Prof. Bhakdi: Wereldwijd wordt de fout gemaakt om virusgerelateerde sterfgevallen te melden zodra wordt vastgesteld dat het virus op het moment van overlijden aanwezig was – ongeacht andere factoren

4. Sterfte

De angst voor een stijging van het sterftecijfer in Duitsland (momenteel 0,55 procent) is momenteel onderwerp van bijzonder intense media-aandacht. Veel mensen maken zich zorgen dat het net als in Italië (10 procent) en Spanje (7 procent) omhoog zou kunnen schieten als er niet op tijd actie wordt ondernomen.

Tegelijkertijd wordt wereldwijd de fout gemaakt om virusgerelateerde sterfgevallen te melden zodra wordt vastgesteld dat het virus op het moment van overlijden aanwezig was – ongeacht andere factoren. Dit is in strijd met een basisprincipe van de infectiologie: alleen wanneer zeker is dat een agens een belangrijke rol heeft gespeeld in de ziekte of de dood, kan een diagnose worden gesteld. De Vereniging van de wetenschappelijke medische verenigingen van Duitsland schrijft in haar richtlijnen uitdrukkelijk: “Naast de doodsoorzaak moet een causale relatie worden vermeld, met de bijbehorende onderliggende ziekte op de derde plaats op de overlijdensakte. Incidenteel moeten er ook vier oorzakelijke ketens worden vermeld.” [6]

Op dit moment is er geen officiële informatie over de vraag of er, in ieder geval achteraf, kritischer analyses van medische dossiers zijn uitgevoerd om vast te stellen hoeveel sterfgevallen daadwerkelijk te wijten zijn aan het virus.

Bron: Open brief aan Bondskanselier Angela Merkel (video), 26 maart 2020