“Er zijn geen aanwijzingen dat deze griep fundamenteel anders is dan elke andere griep”

[10:19.14] Juist. Wat vindt u van hun laatste cijfers dat ze stellen dat we door afstand houden, onszelf hebben behoed voor de 2 miljoen doden, maar dat we waarschijnlijk te maken hebben met 150-200.000 doden, hoewel ze hebben gezegd dat het mogelijk is dat het lager zou kunnen zijn, als we echt, echt goed zijn in afstand houden, enz. Wat vind je van hun nieuwe schatting van de sterfte?

[10:52.12] WITTKOWSKI: Afstand houden is zeker goed. Het voorkwam dat alles instortte.

[11:00.04] JOHN: Bent u ironisch?

[11:01.19] WITTKOWSKI: Natuurlijk! Ik weet niet waar deze getallen vandaan komen, ze zijn totaal onrealistisch. Er zijn geen aanwijzingen dat deze griep fundamenteel anders is dan elke andere griep. We weten wat er in China is gebeurd, we weten wat er in Zuid-Korea is gebeurd, we weten wat er in Europa is gebeurd of gebeurt. Er zijn geen aanwijzingen dat er iets anders is dan een gewone griep. Het is misschien iets erger dan andere griepgevallen? [11:32.02] Bij een luchtwegaandoening eindigt de griep in het voorjaar, dat mensen meer tijd buiten doorbrengen omdat de virussen zich buiten niet gemakkelijk kunnen verspreiden. Dat is een vorm van indamming, meer tijd buiten doorbrengen.

[11:55.00] JOHN: Dus, we brengen nu meer tijd binnenshuis door. Er is ons verteld dat we naar binnen moeten gaan. Is dat niet… helpt dat niet om het virus op de been te houden?

[12:03.17] WITTKOWSKI: Het houdt het virus actief, ja.

[12:08.19] LIBBY: Dus er zou ons verteld moeten worden dat we naar buiten moeten gaan?

[12:10.18] WITTKOWSKI: Ja. Naar buiten gaan is wat elke ademhalingsziekte stopt.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[10:19.14] JOHN: Right. What do you think about their latest figure that because of, they claim that because of social distancing, that we’ve saved ourselves from the 2 million dead, but that we are probably looking at 150-200,000 dead, though they’ve said that it’s possible that it could be lower, if we are really, really good about social distancing, etc. What do you think about their new estimate of death?

[10:52.12] WITTKOWSKI: Social distancing definitely is good. It prevented the sky from falling down.

[11:00.04] JOHN: Are you being ironic?

[11:01.19] WITTKOWSKI: Of course! I don’t know where these numbers are coming from—they’re totally unrealistic. There are no indications that this flu is fundamentally different from every other flu. We know what happened in China, we know what happened in South Korea, we know what happened, or is happening, in Europe. There are no indications that anything is different from a regular flu. Maybe it’s a bit worse than other flus—could be? [11:32.02] For a respiratory disease, the flu ends during springtime, that people spend more time outdoors because outdoors, the viruses cannot easily spread. That is a form of containment, spending more time outdoors.

[11:55.00] JOHN: So, we’re now spending more time indoors. We’ve been told to go indoors. Isn’t that—doesn’t that help keep the virus going?

[12:03.17] WITTKOWSKI: It keeps the virus healthy, yeah.

[12:08.19] LIBBY: So we should be told to go outdoors?

[12:10.18] WITTKOWSKI: Yeah. Going outdoors is what stops every respiratory disease.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020