Prof. John Oxford: “We zuchten onder een media-epidemie!”

Persoonlijk zou ik zeggen dat het beste advies is om minder tijd te besteden aan het kijken naar tv-nieuws, omdat dat sensationeel is en niet erg goed. Persoonlijk beschouw ik deze Covid-uitbraak als een slechte wintergriepepidemie. In dit geval hebben we het afgelopen jaar 8000 sterfgevallen gehad in de ‘risicogroepen’, namelijk meer dan 65 procent van de mensen met hartziekten en dergelijke. Ik denk niet dat de huidige Covid dit aantal zal overschrijden. We zuchten onder een media-epidemie!

Bron: A view from the hVivo / Open Orphan #ORPH Laboratory – Professor John Oxford, 31 maart 2020

Personally, I would say the best advice is to spend less time watching TV news which is sensational and not very good. Personally, I view this Covid outbreak as akin to a bad winter influenza epidemic. In this case we have had 8000 deaths this last year in the ‘at risk’ groups viz over 65% people with heart disease etc. I do not feel this current Covid will exceed this number. We are suffering from a media epidemic!

Source: A view from the hVivo / Open Orphan #ORPH Laboratory – Professor John Oxford, 31 March 2020