28 tot 55 keer meer mensen besmet met COVID-19 dan gedacht

USC en L.A. County Department of Public Health functionarissen hebben de voorlopige resultaten van hun antistoftests vrijgegeven, waaruit blijkt dat een verrassend aantal bewoners besmet is met het coronavirus.

(…)

Op basis van de resultaten van de eerste testronde schat het onderzoeksteam dat ongeveer 4,1% van de volwassen bevolking van de provincie een antilichaam tegen het virus heeft. Als we deze schatting voor de statistische foutmarge aanpassen, betekent dit dat ongeveer 2,8% tot 5,6% van de volwassen bevolking van het district een antilichaam tegen het virus heeft – wat zich vertaalt in ongeveer 221.000 tot 442.000 geïnfecteerde volwassenen in het district. Die schatting is 28 tot 55 keer hoger dan de 7.994 bevestigde gevallen van COVID-19 die ten tijde van de studie begin april aan de provincie werden gemeld. Het aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen in de provincie is nu meer dan 600.

Bron: Antibody testing results: COVID-19 infections exceed confirmed cases, 20 april 20, 2020, geraadpleegd op 27 april 2020

USC and L.A. County Department of Public Health officials have released the preliminary results of their antibody tests, which show a surprising number of residents have been infected with the coronavirus.

(…)

Based on the results of the first round of testing, the research team estimates that approximately 4.1% of the county’s adult population has an antibody to the virus. Adjusting this estimate for the statistical margin of error implies about 2.8% to 5.6% of the county’s adult population has an antibody to the virus — which translates to approximately 221,000 to 442,000 adults in the county who have been infected. That estimate is 28 to 55 times higher than the 7,994 confirmed cases of COVID-19 reported to the county at the time of the study in early April. The number of COVID-related deaths in the county has now surpassed 600.

Source: Antibody testing results: COVID-19 infections exceed confirmed cases, April 20, 2020, accessed on April 27 2020