In Italië worden alle mensen die sterven in ziekenhuizen met het coronavirus geacht te sterven aan het coronavirus

“De manier waarop we sterfgevallen in ons land coderen is zeer genereus in de zin dat alle mensen die sterven in ziekenhuizen met het coronavirus worden geacht te sterven aan het coronavirus.”

“Bij een herbeoordeling door het National Institute of Health heeft slechts 12 procent van de overlijdensakten een directe oorzaak van het coronavirus aangetoond, terwijl 88 procent van de patiënten die zijn overleden minimaal één pre-morbiditeit hebben – velen hadden er twee of drie.”

Bron: Why have so many coronavirus patients died in Italy?, The Telegraph, 23 maart 2020, geraadpleegd op on 27 april 2020

“The way in which we code deaths in our country is very generous in the sense that all the people who die in hospitals with the coronavirus are deemed to be dying of the coronavirus.

“On re-evaluation by the National Institute of Health, only 12 per cent of death certificates have shown a direct causality from coronavirus, while 88 per cent of patients who have died have at least one pre-morbidity – many had two or three,” he says.

Source: Why have so many coronavirus patients died in Italy?, The Telegraph, 23 March 2020, accessed on April 27 2020