Ivermectine, een wondermidel?

Ivermectine?

  1. In 2015 is de Nobelprijs toegekend aan ivermectine: Het middel heeft het wetenschappelijke paradigma veranderd en het medicijn levert “het grootste profijt voor de mensheid” op.
  2. Op de markt sinds 1987 voor menselijk gebruik, sinds 1996 goedgekeurd door de FDA, zijn
  3. meer dan 3,5 miljard dosissen wereldwijd toegediend.
  4. Het staat op de Lijst Essentiële Medicijnen van de WHO uit 2021 en
  5. volgens een artikel in Nature is het geneesmiddel met een “extreem goed veiligheidsprofiel” een “wondermiddel“.
  6. “Het octrooi op ivermectine verliep in 1996, wat betekent dat farmaceutische bedrijven geen grote winsten kunnen maken bij de verkoop ervan. Het wordt onder licentie geproduceerd en kost slechts $2 voor een kuur“.
  7. Sinds 2012 liet onderzoek zien dat het ook ingezet kon worden als antiviraal middel.
  8. Maar het goede nieuws houdt hierbij niet op want er zijn steeds meer aanwijzingen dat het middel werkt bij een zeer breed scala van ziekten.”

Nobellezing “Ivermectine: Een reflectie op eenvoud”

William C. Campbell sprak zijn Nobellezing uit op 7 december 2015 in Aula Medica, Karolinska Institutet in Stockholm. Hij werd ingeleid door professor Jan Andersson, adjunct-lid van het Nobelcomité voor Fysiologie of Geneeskunde.”

“Gevolgen zijn niet te meten”

“De gevolgen in termen van verbeterde menselijke gezondheid en verminderd lijden zijn niet te meten.”

Bron: Nobelcomité voor Fysiologie of Geneeskunde

Nature: “Raadselachtig veelzijdig “wondermiddel” blijft verrassen en de verwachtingen overtreffen”

“In het afgelopen decennium is de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap de ongeëvenaarde waarde gaan inzien van een buitengewoon geneesmiddel, ivermectine, dat afkomstig is van één enkele microbe die werd opgegraven in de bodem van Japan.”

“Vandaag blijft ivermectine wetenschappers verrassen en opwinden en ziet het er steeds meer naar uit dat het kan helpen de wereldwijde volksgezondheid te helpen verbeteren door een uiteenlopende reeks ziekten te behandelen, waarbij zijn onverwachte potentieel als antibacterieel, antiviraal en antikankermiddel bijzonder buitengewoon is.”

Antikanker

“Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ivermectine een belangrijke rol kan spelen bij de behandeling van een aantal vormen van kanker. Van de avermectines is bekend dat zij een uitgesproken antitumoractiviteit bezitten…”

Ivermectine in Japan

Documentaire FLCC: “What is ivermectin”

Video via Odysee

“Ontdek de waarheid over ivermectine in deze verhelderende documentaire. Regisseur Adrian Ursu reist terug in de tijd om de feiten te delen over de natuurlijke oorsprong van ivermectine en hoe het een Nobelprijs in de geneeskunde opleverde.”

Beelden uit de documentaire:

Pierre Kory: “Ik kan hier niet mee blijven doorgaan” – de video die de wereld over ging

Video Pierre Kory voor de Senaatscommissie: “I can’t keep doing this!”, videofragment van 8 minuten, volledige versie van 28 minuten of hier.

In een video die de wereld rond ging pleit Pierre Kory in een hoorzitting voor de Amerikaanse Senaat voor het gebruik van vroegbehandelingen.


Meer informatie

Onderzoeken

De vele voorbeelden van distributiecampagnes met ivermectine die hebben geleid tot een snelle daling van de morbiditeit en mortaliteit in de gehele populatie, wijzen erop dat een oraal middel dat werkzaam is in alle fasen van COVID-19 is geïdentificeerd.

Bron: Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19, American Journal of Therapeutics

Afbeelding uit presentatie Tess Lawrie (EBMC)
Video: IICC Conference April 2021 – Dr Tess Lawrie Presentation

Tot slot

“Leuk weetje” van Pierre Kory

Fun fact: Between 100-200 United States Congress Members (plus many of their staffers & family members) with COVID.. were treated by a colleague over the past 15 months with ivermectin & the I-MASK+ protocol at http://flccc.net. None have gone to hospital. Just sayin'
Bron: Pierre Kory op Twitter

Leuk weetje: Tussen de 100-200 Congresleden van de Verenigde Staten (plus veel van hun stafleden en familieleden) met COVID.. zijn de afgelopen 15 maanden door een collega behandeld met ivermectine & het I-MASK+ protocol op http://flccc.net. Geen van hen is naar het ziekenhuis gegaan. Ik zeg het maar.

Zie ook:

Wat is er aan de hand met ivermectine?

In de door miljoenen mensen bekeken documentaire “Een brief aan Andrew Hill” van 18 minuten wordt het verhaal verteld over een beslissing die grote gevolgen zou hebben voor het wereldwijde gebruik van het geneesmiddel ivermectine voor de behandeling van COVID-19.

Verder lezen

Organisatie die WHO adviseert: “Genoeg bewijsmateriaal om COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor menselijk gebruik”

Een groeiend aantal vooraanstaande wetenschappers en dokters van over de hele wereld waarschuwen sinds februari van 2020 voor de gevaren van COVID vaccins. Sinds het inenten is begonnen, zien zij hun vermoedens bevestigd in bevindingen van steeds meer onderzoekers en in de gerapporteerde bijwerkingen die optreden na vaccinatie. De E-BMC, een organisatie die de WHO adviseert, stelt dat er “meer dan genoeg bewijsmateriaal” is om de COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor menselijk gebruik.

Verder lezen

Peter Doshi, BMJ: Het publiek gaat ervan uit, dat het doel van een vaccin is om ernstige ziekte die tot ziekenhuisopname leidt en sterfte te voorkomen

“Maar wat betekent het precies wanneer een vaccin ” effectief ” wordt verklaard? Voor het publiek lijkt dit vrij duidelijk. “Het voornaamste doel van een covid-19-vaccin is te voorkomen dat mensen erg ziek worden en sterven”, aldus een onomwonden uitzending van National Public Radio.

Peter Hotez, decaan van de National School of Tropical Medicine aan het Baylor College of Medicine in Houston, zei: “Idealiter wil je dat een antiviraal vaccin twee dingen doet … ten eerste, de kans verkleinen dat je ernstig ziek wordt en naar het ziekenhuis gaat, en ten tweede, infectie voorkomen en dus ziekteoverdracht onderbreken. “

De huidige fase 3-onderzoeken zijn echter niet opgezet om een van beide te bewijzen (tabel 1). Geen van de lopende proeven is bedoeld om een vermindering van ernstige gevolgen zoals ziekenhuisopnames, gebruik van intensive care of sterfgevallen vast te stellen. Evenmin worden de vaccins onderzocht om na te gaan of zij de overdracht van het virus kunnen onderbreken.”

Bron: Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us, BMJ, 21 oktober 2020

But what will it mean exactly when a vaccine is declared “effective”? To the public this seems fairly obvious. “The primary goal of a covid-19 vaccine is to keep people from getting very sick and dying,” a National Public Radio broadcast said bluntly.

Peter Hotez, dean of the National School of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine in Houston, said, “Ideally, you want an antiviral vaccine to do two things . . . first, reduce the likelihood you will get severely ill and go to the hospital, and two, prevent infection and therefore interrupt disease transmission.”

Yet the current phase III trials are not actually set up to prove either (table 1). None of the trials currently under way are designed to detect a reduction in any serious outcome such as hospital admissions, use of intensive care, or deaths. Nor are the vaccines being studied to determine whether they can interrupt transmission of the virus.

Source: Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us, BMJ, October 21, 2020

Dit citaat is onderdeel van:

Gevaccineerde personen worden gedefinieerd als ongevaccineerd tot 14-28 dagen na eerste vaccinatie

“De vaccinatiestatus in de populatie is als volgt gedefinieerd: deels gevaccineerd is minimaal 14 dagen na een eerste dosis, tot het moment van volledige vaccinatie. Volledig gevaccineerd is minimaal 14 dagen na een tweede dosis van Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), Spikevax® (Moderna) of Vaxzevria® (AstraZeneca), of 28 dagen na een dosis Janssen®. Personen die niet of minder dan 14 dagen geleden een eerste dosis hebben ontvangen zijn als ongevaccineerd gecategoriseerd. Vaccinatiestatus van opgenomen patiënten is volgens deze zelfde regels gedefinieerd, op het moment van de eerste ziektedag.”

Bron: Studie Effectiviteit van COVID-19 vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland, RIVM, geraadpleegd op 5 oktober 2021

Gevaccineerde personen gelden als ongevaccineerd de eerste 14 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) tot 28 dagen (Janssen) na de eerste vaccinatie.

Sterfte

Deze definitie is o.a. van belang bij de interpretatie van de cijfers van sterfte door COVID-19 aangezien de meeste gemelde overlijdens na vaccinatie plaatsvinden binnen 14 dagen na inenting.

Bron: VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 9/24/2021 – VAERS Analysis, geraadpleegd op 5 oktober 2021

Ook is deze definitie bepalend voor de beoordeling van ziekenhuisopnamen.


Dit artikel is onderdeel van de pagina Cijfers:

De belangrijkste feiten volgens Nick Hudson

In deze presentatie van maart 2021 geeft Nick Hudson in 27 minuten een overzicht van de belangrijkste feiten o.a. aan de hand van bevindingen van topwetenschappers als Sucharit Bhakdi, Martin Kulldorff en Nobelprijs winnaar Michael Levitt.

Nick Hudson is een van de initiatiefnemers van PANDA (Pandemics Data & Analytics) waarbij wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten.

Engeltalige video via Odysee

Er is ook een deel 2 en een deel 3 waarin Nick Hudson vragen beantwoordt.


Deze video is onderdeel van de pagina:

Studie: Gevaccineerden kunnen door ADE zieker worden dan wanneer zij niet waren gevaccineerd

Geïnformeerde toestemming voor proefpersonen met vaccins over het risico dat COVID-19-vaccins de klinische ziekte verergeren

Resultaten van de studie: COVID-19 vaccins die zijn ontworpen om neutraliserende antilichamen op te wekken, kunnen de ontvangers van het vaccin overgevoeliger maken voor ernstiger ziekte dan wanneer zij niet waren gevaccineerd. Vaccins voor SARS, MERS en RSV zijn nooit goedgekeurd, en de gegevens die bij de ontwikkeling en het testen van deze vaccins zijn gegenereerd wijzen op een ernstig mechanistisch probleem: dat vaccins die empirisch zijn ontworpen volgens de traditionele aanpak (bestaande uit de ongemodificeerde of minimaal gemodificeerde coronavirus virale spike om neutraliserende antilichamen op te wekken), of ze nu bestaan uit proteïne, virale vector, DNA of RNA en ongeacht de toedieningsmethode, de COVID-19 ziekte kunnen verergeren via antilichaam-afhankelijke versterking (ADE). Dit risico is voldoende verdoezeld in de protocollen van klinische proeven en de toestemmingsformulieren voor lopende COVID-19 vaccinproeven dat het onwaarschijnlijk is dat de patiënten dit risico voldoende begrijpen, waardoor het onmogelijk is dat de proefpersonen in deze proeven werkelijk geïnformeerde toestemming geven.

Conclusies uit de studie en klinische implicaties: Het specifieke en significante COVID-19 risico van ADE had op een prominente en onafhankelijke wijze bekend moeten worden gemaakt aan de proefpersonen die momenteel aan onderzoeken met vaccins deelnemen, alsmede aan degenen die voor de onderzoeken worden gerekruteerd en aan toekomstige patiënten na goedkeuring van het vaccin, teneinde te voldoen aan de medisch-ethische norm van het begrijpen van de patiënt ten behoeve van geïnformeerde toestemming.

Bron: Geïnformeerde toestemming voor proefpersonen met vaccins over het risico dat COVID-19-vaccins de klinische ziekte verergeren, International Journal of Clinical Practice, 28 oktober 2020

Dit citaat is onderdeel van het artikel Organisatie die WHO adviseert: “Genoeg bewijsmateriaal om COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor menselijk gebruik”

Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease

Results of the study: COVID-19 vaccines designed to elicit neutralising antibodies may sensitise vaccine recipients to more severe disease than if they were not vaccinated. Vaccines for SARS, MERS and RSV have never been approved, and the data generated in the development and testing of these vaccines suggest a serious mechanistic concern: that vaccines designed empirically using the traditional approach (consisting of the unmodified or minimally modified coronavirus viral spike to elicit neutralising antibodies), be they composed of protein, viral vector, DNA or RNA and irrespective of delivery method, may worsen COVID-19 disease via antibody-dependent enhancement (ADE). This risk is sufficiently obscured in clinical trial protocols and consent forms for ongoing COVID-19 vaccine trials that adequate patient comprehension of this risk is unlikely to occur, obviating truly informed consent by subjects in these trials.

Conclusions drawn from the study and clinical implications: The specific and significant COVID-19 risk of ADE should have been and should be prominently and independently disclosed to research subjects currently in vaccine trials, as well as those being recruited for the trials and future patients after vaccine approval, in order to meet the medical ethics standard of patient comprehension for informed consent.

Source: Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID‐19 vaccines worsening clinical disease, International Journal of Clinical Practice, October 28, 2020