900.000 mensen geveld door virus, 9500 doden, ziekenhuizen overbelast

“In de periode tussen oktober 2017 en mei 2018 werden in heel Nederland naar schatting 900.000 mensen door het influenzavirus geveld. Veel ziekenhuizen waren overbelast door het hoge aanbod van patiënten.”

“Veel patiënten moesten worden opgenomen vanwege complicaties van influenza, meestal longontsteking. Dit betrof naar schatting 16.000 personen. Ook overleden er tijdens de uitbraak naar schatting 9500 mensen (…).”

“In de media verschenen berichten over zwaarbelaste huisartsen en ziekenhuizen die het zorgaanbod niet langer aankonden, met afdelingen Spoedeisende Hulp die de deuren tijdelijk sloten, of uitstel van geplande opnames en operaties.”

Bron: Het intensieve griepseizoen van 2018, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 17 september 2018, geraadpleegd op 27 maart 2020

Bovenstaande afbeelding is onderdeel van de overzichtspagina: Geschiedenis.