Gezonde mensen zijn niet ziek

Voor het eerst in de geschiedenis gaan mensen zonder symptomen, in quarantaine. Niet eerder werden er maatregelen genomen op basis van de veronderstelling dat gezonde mensen andere mensen ziek zouden kunnen maken. Wetenschappers over de hele wereld zijn zeer verbaasd over deze nieuwe opvatting.

Sucharit Bhakdi ziet geen bewijs voor asymptomatische besmetting (of klik hier voor een rechtstreekse link – het afspelen begint bij 17:03 minuten)

Dit artikel is bijgewerkt op 10 oktober 2021

Hoe het begon

Het idee van het overbrengen van ziekte door mensen zonder verschijnselen, lijkt te zijn aangevangen met het geval van een Chinese vrouw in Duitsland die anderen zou hebben geïnfecteerd zonder symptomen te hebben gehad.

Later blijkt dat dit verhaal niet klopt en de vrouw wel degelijk symptomen kende.

Asymptomatische overdracht onder 10 miljoen mensen?

In november 2020 publiceert Nature een onderzoek onder bijna 10 miljoen mensen in Wuhan. Het door de onderzoekers gevonden aantal besmette personen dat geïnfecteerd is door mensen zonder symptomen is 0.

‘Veel bewijs is een vereiste’

In een artikel in de BMJ stellen Jonathan H W Engler en Clare Craig dat het beleid van lockdowns en massaal testen is gebaseerd op de aanname dat gezonde mensen anderen kunnen besmetten. Vanwege de enorme schade die dat beleid veroorzaakt moet je wel heel zeker zijn dat dat werkt, zo zeggen zij. Voorwaarde moet volgens hun daarom zijn dat er heel veel bewijs is voor deze veronderstelling:

Massale tests en het bijbehorende schadelijke lockdownbeleid zijn gerechtvaardigd op grond van de veronderstelling dat asymptomatische overdracht een reëel risico vormt.

Gezien de schadelijke neveneffecten van een dergelijk beleid zou het voorzorgsbeginsel moeten leiden tot het vaststellen van een zeer hoge bewijsdrempel voor asymptomatische besmetting.

Het enige woord echter dat kan worden gebruikt om de kwaliteit van het bewijs hiervoor te beschrijven is belabberd.

Uitvinder PCR

Volgens Kary Mullis, de in 2019 overleden Nobelprijswinnaar en uitvinder van PCR is het niet mogelijk om met PCR een diagnose te stellen:

“PCR is gewoon een proces dat je in staat stelt om ergens heel veel van te maken. Het vertelt je niet dat je ziek bent, of dat datgene waar je in verzeild bent geraakt je kwaad zou gaan doen of iets dergelijks.

Pagina 1 van de gebruiksaanwijzing bij een PCR-test
Pagina 3 van de gebruiksaanwijzing bij een PCR-test

Een test vertelt je niet dat je ziek bent

  • In het geval van de PCR-test kan er alleen een stukje, dood virus gevonden worden, geen infectie met een levend, heel virus.
  • Als gezonde mensen, mensen zonder symptomen, positief testen, zijn ze nog steeds gezond.
  • Gezonde mensen zijn niet besmettelijk.

Meer over de PCR-test op de overzichtspagina Cijfers.


WHO en Fauci over asymptomatische transmissie

WHO: “Zeer zeldzaam”

In juni 2020 zegt Maria Van Kerkhove van de WHO dat een infectie door een persoon “zeer zeldzaam” is:

“Uit de gegevens waarover wij beschikken, lijkt het nog steeds zeldzaam dat een asymptomatische persoon een tweede persoon besmet,” zei Dr. Maria Van Kerkhove, hoofd van de afdeling nieuwe ziekten en zoönosen van de WHO, tijdens een persconferentie vanuit het hoofdkwartier van de VN-organisatie in Genève. “Het is zeer zeldzaam.”


Video opent in nieuw venster: YouTube,

Fauci: “Asymptomatische transmissie [is] nooit de aanjager van uitbraken geweest”

In januari 2020 zegt Anthony Fauci op een persconferentie:

“Maar historisch gezien moeten de mensen zich realiseren dat zelfs als er sprake is van enige asymptomatische transmissie, in de hele geschiedenis van door de luchtwegen overgedragen virussen van welk type dan ook, asymptomatische transmissie nooit de aanjager van uitbraken is geweest. De motor van uitbraken is altijd een symptomatische persoon, ook al is er een zeldzame asymptomatische persoon die zou kunnen overdragen. Een epidemie wordt niet veroorzaakt door asymptomatische dragers.”

Video opent in nieuw venster: YouTube,

Citaten BMJ artikel

Article BMJ

Mass testing and accompanying harmful lockdown policies are justified on the assumption that asymptomatic transmission is a genuine risk. Given the harmful collateral effects of such policies, precautionary principle should result in a very high evidential bar for asymptomatic transmission being set. However, the only word which can be used to describe the quality of evidence for this is woeful.

[…]

As reported in a manuscript submitted to this journal and also to medRvix on 16 Dec 2020 (the latter available for download shortly), we examined the papers most frequently cited in support of the existence of asymptomatic transmission. Even despite our criticisms of the sources of the data above, we did in fact find only 6 case reports of viral transmission by people who throughout remained asymptomatic, and this was to a total of 7 other individuals, however all of these were in studies with questionable methodology.

Source: Evidence of asymptomatic spread is insufficient to justify mass testing for Covid-19 | The BMJ, 16 December 2020