Hoe kunnen beleidsmakers bepalen of ze meer goed dan kwaad doen?

In een tijd waarin iedereen betere informatie nodig heeft, van ziektemodelers en overheden tot mensen die in quarantaine zijn geplaatst of alleen maar sociale afstand nemen, ontbreekt het ons aan betrouwbaar bewijs over hoeveel mensen met SARS-CoV-2 zijn geïnfecteerd of nog steeds geïnfecteerd zijn. Er is betere informatie nodig om beslissingen en acties van monumentale betekenis te sturen en de gevolgen ervan te monitoren.

In veel landen zijn er draconische bestrijdingsmaatregelen genomen. Als de pandemie verdwijnt – uit zichzelf of als gevolg van deze maatregelen – kunnen op korte termijn extreme sociale distantiëring en lockdowns draaglijk zijn. Hoe lang moeten dergelijke maatregelen echter worden voortgezet als de pandemie in de hele wereld onverminderd voortduurt? Hoe kunnen beleidsmakers bepalen of ze meer goed dan kwaad doen?

John P.A. Johannidis is hoogleraar geneeskunde, epidemiologie en volksgezondheid, biomedische datawetenschap en statistiek aan de Stanford University en co-directeur van het Meta-Research Innovation Center van Stanford.

Bron: A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, Stat, John P.A. Ioannidis, 17 maart 2020, geraadpleegd op 23 maart 2020