Prof. Detlev Krüger: de maatregelen kunnen leiden tot een enorme collaterale schade, vooral bij de ouderen, de groep die eigenlijk beschermd zou moeten worden

“Er wordt gezegd dat men corona en griepgolven niet moet vergelijken. In veel opzichten kunnen we ze echter zeker vergelijken, zowel wat betreft de manier waarop de virussen worden overgedragen als wat betreft de risicogroepen, waarbij zwangere vrouwen en kinderen aan de lijst worden toegevoegd in het geval van de griep. En het is een feit dat we elk jaar gemiddeld meer sterfgevallen als gevolg van de griep hebben dan het nieuwe coronavirus, althans tot nu toe in Duitsland.”

“Er is geen enkele juridische of morele rechtvaardiging voor het bewust beknotten van de rechten van ouderen. Ik denk dat we ook hier de mogelijke schade van de infectie moeten afwegen tegen de mogelijke schade van de maatregelen die nu worden genomen: In ziekenhuizen worden belangrijke operaties, kankerbehandelingen en vele andere medische ingrepen uitgesteld. Oude mensen gaan nu niet meer naar de dokter omdat alles in het ziekenhuis is ingesteld op corona of omdat ze bang zijn om geïnfecteerd te raken. Het is ook een probleem als de ouderen door het isolement eenzaam en depressief worden en zelfmoordneigingen krijgen. En zelfs het feit dat de vele geriatrische verpleegkundigen uit Oost-Europa nu niet in het land mogen komen is een probleem. Dit alles kan leiden tot enorme collaterale schade, vooral voor deze groep, die eigenlijk beschermd zou moeten worden.”

“Als de grootouders mentaal fit zijn, zouden ze de situatie voor zichzelf moeten kunnen afwegen en niet op deze manier beperkt moeten worden.

Er wordt gezegd dat grootouders meestal geen gevaar zijn voor jou of je kinderen, maar omgekeerd zijn jij en je kinderen een gevaar voor oma en opa. Maar als de grootouders bereid zijn de normale regels van de hygiëne te volgen en dit restrisico te dragen, zie ik niet in waarom je de grootouders voor hun veronderstelde bescherming van de familie zou moeten buitensluiten.”

Bron: Drosten-Vorgänger Krüger: „Corona nicht gefährlicher als Grippe“ – Exklusiv, 25 april 2020