Wetenschappers Harvard, Oxford en Stanford: groepsimmuniteit is geen strategie maar biologisch feit

Dr. Martin Kulldorff, professor geneeskunde aan de universiteit van Harvard, biostatisticus en epidemioloog met expertise in het opsporen en volgen van uitbraken van infectieziekten en evaluaties van de veiligheid van vaccins.

Dr. Sunetra Gupta, professor aan de Universiteit van Oxford, epidemioloog met expertise in immunologie, vaccin ontwikkeling, en wiskundige modellering van infectieziekten.

Dr. Jay Bhattacharya, professor aan de universiteit van Stanford Medische School, een arts, epidemioloog, gezondheidseconoom en deskundige op het gebied van volksgezondheidsbeleid die zich richt op infectieziekten en kwetsbare bevolkingsgroepen.

In de Great Barrington Declaration stellen wetenschappers van Harvard, Stanford en Oxford een aanpak voor die zij “gerichte bescherming” noemen. Centraal daarbij staat groepsimmuniteit.

In een interview maakten de topwetenschappers duidelijk dat dit voor hun geen strategie is:

“Het is niet zozeer een strategie als wel een erkenning van een biologisch feit.”

Bron: Covid experts: there is another way, UnHerd, 5 oktober 2020, video.


Wetenschappers Harvard, Oxford en Stanford in verklaring: sterftekans door COVID-19 meer dan duizend maal zo hoog voor ouderen en zieken, dan voor jonge mensen

Dr. Martin Kulldorff, professor geneeskunde aan de universiteit van Harvard, biostatisticus en epidemioloog met expertise in het opsporen en volgen van uitbraken van infectieziekten en evaluaties van de veiligheid van vaccins.

Dr. Sunetra Gupta, professor aan de Universiteit van Oxford, epidemioloog met expertise in immunologie, vaccin ontwikkeling, en wiskundige modellering van infectieziekten.

Dr. Jay Bhattacharya, professor aan de universiteit van Stanford Medische School, een arts, epidemioloog, gezondheidseconoom en deskundige op het gebied van volksgezondheidsbeleid die zich richt op infectieziekten en kwetsbare bevolkingsgroepen.

In de Great Barrington Declaration stellen wetenschappers van Harvard, Stanford en Oxford vast dat de sterftekans heel verschillend is onder de verschillende leeftijdsgroepen:

“Gelukkig groeit onze kennis van het virus. We weten dat de sterftekans door COVID-19 meer dan duizend maal zo hoog is voor ouderen en zieken, dan voor jonge mensen. Voor kinderen is COVID-19 inderdaad minder gevaarlijk dan vele andere zaken die kinderen schade toe kunnen brengen, waaronder influenza – de griep.

Het risico van besmetting voor deze groep neemt af door groepsimmuniteit. Daarom pleiten de wetenschappers voor “gerichte bescherming”:

De meest humane benadering die de risico’s en voordelen van het bereiken van groepsimmuniteit met elkaar in evenwicht houdt, is om degenen met de minste kans op overlijden hun normale leven te laten oppakken om immuniteit tegen het virus op te bouwen door natuurlijke besmetting, terwijl we de mensen die het meeste risico lopen beter beschermen. We noemen dit ‘gerichte bescherming’.

En:

Mensen met een verhoogd risico kunnen meedoen als zij dat zelf willen, terwijl de samenleving als geheel de bescherming geniet die de kwetsbaren worden geboden door degenen die groepsimmuniteit hebben opgebouwd.

De verklaring is inmiddels ondertekend door meer dan 40.000 artsen en medische professionals en meer dan 530.000 bezorgde burgers (stand 19 oktober 2020).

Bron: Great Barrington Declaration, Nederlands, 4 oktober 2020


Topwetenschappers: huidige lockdown-beleid heeft op korte en lange termijn vernietigend effect op volksgezondheid

Dr. Martin Kulldorff, professor geneeskunde aan de universiteit van Harvard, biostatisticus en epidemioloog met expertise in het opsporen en volgen van uitbraken van infectieziekten en evaluaties van de veiligheid van vaccins.

Dr. Sunetra Gupta, professor aan de Universiteit van Oxford, epidemioloog met expertise in immunologie, vaccin ontwikkeling, en wiskundige modellering van infectieziekten.

Dr. Jay Bhattacharya, professor aan de universiteit van Stanford Medische School, een arts, epidemioloog, gezondheidseconoom en deskundige op het gebied van volksgezondheidsbeleid die zich richt op infectieziekten en kwetsbare bevolkingsgroepen.

Drie topwetenschappers van Harvard, Oxford en Stanford richten zich met de de Great Barrington Declaration tot de wereld:

Als epidemiologen van infectieziekten en volksgezondheidswetenschappers maken we ons grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid welke worden veroorzaakt door het huidige COVID-19 beleid, en adviseren we een benadering genaamd ‘gerichte bescherming’.

Komend van zowel links als rechts en van over heel de wereld, hebben we onze carrières gewijd aan het beschermen van mensen. Het huidige lockdown-beleid heeft op de korte en lange termijn een vernietigend effect op de volksgezondheid.

De wetenschappers benadrukken in hun verklaring dat bij het handhaven van de maatregelen een groep mensen “onevenredig hard” geraakt zal worden door de “onherstelbare schade” die de maatregelen volgens de opstellers aanrichten namelijk de kansarmere.

De verklaring is inmiddels ondertekend door meer dan 40.000 artsen en medische professionals en meer dan 530.000 bezorgde burgers (stand 19 oktober 2020).

Bron: Great Barrington Declaration, Nederlands, 4 oktober 2020


Pierre Capel: „Als men zegt dat er zoveel besmettingen zijn als positieve testen is dat een aperte leugen”

Pierre Capel is emeritus hoogleraar klinische immunologie:

De PCR-test is volgens de hoogleraar een kwetsbare test. „Deze toont geen levend virus. Als men zegt dat er zoveel besmettingen zijn als positieve testen is dat een aperte leugen.”

De hoogleraar legt uit dat er een verschil is tussen een golf op papier en in de praktijk. „Op dit moment heeft een mens wel duizend virussen in het lijf en dat is erg nuttig. Eentje daarvan is onder andere het herpesvirus. Als je de bevolking daarop zou testen heeft 80 procent dat virus in het lijf. De kans dat je het virus hebt is vrij groot, dat je ziek bent is echter vrij klein.”

Volgens Capel is COVID-19 over, „maar de waanzin niet”. Hij zet vraagtekens bij het vaccin. „Een vaccin ontwikkelen duurt vijf tot tien jaar, dat is heel moeilijk. Tegen HIV hebben we ook nog geen vaccin ontwikkeld. Daarnaast muteert corona snel. Dat betekent dat het eiwit in een vaccin in Zuid Amerika niet werkt in Alaska.”

Bron: Hoogleraar die brandbrief tegen coronaregels ondertekende: ‘Het middel erger dan de kwaal’, Metro, 23 september 2020

De gemiddelde leeftijd bij corona is 83,6 jaar

Pierre Capel is emeritus hoogleraar klinische immunologie:

„Een half jaar terug dachten we even dat de wereld verging, maar het coronavirus is sinds begin juni zo goed als weg.” De hoogleraar somt een aantal cijfers op. „Het sterftecijfer piekt in het voorjaar en neemt nu af naar 0. Wat weinig vermeld wordt is wie er sterft. De gemiddelde leeftijd bij corona is 83,6 jaar.”

Bron: Hoogleraar die brandbrief tegen coronaregels ondertekende: ‘Het middel erger dan de kwaal’, Metro, 23 september 2020

Sunetra Gupta: maatregelen maken ons meer kwetsbaar, niet minder kwetsbaar voor infectieziekten

Sunetra Gupta is hoogleraar theoretische epidemiologie aan de Universiteit van Oxford, Engeland.

Sunetra Gupta suggereerde in maart van dit jaar, dat het sterftecijfer (IFR) voor Covid-19 uit zou komen op 0,1% omdat meer dan 50% immuun zou zijn voor dit virus. Inmiddels suggereren onderzoeken een sterftecijfer om en nabij dit percentage.

In een interview in mei van dit jaar geeft ze aan dat ze denkt dat de epidemie voorbij is en dat het sterftecijfer nog lager is dan ze eerder dacht:

“Ik denk dat het zeker minder dan 1 op 1000 zou zijn en waarschijnlijk dichter bij 1 op 10.000.”

Dit zou een IFR betekenen van 0,01%. (Ter vergelijking: de seizoensgriep kent een sterftecijfer van 0,1%, dat betekent dat 0,1% van de besmette mensen aan de ziekte sterft.)

Volgens Gupta is het sterftecijfer de enige betrouwbare manier van meten. Besmettingen moeten volgens haar niet eens genoemd worden omdat ze afhankelijk zijn van het aantal testen.

Sunetra Gupta ziet geen effect van de lockdown op het verloop van de epidemie. De lockdownachtige maatregelen hebben wel effect, maar precies dat effect wat je niet wilt zien: ze maken ons meer kwetsbaar, niet minder kwetsbaar voor infectieziekten omdat ze ze mensen niet beschermen tegen pathogenen, ziekteverwekkers. Daarom adviseert ze een snelle beëindiging van de maatregelen.

Het is uiterst gevaarlijk om in een lockdown-toestand te blijven, gezien vanuit het perspectief van de kwetsbaarheid van de hele bevolking voor nieuwe ziekteverwekkers. Ooit leefden we in een toestand die in de buurt komt van een lockdown 100 jaar geleden, en dat creëerde de voorwaarden voor het verschijnen van de Spaanse Griep en de dood van 50 miljoen mensen.”

Bron: Sunetra Gupta: Covid-19 is on the way out, UnHerd, 21 mei 2020


Sunetra Gupta: Covid-19 is on the way out

Interview van 30 minuten met Sunetra Gupta van de Oxford Universiteit.

Sunetra Gupta: lockdown-style social distancing makes us more vulnerable, not less vulnerable, to infectious diseases

Sunetra Gupta is professor of theoretical epidemiology at the University of Oxford, England.

“In almost every context we’ve seen the epidemic grow, turn around and die away — almost like clockwork. Different countries have had different lockdown policies, and yet what we’ve observed is almost a uniform pattern of behaviour which is highly consistent with the SIR model. To me that suggests that much of the driving force here was due to the build-up of immunity. I think that’s a more parsimonious explanation than one which requires in every country for lockdown (or various degrees of lockdown, including no lockdown) to have had the same effect.”

Asked what her updated estimate for the Infection Fatality Rate is, Professor Gupta says, “I think that the epidemic has largely come and is on its way out in this country so I think it would be definitely less than 1 in 1000 and probably closer to 1 in 10,000.” That would be somewhere between 0.1% and 0.01%.

[…]

She recommends “a more rapid exit from lockdown based more on certain heuristics, like who is dying and what is happening to the death rates”. She does not believe that the R rate is a useful tool in making decisions about government policies, as an R rate is “principally dependent on how many people are immune” and we don’t have that information.

She believes that deaths are the only reliable measure, and that the number of cases should not even be presented as it is so reliant on the amount of testing being done.

[…]

She believes that longer-term lockdown-style social distancing makes us more vulnerable, not less vulnerable, to infectious diseases, because it keeps people unprotected from pathogens:

“Remaining in a state of lockdown is extremely dangerous from the point of view of the vulnerability of the entire population to new pathogens. Effectively we used to live in a state approximating lockdown 100 years ago, and that was what created the conditions for the Spanish Flu to come in and kill 50m people.”

[…]

“But the truth is that lockdown is a luxury, and it’s a luxury that the middle classes are enjoying and higher income countries are enjoying at the expense of the poor, the vulnerable and less developed countries. It’s a very serious crisis.”

Source: Sunetra Gupta: Covid-19 is on the way out, UnHerd, May 21, 2020

RIVM: influenza-epidemie 2019-2020 kort en mild met een oversterfte van 404

Volgens het RIVM duurde het griepseizoen dit jaar niet 11 tot 15 weken, zoals in de afgelopen jaren, maar 3 weken. Waar het aantal doden door griep gemiddeld 6.443 telt, schat de organisatie dit aantal voor dit jaar op 404:

In de winter van 2019/2020 was de influenza-epidemie kort en mild (week 5 tot en met 7 2020). De oversterfte was in deze periode met 404 veel lager dan de gemiddelde oversterfte in de afgelopen 5 griepepidemieën (6.443).

Bron: RIVM

500 artsen, 1700 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers in België: een sterk immuunsysteem berust op een normale dagelijks blootstelling aan microbiële invloeden

In een open brief van “Docs4opendebate” gericht aan alle overheden van België en de Belgische media, roepen 519 artsen, 1770 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers o.a. op tot een “onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen”. De maatregelen zijn volgens de schrijvers ” buitenproportioneel” en richten meer schade aan dan dat zij goed doen en er is “geen medisch grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt”. De auteurs roepen op om weer oog te krijgen voor “het verbeteren van onze volksgezondheid, en dit op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak“.

De schrijvers gaan ook uitgebreid in op de ons immuunsysteem:

Al duizenden jaren wordt het menselijk lichaam dagelijks blootgesteld aan vocht en druppels met daarin aanwezige infectieuze micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels).

Het binnendringen van deze micro-organismen wordt voorkomen door een geavanceerd verdedigingsmechanisme – het immuunsysteem. Een sterk immuunsysteem berust op een normale dagelijks blootstelling aan deze microbiële invloeden. Overhygiënische maatregelen hebben een nefaste invloed op onze immuniteit. 12 13 Enkel mensen met een zwak of defect immuunsysteem dienen beschermd te worden door verregaande hygiëne of social distancing toe te passen.

In het najaar zal influenza opnieuw opduiken (in combinatie met covid-19) en een mogelijke afname van natuurlijke weerbaarheid kan tot nog meer slachtoffers leiden.

[…]

Het blijkt dat de meeste mensen voor bv. influenza en andere virussen, al een aangeboren of algemene immuniteit hebben. Dit wordt bevestigd door de bevindingen op het cruiseschip Diamond Princess, dat in quarantaine gelegd werd wegens enkele aan covid-19 overleden passagiers. De meeste passagiers waren bejaarden en bevonden zich op het schip in een ideale situatie van transmissie. 75% bleek echter niet geïnfecteerd te zijn. Dus zelfs in deze risicogroep is het merendeel resistent tegen het virus.

Een onderzoek in het tijdschrift Cell toont aan dat de meeste mensen het coronavirus neutraliseren door de mucosale (IgA) en cellulaire immuniteit (T-cellen), terwijl ze weinig of geen symptomen ondervinden. De onderzoekers vonden in een populatie niet-besmette personen tot 60% SARS-Cov-2 reactiviteit met CD4+T-cellen, wat suggereert dat er sprake is van kruisreacties met andere verkoudheids-(corona)virussen14.

De meeste mensen hebben dus reeds een aangeboren of kruisimmuniteit, omdat ze al in contact waren met varianten van hetzelfde virus.

[…]

De meeste mensen die positief testen (PCR) hebben geen klachten. Hun immuunsysteem is sterk genoeg.

Versterking van de natuurlijke immuniteit is een veel logischere aanpak.
Preventie is een belangrijke, onvoldoende belichte pijler: gezonde, volwaardige voeding, beweging in frisse lucht – zonder mondmasker-, stressreductie en voedende emotionele en sociale contacten.

Bron: Docs4opendebate, 5 september 2020, geraadpleegd op 2 oktober 2020

Klik hieronder voor een afdrukversie (PDF-bestand) van deze brief zonder bronnen:

500 artsen, 1700 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers in België: communicatie in onze nieuwsmedia, had meer weg van propaganda dan van objectieve berichtgeving

In een open brief van “Docs4opendebate” gericht aan alle overheden van België en de Belgische media, roepen 519 artsen, 1770 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers o.a. op tot een “onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen”. De maatregelen zijn volgens de schrijvers ” buitenproportioneel” en richten meer schade aan dan dat zij goed doen en er is “geen medisch grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt”. De auteurs roepen op om weer oog te krijgen voor “het verbeteren van onze volksgezondheid, en dit op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak“.

De schrijvers gaan ook uitgebreid in op de rol van de media.

De afgelopen maanden leken kranten- radio- en tv-makers vrijwel kritiekloos achter het “panel experten” en de regering aan te lopen, daar waar juist de pers kritisch zou moeten zijn en eenzijdige overheidscommunicatie dient te voorkomen. Dit heeft geleid tot een openbare communicatie in onze nieuwsmedia, die meer weg had van propaganda dan van objectieve berichtgeving.

Naar onze mening is het de taak van de journalistiek om nieuws zo objectief en neutraal mogelijk te brengen, gericht op waarheidsvinding en het kritisch controleren van de macht, waarbij ook andersdenkende experten een forum krijgen om zich te uiten.

Deze visie vindt steun in de code voor de journalistiek.42

Het officiële verhaal dat een lockdown noodzakelijk was, dat dit de enige mogelijke oplossing was, en dat iedereen achter deze lockdown stond, maakte het moeilijk voor andersdenkenden, én experts om een andere opinie te ventileren.

Alternatieve meningen werden genegeerd of geridiculiseerd. Wij hebben geen open debatten gezien in de media, waar andersdenkenden hun visie konden geven.

Wij hebben ons ook verbaasd over de vele video’s en artikelen van vele wetenschappelijke experts en authoriteiten, die werden én worden verwijderd van sociale media. We vinden dat dit niet past in een vrije, democratische rechtsstaat, te meer daar dit leidt tot tunnelvisie. Ook werkt dit beleid verlammend en voedt het de angst en de bezorgdheid in de samenleving. In dit kader wijzen wij het voornemen tot censuur van andersdenkenden in de Europese Unie af.

De manier waarop covid-19 is geschetst door politiek en media, heeft de situatie ook geen goed gedaan. Oorlogstermen waren geliefd en krijgshaftige taal ontbrak niet. Er is veelvuldig gesproken van een ‘oorlog’ met een ‘onzichtbare vijand’ die ‘verslagen’ moet worden. Het gebruik in de media van zinnen als ‘zorghelden in de frontlinie’ en ‘slachtoffers van Corona’, heeft de angst verder gevoed, evenals het idee dat we mondiaal met een ‘killervirus’ te maken hebben.

Het niet aflatend bombardement met cijfers, dat dag na dag, uur na uur, op de bevolking werd losgelaten, zonder die cijfers te duiden, zonder ze te vergelijken met griepdoden in andere jaren, zonder ze te vergelijken met overlijdens ten gevolge van andere oorzaken, heeft een ware angstpsychose bij de bevolking geïnduceerd. Dit is geen informatie, maar manipulatie.

Wij betreuren de rol van de WHO hierin, die heeft opgeroepen de infodemie (ttz alle afwijkende meningen van het officiële discours, ook door andersdenkende experten ) de mond te snoeren door een nooit gezien censuur in de media.43 44

Bron: Docs4opendebate, 5 september 2020, geraadpleegd op 2 oktober 2020

Klik hieronder voor een afdrukversie (PDF-bestand) van deze brief zonder bronnen:

Meer dan 500 artsen, 1700 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers uit België roepen op tot onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen

In een open brief van Docs4opendebate gericht aan alle overheden van België en de Belgische media, roepen 519 artsen, 1770 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers o.a. op tot een “onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen”. De maatregelen zijn volgens de schrijvers ” buitenproportioneel” en richten meer schade aan dan dat zij goed doen en er is “geen medisch grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt”. De auteurs roepen op om weer oog te krijgen voor “het verbeteren van onze volksgezondheid, en dit op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak“.

Net als de Nederlandse schrijvers van de brandbrief missen zij de aandacht voor de volksgezondheid:

Het strenge repressieve beleid rond corona staat bovendien in schril contrast met de tot op heden minimale politiek die de overheid voert wanneer het gaat over ziektepreventie, het versterken van het eigen immuunsysteem door een gezonde levensstijl, optimale zorg met aandacht voor het individu en investeringen in zorgpersoneel.2

De briefschrijvers stellen vast dat het verloop van covid-19 het verloop volgde ” van een normale infectiegolf vergelijkbaar met een griepseizoen”:

Zoals elk jaar zien we een mix van griepvirussen die zich in de curve opvolgen: eerst de rhinovirussen, dan de influenza A en B virussen, gevolgd door de coronavirussen. Er is niets dat afwijkt van wat we normaal zien.

Het exponentiële beeld door het gebruik van de ” aspecifieke PCR test” – die volgens de maker niet geschikt voor diagnostiek – komt niet overeen met de klinische werkelijkheid, zo merken de schrijvers op:

Als de test bij iemand positief is, betekent dit dus niet dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is of ziek gaat worden.

De auteurs staan ook stil bij ons immuunsysteem:

Al duizenden jaren wordt het menselijk lichaam dagelijks blootgesteld aan vocht en druppels met daarin aanwezige infectieuze micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels).
Het binnendringen van deze micro-organismen wordt voorkomen door een geavanceerd verdedigingsmechanisme – het immuunsysteem. Een sterk immuunsysteem berust op een normale dagelijks blootstelling aan deze microbiële invloeden. Overhygiënische maatregelen hebben een nefaste invloed op onze immuniteit.

Het heeft een averechts effect, aldus de briefschrijvers:

In het najaar zal influenza opnieuw opduiken (in combinatie met covid-19) en een mogelijke afname van natuurlijke weerbaarheid kan tot nog meer slachtoffers leiden.

De meeste mensen zijn al immuun voor het virus, ook mensen op leeftijd:

Het blijkt dat de meeste mensen voor bv. influenza en andere virussen, al een aangeboren of algemene immuniteit hebben. Dit wordt bevestigd door de bevindingen op het cruiseschip Diamond Princess, dat in quarantaine gelegd werd wegens enkele aan covid-19 overleden passagiers. De meeste passagiers waren bejaarden en bevonden zich op het schip in een ideale situatie van transmissie. 75% bleek echter niet geïnfecteerd te zijn. Dus zelfs in deze risicogroep is het merendeel resistent tegen het virus.
Een onderzoek in het tijdschrift Cell toont aan dat de meeste mensen het coronavirus neutraliseren door de mucosale (IgA) en cellulaire immuniteit (T-cellen), terwijl ze weinig of geen symptomen ondervinden. De onderzoekers vonden in een populatie niet-besmette personen tot 60% SARS-Cov-2 reactiviteit met CD4+T-cellen, wat suggereert dat er sprake is van kruisreacties met andere verkoudheids-(corona)virussen14. De meeste mensen hebben dus reeds een aangeboren of kruisimmuniteit, omdat ze al in contact waren met varianten van hetzelfde virus.

Omdat voor de meeste mensen geldt dat hun immuunsysteem sterk genoeg is is “versterking van de natuurlijke immuniteit is een veel logischere aanpak”:

Preventie is een belangrijke, onvoldoende belichte pijler: gezonde, volwaardige voeding, beweging in frisse lucht – zonder mondmasker-, stressreductie en voedende emotionele en sociale contacten.[

De schrijvers benadrukken dat het sterftecijfer in het zwaargetroffen Belgie 0,2% is en de meeste mensen niet of nauwelijks ziek werden en spontaan genazen, namelijk 98%. En voor die 2% is er een “betaalbare, veilige en werkzame” behandeling in de vorm van HCQ, zink en AZT, zo stellen de auteurs:

Snel toegepast leidt deze tot genezing en verhindert vaak ziekenhuisopname. Quasi niemand hoeft nu nog te sterven.

Ze gaan in op de gang van zaken rond HCQ en stellen tot slot vast:

Het definitieve bewijs komt uit de epidemiologische follow-up in Zwitserland: sterftecijfers vergeleken met en zonder deze therapie.

Het in record tempo ontwikkelde vaccin tegen Covid-19 is niet zonder risico, zo zeggen ze:

Op wereldschaal worden er 700.000 schadegevallen of overlijdens ten gevolge van het vaccin verwacht.
Als 95 % van de mensen Covid-19 zo goed als symptoomloos doormaken, is het risico van blootstelling aan een ongetest vaccin onverantwoord.

Tot slot een citaat uit hun conclusie:

Als we deze collaterale schade meewegen dan is het huidige beleid buiten elke proportie, het spreekwoordelijke schieten met een kanon naar een mug.
Wij vinden het schokkend dat de overheid gezondheid oproept als reden voor de noodwet.

Bron: Docs4opendebate, 5 september 2020, geraadpleegd op 2 oktober 2020

Afdrukversie

Klik hieronder voor een afdrukversie (PDF-bestand) van deze brief zonder bronnen: