede dosis van Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), Spikevax® (Moderna) of Vaxzevria® (AstraZeneca), of 28 dagen na een dosis Janssen®. Personen die niet of minder dan 14 dagen geleden een eerste dosis hebben ontvangen zijn als ongevaccineerd gecategoriseerd. Vaccinatiestatus van opgenomen patiënten is volgens deze zelfde regels gedefinieerd, op het moment van de eerste ziektedag.”

Bron: Studie Effectiviteit van COVID-19 vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland, RIVM, geraadpleegd op 5 oktober 2021

Gevaccineerde personen gelden als ongevaccineerd de eerste 14 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) tot 28 dagen (Janssen) na de eerste vaccinatie.

Sterfte

Deze definitie is o.a. van belang bij de interpretatie van de cijfers van sterfte door COVID-19 aangezien de meeste gemelde overlijdens na vaccinatie plaatsvinden binnen 14 dagen na inenting.

Bron: VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 9/24/2021 – VAERS Analysis, geraadpleegd op 5 oktober 2021

Ook is deze definitie bepalend voor de beoordeling van ziekenhuisopnamen.


Zie ook: