Cijfers

Bijgewerkt op 29 juni 2020

Sterftecijfer

Het sterftecijfer is het belangrijkste cijfer om het risico van een bepaalde ziekte te kunnen inschatten.

Op 3 maart 2020 meldde de WHO:

“Wereldwijd is ongeveer 3,4% van de gemelde COVID-19 gevallen overleden. Ter vergelijking: seizoensgriep doodt over het algemeen veel minder dan 1% van de geïnfecteerden.”

Er worden hier twee percentages vergeleken:

 • 3,4% van het aantal gemelde COVID-19 gevallen en
 • minder dan 1% van het aantal geïnfecteerden.

In het eerste geval gaat het om een gerapporteerd cijfer, in het tweede om een schatting.

In het eerste geval gaat het om duizenden besmettingen, in het tweede om miljoenen besmettingen.

Hoe hoger het aantal besmettingen in verhouding tot het aantal sterfgevallen, hoe lager het sterftecijfer.

CFR en IFR

Het eerst genoemde cijfer is het CFR, wat staat voor Case Fatality Rate. Dit is het percentage overledenen ten opzichte van het aantal gerapporteerde gevallen. Het CFR is niet zo’n waardevol cijfer omdat het aantal gevallen afhankelijk is van wat en hoe je meet. Het staat los van het aantal besmettingen, dat altijd hoger is dan het aantal gevallen.

Bij het tweede cijfer is het IFR, wat staat voor Infection Fatality Rate. Daarbij gaat het om het aantal doden ten opzichte van het aantal besmettingen. In dit geval is dit aantal geschat. Dit cijfer is het cijfer om het risico om aan de ziekte te sterven. Namelijk het percentage van besmette mensen dat sterft aan de ziekte.


Wat is het sterftecijfer?

Als er in Nederland

1 persoon geval bekend zou zijn die besmet en ziek geworden zou zijn met een bepaald virus en deze persoon komt te overlijden, geldt er voor dit virus een
sterftecijfer van 100%.

In dit theoretische geval, is de kans op overlijden aan dit virus in Nederland dan 100%.

Als

– het aantal gevallen stijgt naar 10 en
– het aantal doden blijft op 1,
– dan is het sterftecijfer 10%.

Als er in dit hypothetische geval niet 10 maar

100 gevallen zouden zijn en er zou nog steeds
1 sterfgeval te betreuren zijn, dan is het
sterftecijfer 1%.

Bij een gelijk blijvend aantal doden, daalt het sterftecijfer als het aantal gevallen stijgt.

Echter, we hebben het hier over het CFR, niet het IFR!

Het aantal besmette personen is niet hetzelfde als het aantal gevallen! Het aantal gevallen zegt meer over de rapportage of het aantal testen dan over het aantal besmettingen!

Het IFR is daarom het enige cijfer dat echt wat kan zeggen over het risico op sterfte.

Patiënten, gevallen, besmettingen,

Een patiënt is iemand die ziek is en een behandeling ondergaat. Een geval is iemand die ziek is, dat wil zeggen, symptomen heeft. Iemand die besmet is, hoeft niet ziek te zijn.

De afgelopen maanden lijkt dit onderscheid te zijn losgelaten. Een patiënt kan nu een geval zijn, een besmetting of iemand die positief getest is.

Iemand als geval rekenen, die positief getest is, is een betrekkelijk recent verschijnsel.


Na de modellen: hoe groot is het aantal besmette personen werkelijk?

Sommige wetenschappers vergelijken de COVID-19 pandemie met de Spaanse griep en voorspellen op basis van modellen half maart wereldwijd miljoenen doden, in de VS alleen al 2,2 miljoen, in het VK 500.000. op basis van een voorspeld sterftecijfer van 0,9 procent.

Vanaf halverwege april 2020 beginnen de resultaten van antistoftesten binnen te komen van over de hele wereld. Zoals bijvoorbeeld de onderzoeken uit de VS van John Ioannidis:

“We realiseerden ons dat het aantal geïnfecteerde mensen ergens tussen de 50 en 85 keer zo groot is dan wat we dachten in vergelijking met wat we hadden gedocumenteerd. Onmiddellijk betekent dat dat de sterftecijfers van de infectie, de kans op de kans om te sterven als je geïnfecteerd bent, afneemt met een factor 50 tot 85, omdat de noemer in de berekening 50 tot 85 keer zo groot wordt.

Het sterftecijfer, de kans op sterfte bij infectie, komt uit op 0,17 procent.

Ook dit onderzoek suggereert dat het aantal besmette personen tientallen keren hoger ligt, dan eerder aangenomen:

USC en L.A. County Department of Public Health functionarissen hebben de voorlopige resultaten van hun antistoftests vrijgegeven, waaruit blijkt dat 28 tot 55 keer meer mensen besmet zijn met COVID-19 dan gedacht.

Het sterftecijfer is hier kleiner dan 0,20 procent.

In Duitsland suggereert onderzoek dat het sterftecijfer in Duitsland 5 keer zo laag is als eerder berekend. Het komt nu uit op 0,06 procent.

In Denemarken is het gevonden sterftecijfer 0,16 procent, maar wel met voorbehoud:

Maar bloeddonaties zijn niet representatief voor de hele populatie omdat ze over het algemeen gezonder zijn dan de totale populatie. “Daarom is het werkelijke aantal besmettingen onder de Deense bevolking mogelijk groter.”

Als het werkelijke aantal besmettingen nog groter is, betekent dit dat het sterftecijfer in Denemarken vermoedelijk nog lager ligt.

Testen, schattingen

Ook door te testen op de aanwezigheid van COVID-19, stijgt het aantal “besmettingen” op en wordt het sterftecijfer (CFR) lager. Zo is er in Zuid-Korea relatief veel getest en is er een sterftecijfer te zien van 0,6%.

Besmettingen kunnen ook geschat worden. Zo komen onderzoekers met nieuwe schattingen van het aantal besmettingen in Wuhan. Die blijken hoger te liggen dan eerder gedacht. De wetenschappers komen uit op een sterftecijfer (IFR) van 1,4%, meer dan 3 keer zo laag als de 4,5% die eerder werd aangenomen.

Cijfers van de CDC, de RIVM van Amerika

Op 20 mei komt de Amerikaanse CDC met de nieuwste schattingen van het sterftecijfer.

 • Voor besmettingen die gepaard gaan met symptomen komen zij uit op 0,4%.
 • Voor infecties inclusief besmettingen zonder symptomen (in 35% van de gevallen) is het sterftecijfer 0,26%.
 • Voor mensen onder de 50 komt de CDC uit op 0.05%

De Oxford Universiteit komt uit op een sterftecijfer tussen 0,1% en 0,4%.

Op 19 mei 2020 concludeert hoogleraar John Ioannidis van de Stanford Universiteit in een meta-analyse van 12 onderzoeken naar sterftecijfers:

Interessant is dat de meeste studies, ondanks hun verschillen in opzet, uitvoering en analyse, IFR-puntschattingen geven die binnen een relatief smal bereik liggen. Zeven van de twaalf afgeleide IFR’s liggen in het bereik van 0,07 tot 0,20 (gecorrigeerde IFR van 0,06 tot 0,16) en zijn vergelijkbaar met de IFR-waarden van seizoensinfluenza. Drie waarden zijn iets hoger (gecorrigeerde IFR van 0,25-0,40 in Gangelt, Genève en Wuhan) en twee zijn iets lager dan dit bereik (gecorrigeerde IFR van 0,02-0,03 in Kobe en Oise).

Deze sterftecijfers snuggeren dus percentages die variëren van

0,02 tot 0,4 procent.

Deze sterftecijfers zitten op hetzelfde niveau als de jaarlijkse griep soms iets daaronder, soms iets daarboven.


Nog meer cijfers en percentages

Immuniteit

Tot 60% van alle personen heeft al een soort van achtergrond immuniteit door eerdere infecties met verkoudheidsvirussen.

Symptomen

 • 50 tot 80% van positief-geteste personen zijn symptoom vrij.
 • In de leeftijd van 70 tot 79 is dit percentage ongeveer 60%.
 • Meer dan 95% vertoont geen of alleen milde symptomen.
 • In een onderzoek naar de besmettelijkheid van een besmet persoon zonder symptomen bleek een vrouw van 22 jaar met 455 contacten in 5 dagen tijd 0 mensen besmet te hebben.

Leeftijd

De mediane leeftijd, de meestvoorkomende leeftijd, van de in Italië overledenen is 81. Het land heeft de op één na oudste bevolking ter wereld. Prof. Walter Ricciardi, wetenschappelijk adviseur van de Italiaanse minister van Volksgezondheid zegt daarover:

“De leeftijd van onze patiënten in ziekenhuizen is substantieel ouder – de mediaan is 67, terwijl dat in China 46 jaar was. Dus in wezen is de leeftijdsverdeling van onze patiënten naar een oudere leeftijd verschoven en dit is substantieel in de toename van de mortaliteit.”


Leeftijdsverdeling

Oostenrijkse onderzoekers keken naar o.a. naar de leeftijdsverdeling van de overledenen en trokken de volgende conclusie:

Als we dit normale sterfterisico vergelijken met bestaande Covid-19 sterftecijfers, zien we dat de curven bijna parallel lopen. (…) Dit suggereert dat het risico om met Covid-19 te sterven in wezen evenredig is met het normale risico voor de betreffende leeftijdsgroep, en dat de leeftijdsafhankelijkheid van het risico dus vergelijkbaar is.


Gestorven met of door corona?

Italië

 • 4,1% (eerder werd 1% gemeld) van de slachtoffers in Italië had geen onderliggende ziekte.
 • Meer dan 60% van de overledenen in Italië leed aan minstens 3 ziekten.

Professor Walter Ricciardi zegt over de registratie van de overledenen in Italië:

“De manier waarop we sterfgevallen in ons land coderen is zeer genereus in de zin dat alle mensen die sterven in ziekenhuizen met het coronavirus worden geacht te sterven aan het coronavirus.”

“Bij een herbeoordeling door het National Institute of Health heeft slechts 12 procent van de overlijdensakten een directe oorzaak van het coronavirus aangetoond, terwijl 88 procent van de patiënten die zijn overleden minimaal één pre-morbiditeit hebben – velen hadden er twee of drie.”

Amerika

 • 6 % van de doden in Amerika kende geen onderliggende ziekten.
 • 94% van de overledenen in de VS leden volgens de CDC aan gemiddeld 2,5 dodelijke comorbiditeiten
 • dit betekent dat van de 153.500 doden er 9.210 kunnen toegeschreven worden aan corona

In Amerika is dit de richtlijn voor registratie:

“Als iemand sterft met COVID-19, tellen we dat als een COVID-19 sterfgeval.”

Artsen worden door de CDC aangemoedigd om ook sterfgevallen die niet getest zijn als coronadode te registreren.

Duitsland

De voorzitter van het Robert Koch Instituut in Duitsland bevestigde op 20 maart 2020 dat testpositieve sterfgevallen als “coronadoden” worden geteld, ongeacht de werkelijke doodsoorzaak:

“In ons land is een coronadode iemand bij wie een coronavirusbesmetting is vastgesteld”

Hamburg is onlangs, in strijd met de richtlijnen van het Berlijnse Robert Koch Instituut, begonnen met het maken van onderscheid tussen sterfgevallen “met” en “door” coronavirussen, wat tot een afname van het aantal sterfgevallen aan Covid-19 heeft geleid.

En dit is die afname:

De Hamburgse gezondheidsdienst heeft positieve sterfgevallen getest die recentelijk door de forensische geneeskunde zijn onderzocht om alleen “echte” coronadoden te tellen. Als gevolg daarvan is het aantal sterfgevallen in vergelijking met de cijfers van het Robert Koch-Instituut al met tot 50% verminderd.

Richtlijnen WHO

De WHO stelt in haar richtlijnen:

COVID-19 moet worden vermeld op de medische verklaring van de doodsoorzaak voor ALLE overledenen waarbij de ziekte, of verondersteld wordt de dood te hebben veroorzaakt, of te hebben bijgedragen aan de dood.

Griepprik

Onderzoek onder personeel het Amerikaanse ministerie van Defensie suggereert dat een griep vaccinatie de kans op corona verhoogt met 36%.

Sterfgevallen zonder corona

De gevolgen in verlies aan levensjaren is mogelijk veel meer dan 90 keer zo groot als het aantal dat door de lockdowns wordt voorkomen, zo berekende Just Facts.

Verenigd Koninkrijk

In een analyse uit Groot-Brittannië wordt gewaarschuwd voor “niet-corona” sterfgevallen van mensen die geen gebruik maken of toegang hebben tot de gezondheidszorg. Op dit moment zijn dat er10.000 en er komen er wekelijks 2.000 bij.

Ook wordt er gemeld dat er in maart en april “kwetsbare patiënten” van het ziekenhuis zijn overgebracht naar verpleeghuizen – “sommigen van hen waren drager van het coronavirus.”

Experts in The Times van 15 april zijn “geschokt” door de stijging van het aantal niet-Covid-19 doden en uitten hun zorgen over het feit dat de lockdown “onbedoelde gevolgen” zou kunnen hebben voor de gezondheid van de mensen.

Zelfdoding

In Europa en de Verenigde Staten stijgen de zelfmoordcijfers met ongeveer 1% per procentpunt stijging van de werkloosheid, volgens onderzoek gepubliceerd door Aaron Reeves van Oxford University.

Professor John Ioannidis schrijft in een artikel over de gevolgen van de maatregelen:

Tegelijkertijd is het van belang dat we niet wegkijken van de daadwerkelijke schade van de meest drastische van onze maatregelen, die ook de minderbedeelden onevenredig zwaar treffen. We weten dat langdurige opsluiting van de hele bevolking de behandeling van kanker heeft vertraagd en dat mensen met een ernstige ziekte als een hartaanval niet naar het ziekenhuis durven te gaan. Het leidt tot het verlof en het ontslag van personeel in ziekenhuizen, het is verwoestend voor de geestelijke gezondheid, het veroorzaakt een toename van huiselijk geweld en kindermishandeling, en het heeft alleen al in de Verenigde Staten ten minste 36,5 miljoen nieuwe mensen op de lijst van werklozen gezet. Veel van deze mensen zullen hun ziektekostenverzekering verliezen, waardoor ze nog meer risico lopen op een afnemende gezondheid en economische problemen. Langdurige werkloosheid zal naar schatting alleen al in de Verenigde Staten in het komende decennium leiden tot 75.000 extra sterfgevallen door wanhoop. Op mondiaal niveau heeft de ontwrichting het aantal mensen dat het risico loopt om te verhongeren tot meer dan een miljard doen toenemen, de opschorting van massale vaccinatiecampagnes vormt een bedreiging voor de heropleving van besmettelijke ziekten die kinderen doden, modellering suggereert een toename van 1,4 miljoen sterfgevallen door tuberculose tegen 2025, en er wordt een verdubbeling van het aantal sterfgevallen door malaria in 2020 verwacht in vergelijking met 2018. Ik hoop dat deze modelleringsvoorspellingen net zo fout blijken te zijn als verschillende COVID-19 modelleringsvoorspellingen, maar dat is misschien niet het geval. Al deze effecten zijn ook van belang. Beleidsmakers moeten rekening houden met de nadelen van restrictief beleid, niet alleen met de voordelen ervan.

600 dokters

In een brief aan president Trump vragen meer dan 600 dokters aandacht voor de gevolgen voor de gezondheid van miljoenen mensen:

“De latere gezondheidseffecten…worden massaal onderschat en ondergerapporteerd. Dit is een grote fout.”