Sucharit Bhakdi

Bijgewerkt op 8 maart 2021

Sucharit Bhakdi is specialist voor microbiologie en infectie-epidemiologie en stond 22 jaar aan het hoofd van het Instituut voor Medische Microbiologie en Hygiëne van de Johannes Gutenburg Universiteit in Mainz, een van de meest vooraanstaande leerstoelen van Duitsland. De professor is een van de meest internationaal gerenommeerde infectiologen in Duitsland en een van de meest geciteerde onderzoekswetenschappers in de Duitse geschiedenis.

“Grotesk, absurd en zeer gevaarlijk” zo noemt professor Sucharit Bhakdi in een interview de maatregelen en waarschuwt:

“Onze oudere burgers hebben het volste recht om moeite te doen om niet te behoren tot de 2200 die dagelijks aan hun laatste reis beginnen. Sociale contacten en sociale evenementen, theater en muziek, reis- en vakantierecreatie, sport en hobby’s, enz. helpen allemaal om hun verblijf op aarde te verlengen.

De levensverwachting van miljoenen mensen wordt verkort.”

De voormalig hoogleraar spreekt van een “afschuwelijke impact” op de wereldeconomie die “het bestaan van talloze mensen” bedreigt. Volgens de professor zijn de gevolgen voor de zorg “ingrijpend” doordat de dienstverlening aan patiënten is verminderd en operaties zijn afgelast:

“Dit alles zal diepgaande gevolgen hebben voor onze hele samenleving.”

Sucharit Bhakdi stelt dat de maatregelen leiden tot “zelfvernietiging en collectieve zelfmoord”. En dat alles vanwege “niets anders dan een spook”.

“Ik kan alleen maar zeggen dat al deze maatregelen leiden tot zelfvernietiging en collectieve zelfmoord vanwege niets anders dan een spook.”

Duitstalig interview met Engelstalige ondertiteling, 19 maart 2020, Engels ingesproken, of zonder vertaling

Coronavirussen komen volgens Bhakdi over de hele wereld voor. En dit coronavirus is niet anders dan andere alledaagse coronavirussen. Besmettingen blijven heel vaak zonder symptomen. “Ernstige verschijnselen komen bijna uitsluitend voor bij oudere patiënten met andere onderliggende ziekten, in het bijzonder van de longen en het hart.”

Door of met corona

Dit is volgens Bhakdi erg belangrijk: “Wanneer patiënten tegelijkertijd andere ziekten hebben, moet een besmettelijke ziekteverwekker niet als enige verantwoordelijk worden gesteld voor een dodelijke afloop.”

Dit gebeurt voor COVID-19 stelt Bhakdi vast. Hij noemt dat onjuist en waarschuwt voor het gevaar dat “andere belangrijke factoren over het hoofd worden gezien.¨

Het is belangrijk, dat je onderscheid maakt tussen oorzaak en gevolg, zeg hij in een later interview:

Je kunt niet zeggen: als het virus er is, dan is het virus ook de schuldige.

Professor Bhadi verduidelijkt: “Enkele dagen geleden hebben we hier de eerste Corona-dode in Sleeswijk-Holstein geregistreerd. Het was een 78-jarige patiënt in de laatste fase van terminale slokdarmkanker en hij stierf in de palliatieve afdeling van een ziekenhuis. Hij werd enkele dagen voor zijn dood getest op Corona, en na zijn dood werd een positieve diagnose gemeld. Hij kwam onmiddellijk op de Duitse lijst van Corona-doden te staan, als nummer 52.

Duitstalige video met Nederlandstalige ondertiteling. De originele video van 22 maart 2020 met Engelstalige ondertiteling is hier te vinden.

Tragedie

De professor spreekt van “extreme preventieve maatregelen” in een “wanhopige poging” om de verspreiding van het virus te vertragen. Bhakdi noemt dit een “tragedie”, omdat al deze genomen maatregelen “eigenlijk zinloos” zijn.

De reden is volgens Bhakdi dat het virus geen patiënten doodt die geen onderliggende ziekte hebben. Dit zou dan afwijkend zijn van andere alledaagse coronavirussen. De professor noemt dat van de gemelde besmettingen in Duitsland 99,5% geen of slechts milde symptomen heeft.

Wat er nu gebeurt, is niet afwijkend van wat er normaal plaatsvindt: “We beseffen niet dat 20, 30 of 40 of 100 patiënten die positief zijn voor normale coronavirussen al elke dag sterven.”

Open brief aan Angela Merkel

In een open brief aan bondskanselier Angela Merkel benadrukt de wetenschapper dat voorlopige resultaten van onderzoek laten zien dat het nieuwe virus “NIET gevaarlijker is dan traditionele coronavirussen.”

Over de sterftecijfers zegt Sucharit Bhakdi:

“Wereldwijd [wordt] de fout gemaakt om virusgerelateerde sterfgevallen te melden zodra wordt vastgesteld dat het virus op het moment van overlijden aanwezig was – ongeacht andere factoren.”

Open brief aan Merkel (Duits met Engelstalige ondertiteling)

Volgens de professor is dit “in strijd met een basisprincipe van de infectiologie: alleen wanneer zeker is dat een agens een belangrijke rol heeft gespeeld in de ziekte of de dood, kan een diagnose worden gesteld.”

Interview gepubliceerd op 19 april 2020 (klik hier voor 1080p video)

In een interview van 29 april uit Prof. Sucharit Bhakdi scherpe kritiek op de politiek en de media: ze hebben volgens hem een “ontoelaatbaar angstaanjagende” en een “onverantwoordelijke desinformatiecampagne” gevoerd.

Duitstalige video met ondertiteling in het Engels, Duits, Spaans, Frans Italiaans en Russisch (originele video)

Wetenschap en bewijs

In reactie op de maatregelen richt Sucharit Bhakdi in mei 2020 samen met andere artsen en wetenschappers op. “Het verkrijgen van deskundige evaluaties op basis van wetenschap en bewijs” en het voorzien van de bevolking van informatie staat hen o.a. voor ogen. Over COVID-19 benadrukt de organisatie:

Volgens de resultaten van alle tot nu toe gepubliceerde studies moet “COVID-19” worden geclassificeerd als even “gevaarlijk” als een normale griep met influenzavirussen.

Tweede golf

Over een zogenaamde “tweede golf” meldt hun position paper:

Speculaties over een dreigende “tweede piek” van infecties zijn zonder enige wetenschappelijke basis. Er is geen enkele rationele reden om niet zo snel mogelijk een einde te maken aan de maatregelen van de zogenaamde “lockdown”, die al tot de ernstigste economische gevolgen en sociale veranderingen hebben geleid en ook een negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van talloze mensen.

Engelstalige video met o.a. een samenvatting van het wetenschappelijk standpunt van de organisatie onder leiding van Sucharit Bhakdi over COVID-19
Duitstalige video met o.a. een samenvatting van het wetenschappelijk standpunt van de organisatie onder leiding van Sucharit Bhakdi over COVID-19
Sucharit Bhakdi praat over zijn nieuwe boek Corona Fehlalarm?, 3 juni 2020
Fragment van onvoorbereid interview van Sky du Mont met Sucharit Bhakdi, 17 juni 2020
Verrassings-interview van Sky du Mont met Sucharit Bhakdi, 17 juni 2020
Interview OVALmedia met Sucharit Bhakdi (of de originele video met hogere beeldkwaliteit)

Asymptomatische transmissie

Er is volgens de Duitse hoogleraar geen bewijs voor asymptomatische transmissie:

Engelstalige videofragment van Planet Lockdown via Brandnewtube.

Vaccin

Bhakdi ziet 4 potentiële gevaren van het vaccin:

Duitstalige video, Engels ondertiteld, via Bitchute