Italië heeft de op één na oudste bevolking ter wereld

Volgens professor Walter Ricciardi, wetenschappelijk adviseur van de Italiaanse minister van Volksgezondheid, ligt het sterftecijfer van het land veel hoger als gevolg van de demografie – het land heeft de op één na oudste bevolking ter wereld – en de manier waarop ziekenhuizen sterfgevallen registreren.

“De leeftijd van onze patiënten in ziekenhuizen is substantieel ouder – de mediaan is 67, terwijl dat in China 46 jaar was”, zegt Prof. Ricciardi. “Dus in wezen is de leeftijdsverdeling van onze patiënten naar een oudere leeftijd verschoven en dit is substantieel in de toename van de mortaliteit.”

Bron: Why have so many coronavirus patients died in Italy?, The Telegraph, 23 maart 2020, geraadpleegd op on 27 april 2020

According to Prof Walter Ricciardi, scientific adviser to Italy’s minister of health, the country’s mortality rate is far higher due to demographics – the nation has the second oldest population worldwide – and the manner in which hospitals record deaths.

“The age of our patients in hospitals is substantially older – the median is 67, while in China it was 46,” Prof Ricciardi says. “So essentially the age distribution of our patients is squeezed to an older age and this is substantial in increasing the lethality.”

Source: Why have so many coronavirus patients died in Italy?, The Telegraph, 23 March 2020, accessed on April 27 2020