10.000 “niet-corona” sterfgevallen in Groot-Brittannië, 2.000 per week

“Een nieuwe analyse door Edge Health, een toonaangevende gegevensverstrekker aan NHS-trusts, waarschuwt dat een tweede en vervolgens een derde golf van “niet-corona” sterfgevallen op het punt staan Groot-Brittannië te treffen.”

“De “tweede golf” is al aan het breken. Deze bestaat uit niet-coronaviruspatiënten die geen toegang hebben tot de gezondheidszorg vanwege de crisis. Op basis van de gegevens van ONS en NHS, schat Edge Health deze sterfgevallen tot nu op ongeveer 10.000 en gaat het om ongeveer 2.000 per week.”

“Er zal dan een “derde golf” van sterfgevallen zijn waar Brittannië mee te kampen heeft. Deze bestaat niet uit noodgevallen, maar uit mensen die aandoeningen ontwikkelen zoals kanker en hartziekten die door de Covid-crisis niet gediagnosticeerd worden.”

“Zoals we gisteren al meldden, was het streven om patiënten uit ziekenhuisbedden te halen in de latere helft van maart en begin april zo intens dat veel fragiele en kwetsbare patiënten werden overgebracht naar verpleeghuizen – sommigen van hen waren drager van het coronavirus.”

Bron: Two new waves of deaths are about to break over the NHS, new analysis warns, 25 april 2020, geraadpleegd op 5 mei 2020

“A new analysis by Edge Health, a leading provider of data to NHS trusts, warns that a second and then a third wave of “non-corona” deaths are about to hit Britain.”

“The “second wave” is already breaking. It is made up of non-coronavirus patients not able or willing to access healthcare because of the crisis. Based on ONS and NHS data, Edge Health estimates these deaths now total approximately 10,000 and are running at around 2,000 a week.”

“As we reported yesterday, the dash to get patients out of hospital beds in the later half of March and early April was so intense that many frail and vulnerable patients were transferred into nursing homes – some of them carrying the coronavirus.”

Source: Two new waves of deaths are about to break over the NHS, new analysis warns, 25 april 2020, accessed on 5 May 2020