De sterftecijfers van de Oxford Universiteit

Rekening houdend met de historische ervaring, de trends in de gegevens, het toegenomen aantal infecties in de grootste populatie en de potentiële impact van een verkeerde classificatie van sterfgevallen geeft een veronderstelde schatting voor de COVID-19 IFR ergens tussen 0,1% en 0,41%.

Bron: Global Covid-19 Case Fatality Rates, 17 maart 2020, bijgewerkt op 3 juni 2020, geraadpleegd op 4 juni 2020

Taking account of historical experience, trends in the data, increased number of infections in the population at largest, and potential impact of misclassification of deaths gives a presumed estimate for the COVID-19 IFR somewhere between 0.1% and 0.41%.

Source: Global Covid-19 Case Fatality Rates, March 17, 2020, updated on June 3, 2020,accessed on June 4, 2020