De kans om te sterven is niet groter dan bij seizoensgriep

“We realiseerden ons dat het aantal geïnfecteerde mensen ergens tussen de 50 en 85 keer zo groot is dan wat we dachten in vergelijking met wat we hadden vastgelegd. Onmiddellijk betekent dat dat de sterftecijfers van de infectie, de kans op de kans om te sterven als je geïnfecteerd bent, afneemt met een factor 50 tot 85, omdat de noemer in de berekening 50 tot 85 keer zo groot wordt. Onze gegevens suggereren dat COVID-19 een sterftecijfer heeft dat in hetzelfde gebied ligt als de seizoensgriep. Het suggereert dat, hoewel dit een zeer ernstig probleem is, we niet bang hoeven te zijn. Het suggereert dat we een solide basis hebben om optimistisch te zijn over de mogelijkheid om uiteindelijk onze samenleving te heropenen en ons leven terug te krijgen.”

Interviewer: “Ik hoop dat dit eerder vroeger dan later zal gebeuren.”

“Eerder vroeger dan later met volledige controle en een data-gedreven aanpak.”

Bron: Dr. John Ioannidis Announces Results of COVID-19 Serology Study, 19 april 2020, geraadpleegd op 27 april 2020. Dit is een fragment van dit interview: tekst (Engelstalig), Duitse vertaling, video

“We realized that the number of infected people is somewhere between 50 and 85 times more compared to what we thought compared to what had been documented. Immediately that means that the infection fatality rate the chance of dying the probability of dying if you are infected diminishes by 50 to 85 fold. because the denominator in the calculation becomes 50 to 85 fold bigger. Our data suggests that COVID-19 has an infection fatality rate that is in the same ballpark as seasonal influenza. It suggests that, even though this is a very serious problem, we should not fear. It suggests that we have solid ground to have optimism about the possibility of eventually reopening our society and gaining back our lives.”

“Sooner rather than later I hope.”

“Sooner rather than later with full control and a data-driven approach.”

Source: Dr. John Ioannidis Announces Results of COVID-19 Serology Study, 19 April 2020, accessed on 27 April 2020. This is a clip from this interview. A transcript is available.

Duitstalig

Een samenvatting van dit interview in het Duits, is hier te lezen: Wer hat Angst vor Professor Ioannidis?. Het volledige transcript kun je hier bekijken.