Overlijden na coronavaccinatie: is er een causaal verband?

Het aantal aan VAERS gemelde doden na vaccinatie per miljoen dosissen is begin september 42 keer groter dan het jaarlijkse gemiddelde van 2010 tot 2020.

Dit artikel is bijgewerkt op 16 maart 2022

Grafiek: Sterfgevallen gemeld bij VAERS per miljoen vaccindoses sinds 2010

Overlijden binnen een aantal dagen na inenting suggereert een causaal verband. Maar is dat ook zo? Samenhang is niet hetzelfde als oorzakelijk verband. Is er alleen maar samenhang of is er ook een causaal verband en hoe sterk is dat?


Causaliteit volgens de Bradford Hill Criteria

  1. Sterkte (effectgrootte): Een kleine samenhang betekent niet dat er geen oorzakelijk effect is, hoewel hoe groter de samenhang is, hoe waarschijnlijker het is dat deze oorzakelijk is.
  2. Consistentie (reproduceerbaarheid): Consistente bevindingen waargenomen door verschillende personen op verschillende plaatsen met verschillende steekproeven versterkt de waarschijnlijkheid van een effect.
  3. Specificiteit: Causatie is waarschijnlijk als er sprake is van een zeer specifieke populatie op een specifieke plaats en ziekte met geen andere waarschijnlijke verklaring. Hoe specifieker een verband tussen een factor en een effect is, hoe groter de kans op een oorzakelijk verband.[1]
  4. Tijdelijkheid: Het effect moet optreden na de oorzaak (en als er een verwachte vertraging is tussen de oorzaak en het verwachte effect, dan moet het effect optreden na die vertraging).
  5. Biologische gradiënt (dosis/respons relatie): Een grotere blootstelling zou over het algemeen moeten leiden tot een grotere incidentie van het effect. In sommige gevallen kan echter alleen al de aanwezigheid van de factor het effect teweegbrengen. In andere gevallen wordt een omgekeerde verhouding waargenomen: een grotere blootstelling leidt tot een lagere incidentie.
  6. Plausibiliteit: Een plausibel mechanisme tussen oorzaak en gevolg is nuttig (maar Hill merkte op dat de kennis van het mechanisme beperkt is door de huidige kennis).
  7. Coherentie: Coherentie tussen epidemiologische en laboratoriumbevindingen verhoogt de waarschijnlijkheid van een effect. Hill merkte echter op dat “… het ontbreken van dergelijk [laboratorium-]bewijs het epidemiologisch effect op associaties niet teniet kan doen”.
  8. Experiment: “Af en toe is het mogelijk om een beroep te doen op experimenteel bewijs”.
  9. Analogie: Het gebruik van analogieën of gelijkenissen tussen het waargenomen verband en eventuele andere verbanden.
  10. Omkeerbaarheid: Als de oorzaak wordt weggenomen dan moet het gevolg ook verdwijnen.

Bron: Austin Bradford Hill, “The Environment and Disease: Association or Causation?,” Proceedings of the Royal Society of Medicine, 58 (1965), 295-300.


Onderzoek naar de verdeling van het aantal doden per dagen na een COVID vaccinatie levert het volgende op:

Bron: VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 9/24/2021 – VAERS Analysis, geraadpleegd op 5 oktober 2021

Peter McCullough in een interview met Joe Rogan (transcript) over het verband tussen injectie en sterfte:

“We weten dat het spike eiwit gevaarlijk is. Een paper van Avolio toont aan dat het hartspiercellen beschadigt, pericyten. De FDA heeft waarschuwingen op de vaccins voor myocarditis of hartschade. Dit is dus biologisch samenhangend dat de vaccins het menselijk lichaam kunnen beschadigen en de dood kunnen veroorzaken. De biologische mogelijkheid is er dus.Dr. Peter McCulloughWe weten dat het een sterk signaal is. We hebben dus dat we weten dat het intern consistent is in het VAERS systeem, wat betekent dat er andere niet-dodelijke voorvallen zijn zoals hartaanvallen, bloedstolsels, myocarditis. En nu is het ook uitwendig consistent. Hetzelfde patroon wordt gezien in het gele kaart systeem in het VK via de MHRA, en het wordt ook gezien in het Eugene systeem in Europa. Dus wat ik voor je uiteengezet heb is dat we voldaan hebben aan wat de Bradford Hill criteria voor causaliteit genoemd worden.Dr. Peter McCulloughDat betekent dat het zo is. Ik ben epidemioloog van opleiding. Dit is mijn vakgebied. Ik zeg je dat bij een groot aantal personen het vaccin de dood en deze door vaccinatie veroorzaakte orgaanletselsyndromen heeft veroorzaakt.”


Dit artikel is onderdeel van: