Prof. Sucharit Bhakdi: het is belangrijk om onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg

Hoe zit het met Italië? In een paar dagen stierven er 6000 mensen aan Corona. Staat ons niet hetzelfde te wachten, als we niets doen?

Mijn antwoord:
Het is bekend dat het virus zich zeer snel verspreidt, misschien wel omdat het relatief zo ongevaarlijk is, en gezonde personen er niet ernstig ziek van worden. Dus je wordt geïnfecteerd, en dan infecteer je anderen. Maar dat merk je niet.

Des te belangrijker is het dat men een onderscheidt maakt in oorzaak en gevolg. Je kunt niet zeggen: Als het virus er is, dan is het virus ook de schuldige. Maar dat is wat er helaas in Italië, hier, en in Spanje is gebeurt. Wereldwijd. En dat voedt natuurlijk deze situatie die zo hopeloos is…

Enkele dagen geleden hebben we hier de eerste Corona-dode in Sleeswijk-Holstein geregistreerd. Het was een 78-jarige patiënt in de laatste fase van terminale slokdarmkanker en hij stierf in de palliatieve afdeling van een ziekenhuis. Hij werd enkele dagen voor zijn dood getest op Corona, en na zijn dood werd een positieve diagnose gemeld. Hij kwam onmiddellijk op de Duitse lijst van Corona-doden te staan, als nummer 52.

Wat er in Italië gebeurt weet ik niet. Want om echt een onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg, heeft men gegevens nodig. Gegevens over het ziekteverloop, en over de achtergrond van het sterfgeval.
Die hebben we niet.

Maar om te zeggen, dat als het virus er is, dat dan ook de oorzaak van de dood is.

En dan zeggen, dat als dat zo is, dat er dan bijzondere maatregelen nodig zijn,
om het gevaar op sterfte tegen te gaan. Dat is wat in Italië tot film-achtige scenes heeft geleid.

Als we zo verdergaan dan zullen wij in ons leven geen ziekenhuis meer mogen bezoeken, om afscheid van elkaar te nemen wanneer die tijd komt.
Wilt u dat werkelijk?

Ik denk dat de tijd is gekomen dat we eens goed nadenken over wat we moeten doen.

We moeten eisen dat deze vragen open, kritisch, en feitelijk besproken worden.

Ik wens u alle goeds.

Bron: bewerkte Nederlandse vertaling van het transcript van deze video van 22 maart 2020