Volgens de resultaten van alle tot nu toe gepubliceerde studies moet “COVID-19” worden geclassificeerd als even “gevaarlijk” als een normale griep met influenzavirussen

Volgens de resultaten van alle tot nu toe gepubliceerde studies moet “COVID-19” worden geclassificeerd als even “gevaarlijk” als een normale griep met influenzavirussen .

De zogenaamde “lockdown” met al zijn ernstige gevolgen voor de economie, het sociale leven en ook de gezondheid van de mensen en de gelijktijdige opschorting van belangrijke artikelen in de grondwet, met de bedreiging van de rechtsstaat en de democratie, zou daarom helemaal niet nodig zijn geweest!

De belangrijkste risicogroep die bij alle epidemieën moet worden genoemd, namelijk ouderen en tegelijkertijd ernstig zieken (hart- en vaatziekten, longziekten, vergevorderde kanker)2 , had kunnen worden beschermd door gemeenschappelijke individuele maatregelen, zoals vrijwillige isolatie.

Epidemieën of pandemieën die worden veroorzaakt door zich snel verspreidende virussen hebben meestal maar één ziektepiek. Volgens de unanieme mening van vooraanstaande deskundigen is deze piek voor COVID-19 3 al lang geleden bereikt: de epidemie is aan het afnemen en zal over een paar weken zonder speciale maatregelen eindigen. Benadrukt moet worden dat de lockdown in Duitsland werd opgelegd op een tijdstip (eind maart) waarop de piek van de epidemie (begin/half maart) al was gepasseerd – te laat om enige invloed te hebben op de afnemende besmettingsgolf.

Vaccinaties zijn in het geval van COVID-19 om twee redenen niet geïndiceerd. Ten eerste is het virus “niet gevaarlijk genoeg” om de dure productie van een vaccin te rechtvaardigen, die op haar beurt niet zonder bijwerkingen zal zijn. Ten tweede zijn coronavirussen aan voortdurende verandering onderhevig. Vaccinatie tegen COVID-19 leidt niet automatisch tot bescherming tegen de volgende coronavirusvariant, die op elk moment kan en zal ontstaan.

De overwegingen van Corona “verplichte vaccinatie” of “inentingsplicht” zijn alarmerend amateuristisch en wetenschappelijk volledig ongegrond 4 . Zij moeten resoluut worden afgewezen.

Het voorgeschreven dragen van mond- en gezichtsbescherming op openbare plaatsen is om medische en wetenschappelijke redenen niet zinvol en ook niet noodzakelijk. Zelfs de WHO verwerpt deze maatregel 5 . Het dragen van een gezichtsmasker is hier alleen zinvol als een persoon lijdt aan ademhalingsvirussen om zijn medemens te beschermen.

Om de genoemde redenen moet de onmiddellijke opheffing van de lockdown en de bijbehorende maatregelen worden geëist.

Bron: Infomaterial, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V., geraadpleegd op 29 mei 2020