“Het totale verlies aan leven door alle maatschappelijke reacties op deze ziekte zal waarschijnlijk meer dan 90 keer zo groot zijn als door de lockdowns wordt voorkomen”

“In het geval van pandemieën en vele andere gebieden van overheidsbeleid zijn afwegingen met betrekking tot leven en dood onvermijdelijk en het niet erkennen van deze afwegingen kan enorme schade veroorzaken. Dit is het geval met Covid-19, waar een breed scala aan wetenschappelijke feiten op overweldigende wijze aantoont dat angst door reacties op de ziekte minstens zeven keer meer levensjaren zal vernietigen dan mogelijk kan worden gered door lockdowns. Bovendien zal het totale verlies aan leven door alle maatschappelijke reacties op deze ziekte waarschijnlijk meer dan 90 keer zo groot zijn als door de lockdowns wordt voorkomen.”

“Zelfs het cijfer van 90 keer is waarschijnlijk een aanzienlijke onderschatting van het totale leven dat door reacties op Covid-19 wordt vernietigd.”

Bron: Anxiety From Reactions to Covid-19 Will Destroy At Least Seven Times More Years of Life Than Can Be Saved by Lockdowns, Just Facts, 4 mei 2020

“In situations like pandemics and many other realms of public policy, life-and-death tradeoffs are inevitable, and failing to recognize this can cause tremendous harm. This is the case with Covid-19, where a broad array of scientific facts overwhelmingly shows that anxiety from reactions to the disease will destroy at least seven times more years of life than can possibly be saved by lockdowns. Moreover, the total loss of life from all societal responses to this disease is likely to be more than 90 times greater than prevented by the lockdowns.”

“Even the figure of 90 times is likely a substantial underestimate of the total life destroyed by reactions to Covid-19.”

Source: Anxiety From Reactions to Covid-19 Will Destroy At Least Seven Times More Years of Life Than Can Be Saved by Lockdowns, Just Facts, May 4, 2020