Speculaties over een dreigende “tweede piek” van infecties zijn zonder enige wetenschappelijke basis

Volgens de bevindingen van wetenschappelijke studies tot nu toe is COVID-19 vergelijkbaar met een door influenzavirussen veroorzaakte virale griep wat betreft de gevaarlijkheid ervan, die tot uiting komt in het “sterftecijfer”.

Terwijl ongeveer 90% van de geïnfecteerden geen of slechts lichte symptomen vertonen, is er een kleine groep ouderen met één of vaak meerdere ernstige eerdere ziekten die een bijzonder groot risico lopen. Het spreekt voor zich dat deze kwetsbare groep mensen, die over het algemeen ook voor andere ziekteverwekkers een hoger infectierisico heeft, met aandacht moet worden behandeld en bijzondere bescherming, zoals isolatie op vrijwillige basis, moet worden geboden.

De grote meerderheid van de gerapporteerde “coronadoden” behoorde tot deze bijzonder bedreigde groep mensen. De door de officiële autoriteiten gepubliceerde cijfers zijn echter op zich misleidend, omdat het dringend noodzakelijke onderscheid tussen “dood met” en “dood door” het virus nooit is gezocht en bijna nooit is gemaakt. Integendeel: wanneer het virus wordt gedetecteerd, beveelt het RKI dat het als belangrijkste doodsoorzaak wordt genoemd, ongeacht welke eerdere ziekten (bv. terminale tumorziekte, ernstige hart- en longziekte, beroerte) aanwezig waren of zelfs of het om een geval van zelfmoord ging. Deze instructie is fundamenteel in strijd met de medische richtlijnen.

Desalniettemin suggereren de aantallen nieuwe infecties en vermeende sterfgevallen dat de COVID-19-infectiegolf in Duitsland en Europa afneemt en binnenkort voorbij zal zijn³. Speculaties over een dreigende “tweede piek” van infecties zijn zonder enige wetenschappelijke basis. Er is geen enkele rationele reden om niet zo snel mogelijk een einde te maken aan de maatregelen van de zogenaamde “lockdown”, die al tot de ernstigste economische gevolgen en sociale veranderingen hebben geleid en ook een negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van talloze mensen.

De opschorting van belangrijke artikelen van de grondwet onder het mom van “bestrijding van epidemieën” zou niet nodig zijn geweest, omdat de goed geoutilleerde “Wet op de infectiebescherming” van de Bondsrepubliek Duitsland hiervoor ook zou hebben volstaan. De grondwet moet dus zo snel mogelijk weer volledig worden ingevoerd en er moet weer een echte democratie worden ingevoerd, zoals die in de grondwet is verankerd!

De nu nog ingevoerde algemene verplichting om op openbare plaatsen mondkapjes te dragen is vanuit medisch oogpunt absoluut niet te rechtvaardigen. Zelfs de WHO wijst erop dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het dragen van mondbeschermers in het openbaar door personen zonder acuut luchtwegsyndroom rechtvaardigt⁴. Het dragen van een masker brengt ook de gezondheid en het leven van mensen met ernstige longziekten (kanker, COPD, astma), hartziekten, hypertensie, evenals geestelijk onstabiele personen en kinderen in gevaar. Het verplicht dragen van een masker is dus wettelijk gezien een vorm van dwang (§240 van het Duitse wetboek van strafrecht).

Ook het verlangen naar de “verlossing” door een vaccin en zelfs de dreiging van een “vaccinatieplicht” of zelfs ” gedwongen vaccinatie”, die vaak wordt gesuggereerd in de publieke media en door de overheid, is helemaal niet wetenschappelijk gefundeerd⁵. Coronavirussen zijn aan voortdurende verandering onderhevig, zodat een vaccin voortdurend zou moeten worden aangepast. Het daadwerkelijke gevaar van het virus rechtvaardigt geenszins een dergelijke kostbare ontwikkeling van een vaccin, waarvan de kosten uiteindelijk door de bevolking moeten worden gedragen.

Bron: Position Paper der MWGFD zu COVID-19, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V., geraadpleegd op 29 mei 2020, er is ook een Engelstalige versie, English version