Professor Sucharit Bhakdi: “Ik kan alleen maar zeggen dat al deze maatregelen leiden tot zelfvernietiging en collectieve zelfmoord vanwege niets anders dan een spook”

“Om te voorkomen dat COVID-19 in plaats van de andere Coronavirussen opduikt, worden er extreme maatregelen genomen.

Interviewer: Dus wat vindt u daarvan?

Prof. Bhakdi : “Ze zijn grotesk, absurd en zeer gevaarlijk.

“Onze oudere burgers hebben het volste recht om moeite te doen om niet te behoren tot de 2200 die dagelijks aan hun laatste reis beginnen. Sociale contacten en sociale evenementen, theater en muziek, reis- en vakantierecreatie, sport en hobby’s, enz. helpen allemaal om hun verblijf op aarde te verlengen.

De levensverwachting van miljoenen mensen wordt verkort.

De afschuwelijke impact op de wereldeconomie bedreigt het bestaan van talloze mensen. De gevolgen voor de medische zorg zijn ingrijpend. De dienstverlening aan patiënten in nood wordt al verminderd, de operaties worden afgelast, de praktijken zijn leeg, het personeel in het ziekenhuis slinkt.

Dit alles zal diepgaande gevolgen hebben voor onze hele samenleving.

Ik kan alleen maar zeggen dat al deze maatregelen leiden tot zelfvernietiging en collectieve zelfmoord vanwege niets anders dan een spook.

Bron: Fragment uit een video interview, vertaald vanuit het Engelstalige, niet volledige transcript op de blog van Peter Hitchens, An Expert says the Current response to the Coronavirus is ‘Grotesque, Absurd and Very Dangerous.’, 24 maart 2020, geraadpleegd op 14 april 2020

“To avoid CO|VID-19 entering the scene instead of the other Corona viruses, extreme measures are installed.’

Q: So what do you think about them?

Prof Bhakdi :: “They are grotesque, absurd and very dangerous.

“Our elderly citizens have every right to make efforts not to belong to the 2200 who daily embark on their last journey. Social contacts and social events, theatre and music, travel and holiday recreation, sports and hobbies , etc, etc, all help to prolong their stay on earth.

The life expectancy of millions is being shortened.

The horrifying impact on world economy threatens the existence of countless people. The consequences on medical care are profound. Already services to
patients who are in need are reduced, operations cancelled, practices empty, hospital personnel dwindling.

All this will impact profoundly on our whole society.
I can only say that all these measures are leading to self-destruction and collective suicide because of nothing but a spook.”

Source: Segment from a video interview, taken from the incomplete transcript on Peter Hitchens’ blog, An Expert says the Current response to the Coronavirus is ‘Grotesque, Absurd and Very Dangerous.’, 24 March 2020, accessed on 14 April 2020