Verschillende coronavirussen besmetten miljoenen mensen per jaar

Verschillende coronavirussen besmetten miljoenen mensen per jaar, en ze komen vooral voor bij ouderen en bij patiënten die in de winter in het ziekenhuis zijn opgenomen met een luchtwegaandoening. Een serologische analyse16 van CoV 229E en OC43 in 4 volwassen populaties die tijdens de winter van 1999-2003 onder toezicht stonden voor acute luchtwegaandoeningen (gezonde jongvolwassenen, gezonde oudere volwassenen, risicovolle volwassenen met een onderliggende hartziekte, en een gehospitaliseerde groep) toonde jaarlijkse besmettingspercentages die varieerden van 2,8% tot 26% in prospectieve cohorten, en een prevalentie van 3,3%-11,1% in het gehospitaliseerde cohort.”

“Afgezien van de bekende en zeer dodelijke SARS- en MERS-coronavirussen, hebben andere coronavirussen waarschijnlijk miljoenen mensen geïnfecteerd en duizenden mensen gedood. Het is echter pas dit jaar dat elk geval en elk sterfgeval een alarmerende nieuwsuitzending krijgt.”

Bron: Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non‐evidence‐based measures, European Journal of Clinical Investigation, 19 maart 2020, geraadpleegd op 11 april 2020

Different coronaviruses infect millions of people every year

“Different coronaviruses actually infect millions of people every year, and they are common especially in the elderly and in hospitalized patients with respiratory illness in the winter. A serological analysis16 of CoV 229E and OC43 in 4 adult populations under surveillance for acute respiratory illness during the winters of 1999–2003 (healthy young adults, healthy elderly adults, high-risk adults with underlying cardiopulmonary disease, and a hospitalized group) showed annual infection rates ranging from 2.8% to 26% in prospective cohorts, and prevalence of 3.3%-11.1% in the hospitalized cohort.”

“Leaving the well-known and highly lethal SARS and MERS coronaviruses aside, other coronaviruses probably have infected millions of people and have killed thousands. However, it is only this year that every single case and every single death gets red alert broadcasting in the news.”

Source: Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non‐evidence‐based measures, European Journal of Clinical Investigation, 19 March 2020, accessed on 11 April 2020