Meer dan 500 artsen, 1700 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers uit België roepen op tot onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen

In een open brief van Docs4opendebate gericht aan alle overheden van België en de Belgische media, roepen 519 artsen, 1770 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers o.a. op tot een “onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen”. De maatregelen zijn volgens de schrijvers ” buitenproportioneel” en richten meer schade aan dan dat zij goed doen en er is “geen medisch grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt”. De auteurs roepen op om weer oog te krijgen voor “het verbeteren van onze volksgezondheid, en dit op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak“.

Net als de Nederlandse schrijvers van de brandbrief missen zij de aandacht voor de volksgezondheid:

Het strenge repressieve beleid rond corona staat bovendien in schril contrast met de tot op heden minimale politiek die de overheid voert wanneer het gaat over ziektepreventie, het versterken van het eigen immuunsysteem door een gezonde levensstijl, optimale zorg met aandacht voor het individu en investeringen in zorgpersoneel.2

De briefschrijvers stellen vast dat het verloop van covid-19 het verloop volgde ” van een normale infectiegolf vergelijkbaar met een griepseizoen”:

Zoals elk jaar zien we een mix van griepvirussen die zich in de curve opvolgen: eerst de rhinovirussen, dan de influenza A en B virussen, gevolgd door de coronavirussen. Er is niets dat afwijkt van wat we normaal zien.

Het exponentiële beeld door het gebruik van de ” aspecifieke PCR test” – die volgens de maker niet geschikt voor diagnostiek – komt niet overeen met de klinische werkelijkheid, zo merken de schrijvers op:

Als de test bij iemand positief is, betekent dit dus niet dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is of ziek gaat worden.

De auteurs staan ook stil bij ons immuunsysteem:

Al duizenden jaren wordt het menselijk lichaam dagelijks blootgesteld aan vocht en druppels met daarin aanwezige infectieuze micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels).
Het binnendringen van deze micro-organismen wordt voorkomen door een geavanceerd verdedigingsmechanisme – het immuunsysteem. Een sterk immuunsysteem berust op een normale dagelijks blootstelling aan deze microbiële invloeden. Overhygiënische maatregelen hebben een nefaste invloed op onze immuniteit.

Het heeft een averechts effect, aldus de briefschrijvers:

In het najaar zal influenza opnieuw opduiken (in combinatie met covid-19) en een mogelijke afname van natuurlijke weerbaarheid kan tot nog meer slachtoffers leiden.

De meeste mensen zijn al immuun voor het virus, ook mensen op leeftijd:

Het blijkt dat de meeste mensen voor bv. influenza en andere virussen, al een aangeboren of algemene immuniteit hebben. Dit wordt bevestigd door de bevindingen op het cruiseschip Diamond Princess, dat in quarantaine gelegd werd wegens enkele aan covid-19 overleden passagiers. De meeste passagiers waren bejaarden en bevonden zich op het schip in een ideale situatie van transmissie. 75% bleek echter niet geïnfecteerd te zijn. Dus zelfs in deze risicogroep is het merendeel resistent tegen het virus.
Een onderzoek in het tijdschrift Cell toont aan dat de meeste mensen het coronavirus neutraliseren door de mucosale (IgA) en cellulaire immuniteit (T-cellen), terwijl ze weinig of geen symptomen ondervinden. De onderzoekers vonden in een populatie niet-besmette personen tot 60% SARS-Cov-2 reactiviteit met CD4+T-cellen, wat suggereert dat er sprake is van kruisreacties met andere verkoudheids-(corona)virussen14. De meeste mensen hebben dus reeds een aangeboren of kruisimmuniteit, omdat ze al in contact waren met varianten van hetzelfde virus.

Omdat voor de meeste mensen geldt dat hun immuunsysteem sterk genoeg is is “versterking van de natuurlijke immuniteit is een veel logischere aanpak”:

Preventie is een belangrijke, onvoldoende belichte pijler: gezonde, volwaardige voeding, beweging in frisse lucht – zonder mondmasker-, stressreductie en voedende emotionele en sociale contacten.[

De schrijvers benadrukken dat het sterftecijfer in het zwaargetroffen Belgie 0,2% is en de meeste mensen niet of nauwelijks ziek werden en spontaan genazen, namelijk 98%. En voor die 2% is er een “betaalbare, veilige en werkzame” behandeling in de vorm van HCQ, zink en AZT, zo stellen de auteurs:

Snel toegepast leidt deze tot genezing en verhindert vaak ziekenhuisopname. Quasi niemand hoeft nu nog te sterven.

Ze gaan in op de gang van zaken rond HCQ en stellen tot slot vast:

Het definitieve bewijs komt uit de epidemiologische follow-up in Zwitserland: sterftecijfers vergeleken met en zonder deze therapie.

Het in record tempo ontwikkelde vaccin tegen Covid-19 is niet zonder risico, zo zeggen ze:

Op wereldschaal worden er 700.000 schadegevallen of overlijdens ten gevolge van het vaccin verwacht.
Als 95 % van de mensen Covid-19 zo goed als symptoomloos doormaken, is het risico van blootstelling aan een ongetest vaccin onverantwoord.

Tot slot een citaat uit hun conclusie:

Als we deze collaterale schade meewegen dan is het huidige beleid buiten elke proportie, het spreekwoordelijke schieten met een kanon naar een mug.
Wij vinden het schokkend dat de overheid gezondheid oproept als reden voor de noodwet.

Bron: Docs4opendebate, 5 september 2020, geraadpleegd op 2 oktober 2020

Afdrukversie

Klik hieronder voor een afdrukversie (PDF-bestand) van deze brief zonder bronnen: