Topwetenschappers: De PCR-test is ongeschikt als diagnostisch hulpmiddel om het SARS-CoV-2-virus te identificeren en conclusies te trekken over de aanwezigheid van een infectie


Een groep van 22 wetenschappers heeft een verzoek om terugtrekking van de Corman-Drosten-PCR paper ingediend. Zij stellen tien fouten te hebben gevonden in de paper.

Deze PCR-test is de meest gebruikte PCR-test in de wereld.

SAMENVATTENDE CATALOGUS VAN FOUTEN DIE IN DE PAPER ZIJN GEVONDEN

Het Corman-Drosten paper bevat de volgende specifieke fouten:

1. Er bestaat geen specifieke reden om deze extreem hoge concentraties primers in dit protocol te gebruiken. De beschreven concentraties leiden tot verhoogde niet-specifieke bindingen en PCR-productversterkingen, waardoor de test niet geschikt is als specifiek diagnostisch hulpmiddel om het SARS-CoV-2-virus te identificeren.

2. De verwarrende niet-specifieke beschrijving in de Corman-Drosten paper is niet geschikt als standaard operationeel protocol, waardoor de test ongeschikt is als specifiek diagnostisch hulpmiddel om het SARS-CoV-2-virus te identificeren.

3. De test kan geen onderscheid maken tussen het hele virus en virusfragmenten. Daarom kan de test niet worden gebruikt als diagnose voor intacte (besmettelijke) virussen, waardoor de test ongeschikt is als specifiek diagnostisch hulpmiddel om het SARS-CoV-2-virus te identificeren en conclusies te trekken over de aanwezigheid van een infectie.

4. Een verschil van 10° C ten opzichte van de gloeitemperatuur Tm voor primerpaar1 (RdRpSARSrF en RdRpSARSrR) maakt de test ook ongeschikt als specifiek diagnosemiddel om het SARS-CoV-2-virus te identificeren.

5. Een ernstige fout is het weglaten van een Ct-waarde waarbij een monster als positief en negatief wordt beschouwd. Deze Ct-waarde wordt ook niet gevonden in vervolgberichten waardoor de test ongeschikt is als specifiek diagnosemiddel om het SARS-CoV-2-virus te identificeren.

6. De PCR-producten zijn niet gevalideerd op moleculair niveau. Dit feit maakt het protocol onbruikbaar als specifiek diagnostisch instrument om het SARS-CoV-2-virus te identificeren.

7. De PCR-test bevat noch een unieke positieve controle om de specificiteit ervan voor SARS-CoV-2 te evalueren, noch een negatieve controle om de aanwezigheid van andere coronavirussen uit te sluiten, waardoor de test ongeschikt is als specifiek diagnostisch instrument om het SARS-CoV-2-virus te identificeren.

8. Het testontwerp in het Corman-Drosten paper is zo vaag en gebrekkig dat men in tientallen verschillende richtingen kan gaan; niets is gestandaardiseerd en er is geen SOP. Dit stelt de wetenschappelijke validiteit van de test in vraag en maakt hem ongeschikt als specifiek diagnostisch hulpmiddel om het SARS-CoV-2-virus te identificeren.

9. Waarschijnlijk is het Corman-Drosten-paper niet door vakgenoten beoordeeld, waardoor de test ongeschikt is als specifiek diagnostisch hulpmiddel om het SARS-CoV-2-virus te identificeren.

10. Wij vinden ernstige belangenconflicten voor tenminste vier auteurs, naast het feit dat twee van de auteurs van de Corman-Drosten paper (Christian Drosten en Chantal Reusken) lid zijn van de redactieraad van Eurosurveillance. Op 29 juli 2020 werd er een belangenconflict toegevoegd (Olfert Landt is CEO van TIB-Molbiol; Marco Kaiser is senior onderzoeker bij GenExpress en dient als wetenschappelijk adviseur voor TIB-Molbiol), dat in de oorspronkelijke versie niet werd verklaard (en nog steeds ontbreekt in de PubMed-versie); TIB-Molbiol is het bedrijf dat “de eerste” was die PCR-kits (Light Mix) produceerde op basis van het protocol dat in het Corman-Drosten-handschrift werd gepubliceerd, en volgens hun eigen woorden deze PCR-testkits verspreidde voordat de publicatie zelfs maar werd ingediend [20]; verder heeft Victor Corman & Christian Drosten verzuimd hun tweede affiliatie te vermelden: het commerciële testlaboratorium “Labor Berlin”. Beide zijn daar verantwoordelijk voor de virusdiagnostiek [21] en het bedrijf is actief op het gebied van real-time PCR-testen.

Door ons heronderzoek van het testprotocol voor het identificeren van SARS-CoV-2, beschreven in het Corman-Drosten-paper, hebben we fouten en inherente misvattingen geïdentificeerd die de SARS-CoV-2 PCR-test nutteloos maken.

Bron: Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020, CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT, 27 november 2020, geraadpleegd op 4 december 2020

Bovenstaande citaten zijn onderdeel van de overzichtspagina Context.

Duits Netwerk voor Evidence-based Geneeskunde: Hoe zinloos zijn relatieve risicoreducties als het absolute risico laag is?

Over de lockdowns:

In ieder geval in Duitsland waren de cijfers dus al aan het dalen voordat de omvangrijke maatregelen met betrekking tot sociale distantiëring (sluiting van scholen, sluiting van bedrijven) waartoe de Bondsregering had besloten, zelfs op 23.3.2020 effect konden sorteren.

Over maskers:

Alle relatieve risicoreducties worden sowieso zinloos als het absolute risico laag is.

Over testen:

Bij de beoordeling van de voordelen van de huidige teststrategie moet worden opgemerkt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor een voordeel en dat er geen onderzoek lijkt te worden gedaan om deze voordelen te evalueren.

Berichtgeving:

Proportionaliteit van de publieke berichtgeving

Zeer problematisch is het feit dat de openbare verslaggeving in de Duitstalige landen geen consequent onderscheid maakt tussen testpositieven en patiënten.

[…]

Ook kan je je afvragen waarom er niet dagelijks wordt gemeten en gerapporteerd hoeveel patiënten in een ziekenhuis of op de intensive care worden opgenomen vanwege een longontsteking die door andere pathogenen wordt veroorzaakt.

Bron: Wo ist die Evidenz?, 8 september 2020, geraadpleegd op 26 november 2020

Bovenstaande citaten zijn onderdeel van de overzichtspagina Context.

COVID-19: Wo ist die Evidenz?

Zumindest in Deutschland gingen die Zahlen also bereits zurück, bevor am 23.3.2020 die von der Bundesregierung beschlossenen umfassenden Maßnahmen zum Social Distancing (Schulschließungen, Geschäftsschließungen) überhaupt greifen konnten.

[…]

Alle relativen Risikoreduktionen werden ohnehin bedeutungslos, wenn das absolute Risiko niedrig ist.

[…]

Verhältnismäßigkeit der öffentlichen Berichterstattung

Bei der Betrachtung des Nutzens der derzeitigen Teststrategie ist festzustellen, dass es keine wissenschaftliche Evidenz für einen Nutzen gibt und dass offenbar auch nicht daran geforscht wird, diesen Nutzen zu evaluieren.

Besonders zu kritisieren ist, dass die öffentliche Berichterstattung im deutschsprachigen Raum nicht konsequent zwischen Test-positiven und Erkrankten unterscheidet.

Zeer problematisch is het feit dat de openbare verslaggeving in de Duitstalige landen geen consequent onderscheid maakt tussen testpositieven en patiënten.

Auch fragt man sich, warum nicht täglich gemessen und berichtet wird, wie viele Patienten wegen einer Pneumonie durch andere Erreger in ein Krankenhaus oder auf eine Intensivstation aufgenommen werden.

Quelle: Wo ist die Evidenz?, 08.09.2020

“Dit is het grootste bedrog dat ooit is gepleegd op een nietsvermoedend publiek”

Dr. Roger Hodkinson:

  • Huisarts in het Verenigd Koninkrijk en Canada
  • Staf patholoog, Misericordia Ziekenhuis, Edmonton, Alberta
  • Patholoog bij de Medical Examiner’s Office, Edmonton, die de doodsoorzaak bij de autopsie vaststelt.
  • Assistent-professor, Faculteit Geneeskunde, Universiteit van Alberta, met uitgebreide onderwijsverantwoordelijkheden.
  • President, de Alberta Society of Laboratory Physicians
  • Voorzitter van het Royal College of Physicians and Surgeons Examination Committee in General Pathology, Ottawa.
  • Laboratorium accreditatie inspecteur voor het College van Artsen en Chirurgen van Alberta
  • CEO van Stirrat Laboratories, een groot privaat medisch laboratorium in Edmonton, Alberta.
  • CEO en medisch directeur van een IME-bedrijf: Western Medical Assessments Corporation, Edmonton, Alberta

Op 13 november 2020 hield Roger Hodkinson een toespraak op een openbare hoorzitting van de gemeenteraad in Edmonton, Alberta, Canada. Zijn toespraak is over de hele wereld door honderdduizenden, wellicht miljoenen mensen beluisterd. Uitspraken als die Roger Hodkinson doet, zijn inmiddels echter al door duizenden (top)artsen en (top)wetenschappers en Nobelprijswinnaars van over de hele wereld gedaan. Uniek is misschien echter de toon waarop deze arts zich richt tot de wereld. Want Roger Hodkinson is woedend.

Bron: Bitchute

Wat nu volgt is het transcript van bovenstaande audio-opname.

“Meneer de voorzitter, dit is Dr. Hodkinson. Ik wil u laten weten dat ik klaar sta.”

“Oh oké. Nou, we zouden graag van u willen horen; het woord is aan u.”

“Dank u wel, en ik stel het op prijs dat ik de kans krijg om u te spreken over deze zeer belangrijke zaak. En wat ik ga zeggen is lekentaal en onomwonden. Het is contra-narratief. En omdat u niet denkt dat ik een kwakzalver ben, ga ik kort mijn kwalificaties uiteenzetten, zodat u kunt begrijpen waar ik vandaan kom in termen van vakkennis in dit alles. Ik ben een medisch specialist in pathologie, waaronder virologie. Ik ben opgeleid aan de universiteit van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk. Ik ben de ex-president van de afdeling pathologie van de medische vereniging. Ik was eerder een assistent-professor in de faculteit geneeskunde, waar ik veel heb lesgegeven. Ik was voorzitter van het Royal College of Physicians of Canada Examination Committee in Pathology in Ottawa. Maar meer ter zake, ik ben momenteel directeur van een biotechnologiebedrijf in Noord-Carolina dat een COVID-19 test verkoopt. En ik weet misschien, zou je kunnen zeggen, een klein beetje over al deze dingen.

Het komt er gewoon op neer dat er volstrekt ongegronde publieke hysterie is, gedreven door de media en de politiek. Het is schandalig. Dit is het grootste bedrog dat ooit is gepleegd op een nietsvermoedend publiek. Er kan absoluut niets worden gedaan om dit virus onder controle te krijgen dan alleen het beschermen van oudere, meer kwetsbare mensen.

Het moet worden gezien als niets meer dan een ernstig griepseizoen. Dit is geen ebola, het is geen SARS. Het is de politiek die geneeskunde speelt. En dat is een zeer gevaarlijk spel. Er is geen enkele actie nodig anders dan wat we vorig jaar deden toen we het kregen en ons niet lekker voelden – we bleven thuis, we namen kippennoedelsoep, we zochten oma niet op, en besloten zelf wanneer we weer aan het werk zouden gaan. We hadden niemand – hadden niemand nodig – om het ons dat voor te schrijven.

Maskers zijn compleet nutteloos. Er is geen enkel bewijs voor hun effectiviteit. Papieren maskers en stoffen maskers zijn gewoonweg deugd-signalering. Ze worden meestal niet eens effectief gedragen. Het is volkomen belachelijk om deze betreurenswaardige ondeskundige mensen – ik zeg dat niet in een pejoratieve zin – te zien rondlopen als lemmingen, die zonder enige kennis gehoorzamen, om het masker op hun gezicht te zetten. Social distancing is ook nutteloos omdat COVID wordt verspreid door aërosolen die ongeveer 30 meter afleggen voordat ze landen. En sluitingen hebben zulke vreselijke ongewenste gevolgen gehad; ze zouden… morgen overal open moeten zijn, zoals werd gesteld in de Great Barrington Declaration die ik voorafgaand aan deze bijeenkomst heb laten circuleren.

“En een opmerking over het testen. Ik wil graag benadrukken dat ik werkzaam ben op het gebied van testen voor COVID. Ik wil graag benadrukken dat positieve testresultaten niet – onderstreept in neon – een klinische infectie betekenen. Het leidt alleen maar tot hysterie bij het publiek, en alle testen moeten stoppen, tenzij je een of ander ademhalingsprobleem aan het ziekenhuis rapporteert. Het enige wat gedaan moet worden is de kwetsbare personen beschermen, en ze allemaal in de verpleeghuizen die onder uw toezicht staan, alle drie tot vijfduizend internationale eenheden vitamine D per dag geven, wat de kans op een infectie aantoonbaar drastisch vermindert.

“En ik wil u er allemaal aan herinneren dat, gebruikmakend van de eigen statistieken van de provincie, het risico op overlijden onder de 65 jaar in deze provincie één op de 300.000 is. Eén op driehonderdduizend. Dat moet u zien te begrijpen. De omvang van de reactie die u onderneemt zonder dat er bewijs voor is, is volstrekt belachelijk, gezien de gevolgen van het handelen op een manier die u voorstelt. Allerlei soorten zelfmoorden, bedrijfssluitingen, begrafenissen, bruiloften etc. etc. Het is gewoonweg schandalig. Het is gewoon weer een ernstige griep, je moet dit goed beseffen. Laat de mensen hun eigen beslissingen nemen. Bemoei je niet met de medische zorg. U wordt om de tuin geleid door het hoofd van de gezondheidsdienst van deze provincie.

Ik ben absoluut woedend dat dit zover is gekomen. Het moet allemaal morgen stoppen. Dank u wel.

Bron: Dr. Roger Hodkinson – transcript, 18 november 2020.


Video: toespraak met Engelstalige ondertiteling

Bron: Bitchute

Wetenschappers Harvard, Oxford en Stanford: groepsimmuniteit is geen strategie maar biologisch feit

Dr. Martin Kulldorff, professor geneeskunde aan de universiteit van Harvard, biostatisticus en epidemioloog met expertise in het opsporen en volgen van uitbraken van infectieziekten en evaluaties van de veiligheid van vaccins.

Dr. Sunetra Gupta, professor aan de Universiteit van Oxford, epidemioloog met expertise in immunologie, vaccin ontwikkeling, en wiskundige modellering van infectieziekten.

Dr. Jay Bhattacharya, professor aan de universiteit van Stanford Medische School, een arts, epidemioloog, gezondheidseconoom en deskundige op het gebied van volksgezondheidsbeleid die zich richt op infectieziekten en kwetsbare bevolkingsgroepen.

In de Great Barrington Declaration stellen wetenschappers van Harvard, Stanford en Oxford een aanpak voor die zij “gerichte bescherming” noemen. Centraal daarbij staat groepsimmuniteit.

In een interview maakten de topwetenschappers duidelijk dat dit voor hun geen strategie is:

“Het is niet zozeer een strategie als wel een erkenning van een biologisch feit.”

Bron: Covid experts: there is another way, UnHerd, 5 oktober 2020, video.


Wetenschappers Harvard, Oxford en Stanford in verklaring: sterftekans door COVID-19 meer dan duizend maal zo hoog voor ouderen en zieken, dan voor jonge mensen

Dr. Martin Kulldorff, professor geneeskunde aan de universiteit van Harvard, biostatisticus en epidemioloog met expertise in het opsporen en volgen van uitbraken van infectieziekten en evaluaties van de veiligheid van vaccins.

Dr. Sunetra Gupta, professor aan de Universiteit van Oxford, epidemioloog met expertise in immunologie, vaccin ontwikkeling, en wiskundige modellering van infectieziekten.

Dr. Jay Bhattacharya, professor aan de universiteit van Stanford Medische School, een arts, epidemioloog, gezondheidseconoom en deskundige op het gebied van volksgezondheidsbeleid die zich richt op infectieziekten en kwetsbare bevolkingsgroepen.

In de Great Barrington Declaration stellen wetenschappers van Harvard, Stanford en Oxford vast dat de sterftekans heel verschillend is onder de verschillende leeftijdsgroepen:

“Gelukkig groeit onze kennis van het virus. We weten dat de sterftekans door COVID-19 meer dan duizend maal zo hoog is voor ouderen en zieken, dan voor jonge mensen. Voor kinderen is COVID-19 inderdaad minder gevaarlijk dan vele andere zaken die kinderen schade toe kunnen brengen, waaronder influenza – de griep.

Het risico van besmetting voor deze groep neemt af door groepsimmuniteit. Daarom pleiten de wetenschappers voor “gerichte bescherming”:

De meest humane benadering die de risico’s en voordelen van het bereiken van groepsimmuniteit met elkaar in evenwicht houdt, is om degenen met de minste kans op overlijden hun normale leven te laten oppakken om immuniteit tegen het virus op te bouwen door natuurlijke besmetting, terwijl we de mensen die het meeste risico lopen beter beschermen. We noemen dit ‘gerichte bescherming’.

En:

Mensen met een verhoogd risico kunnen meedoen als zij dat zelf willen, terwijl de samenleving als geheel de bescherming geniet die de kwetsbaren worden geboden door degenen die groepsimmuniteit hebben opgebouwd.

De verklaring is inmiddels ondertekend door meer dan 40.000 artsen en medische professionals en meer dan 530.000 bezorgde burgers (stand 19 oktober 2020).

Bron: Great Barrington Declaration, Nederlands, 4 oktober 2020


Topwetenschappers: huidige lockdown-beleid heeft op korte en lange termijn vernietigend effect op volksgezondheid

Dr. Martin Kulldorff, professor geneeskunde aan de universiteit van Harvard, biostatisticus en epidemioloog met expertise in het opsporen en volgen van uitbraken van infectieziekten en evaluaties van de veiligheid van vaccins.

Dr. Sunetra Gupta, professor aan de Universiteit van Oxford, epidemioloog met expertise in immunologie, vaccin ontwikkeling, en wiskundige modellering van infectieziekten.

Dr. Jay Bhattacharya, professor aan de universiteit van Stanford Medische School, een arts, epidemioloog, gezondheidseconoom en deskundige op het gebied van volksgezondheidsbeleid die zich richt op infectieziekten en kwetsbare bevolkingsgroepen.

Drie topwetenschappers van Harvard, Oxford en Stanford richten zich met de de Great Barrington Declaration tot de wereld:

Als epidemiologen van infectieziekten en volksgezondheidswetenschappers maken we ons grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid welke worden veroorzaakt door het huidige COVID-19 beleid, en adviseren we een benadering genaamd ‘gerichte bescherming’.

Komend van zowel links als rechts en van over heel de wereld, hebben we onze carrières gewijd aan het beschermen van mensen. Het huidige lockdown-beleid heeft op de korte en lange termijn een vernietigend effect op de volksgezondheid.

De wetenschappers benadrukken in hun verklaring dat bij het handhaven van de maatregelen een groep mensen “onevenredig hard” geraakt zal worden door de “onherstelbare schade” die de maatregelen volgens de opstellers aanrichten namelijk de kansarmere.

De verklaring is inmiddels ondertekend door meer dan 40.000 artsen en medische professionals en meer dan 530.000 bezorgde burgers (stand 19 oktober 2020).

Bron: Great Barrington Declaration, Nederlands, 4 oktober 2020


Sunetra Gupta: maatregelen maken ons meer kwetsbaar, niet minder kwetsbaar voor infectieziekten

Sunetra Gupta is hoogleraar theoretische epidemiologie aan de Universiteit van Oxford, Engeland.

Sunetra Gupta suggereerde in maart van dit jaar, dat het sterftecijfer (IFR) voor Covid-19 uit zou komen op 0,1% omdat meer dan 50% immuun zou zijn voor dit virus. Inmiddels suggereren onderzoeken een sterftecijfer om en nabij dit percentage.

In een interview in mei van dit jaar geeft ze aan dat ze denkt dat de epidemie voorbij is en dat het sterftecijfer nog lager is dan ze eerder dacht:

“Ik denk dat het zeker minder dan 1 op 1000 zou zijn en waarschijnlijk dichter bij 1 op 10.000.”

Dit zou een IFR betekenen van 0,01%. (Ter vergelijking: de seizoensgriep kent een sterftecijfer van 0,1%, dat betekent dat 0,1% van de besmette mensen aan de ziekte sterft.)

Volgens Gupta is het sterftecijfer de enige betrouwbare manier van meten. Besmettingen moeten volgens haar niet eens genoemd worden omdat ze afhankelijk zijn van het aantal testen.

Sunetra Gupta ziet geen effect van de lockdown op het verloop van de epidemie. De lockdownachtige maatregelen hebben wel effect, maar precies dat effect wat je niet wilt zien: ze maken ons meer kwetsbaar, niet minder kwetsbaar voor infectieziekten omdat ze ze mensen niet beschermen tegen pathogenen, ziekteverwekkers. Daarom adviseert ze een snelle beëindiging van de maatregelen.

Het is uiterst gevaarlijk om in een lockdown-toestand te blijven, gezien vanuit het perspectief van de kwetsbaarheid van de hele bevolking voor nieuwe ziekteverwekkers. Ooit leefden we in een toestand die in de buurt komt van een lockdown 100 jaar geleden, en dat creëerde de voorwaarden voor het verschijnen van de Spaanse Griep en de dood van 50 miljoen mensen.”

Bron: Sunetra Gupta: Covid-19 is on the way out, UnHerd, 21 mei 2020


Sunetra Gupta: Covid-19 is on the way out

Interview van 30 minuten met Sunetra Gupta van de Oxford Universiteit.

Sunetra Gupta: lockdown-style social distancing makes us more vulnerable, not less vulnerable, to infectious diseases

Sunetra Gupta is professor of theoretical epidemiology at the University of Oxford, England.

“In almost every context we’ve seen the epidemic grow, turn around and die away — almost like clockwork. Different countries have had different lockdown policies, and yet what we’ve observed is almost a uniform pattern of behaviour which is highly consistent with the SIR model. To me that suggests that much of the driving force here was due to the build-up of immunity. I think that’s a more parsimonious explanation than one which requires in every country for lockdown (or various degrees of lockdown, including no lockdown) to have had the same effect.”

Asked what her updated estimate for the Infection Fatality Rate is, Professor Gupta says, “I think that the epidemic has largely come and is on its way out in this country so I think it would be definitely less than 1 in 1000 and probably closer to 1 in 10,000.” That would be somewhere between 0.1% and 0.01%.

[…]

She recommends “a more rapid exit from lockdown based more on certain heuristics, like who is dying and what is happening to the death rates”. She does not believe that the R rate is a useful tool in making decisions about government policies, as an R rate is “principally dependent on how many people are immune” and we don’t have that information.

She believes that deaths are the only reliable measure, and that the number of cases should not even be presented as it is so reliant on the amount of testing being done.

[…]

She believes that longer-term lockdown-style social distancing makes us more vulnerable, not less vulnerable, to infectious diseases, because it keeps people unprotected from pathogens:

“Remaining in a state of lockdown is extremely dangerous from the point of view of the vulnerability of the entire population to new pathogens. Effectively we used to live in a state approximating lockdown 100 years ago, and that was what created the conditions for the Spanish Flu to come in and kill 50m people.”

[…]

“But the truth is that lockdown is a luxury, and it’s a luxury that the middle classes are enjoying and higher income countries are enjoying at the expense of the poor, the vulnerable and less developed countries. It’s a very serious crisis.”

Source: Sunetra Gupta: Covid-19 is on the way out, UnHerd, May 21, 2020

500 artsen, 1700 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers in België: een sterk immuunsysteem berust op een normale dagelijks blootstelling aan microbiële invloeden

In een open brief van “Docs4opendebate” gericht aan alle overheden van België en de Belgische media, roepen 519 artsen, 1770 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers o.a. op tot een “onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen”. De maatregelen zijn volgens de schrijvers ” buitenproportioneel” en richten meer schade aan dan dat zij goed doen en er is “geen medisch grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt”. De auteurs roepen op om weer oog te krijgen voor “het verbeteren van onze volksgezondheid, en dit op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak“.

De schrijvers gaan ook uitgebreid in op de ons immuunsysteem:

Al duizenden jaren wordt het menselijk lichaam dagelijks blootgesteld aan vocht en druppels met daarin aanwezige infectieuze micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels).

Het binnendringen van deze micro-organismen wordt voorkomen door een geavanceerd verdedigingsmechanisme – het immuunsysteem. Een sterk immuunsysteem berust op een normale dagelijks blootstelling aan deze microbiële invloeden. Overhygiënische maatregelen hebben een nefaste invloed op onze immuniteit. 12 13 Enkel mensen met een zwak of defect immuunsysteem dienen beschermd te worden door verregaande hygiëne of social distancing toe te passen.

In het najaar zal influenza opnieuw opduiken (in combinatie met covid-19) en een mogelijke afname van natuurlijke weerbaarheid kan tot nog meer slachtoffers leiden.

[…]

Het blijkt dat de meeste mensen voor bv. influenza en andere virussen, al een aangeboren of algemene immuniteit hebben. Dit wordt bevestigd door de bevindingen op het cruiseschip Diamond Princess, dat in quarantaine gelegd werd wegens enkele aan covid-19 overleden passagiers. De meeste passagiers waren bejaarden en bevonden zich op het schip in een ideale situatie van transmissie. 75% bleek echter niet geïnfecteerd te zijn. Dus zelfs in deze risicogroep is het merendeel resistent tegen het virus.

Een onderzoek in het tijdschrift Cell toont aan dat de meeste mensen het coronavirus neutraliseren door de mucosale (IgA) en cellulaire immuniteit (T-cellen), terwijl ze weinig of geen symptomen ondervinden. De onderzoekers vonden in een populatie niet-besmette personen tot 60% SARS-Cov-2 reactiviteit met CD4+T-cellen, wat suggereert dat er sprake is van kruisreacties met andere verkoudheids-(corona)virussen14.

De meeste mensen hebben dus reeds een aangeboren of kruisimmuniteit, omdat ze al in contact waren met varianten van hetzelfde virus.

[…]

De meeste mensen die positief testen (PCR) hebben geen klachten. Hun immuunsysteem is sterk genoeg.

Versterking van de natuurlijke immuniteit is een veel logischere aanpak.
Preventie is een belangrijke, onvoldoende belichte pijler: gezonde, volwaardige voeding, beweging in frisse lucht – zonder mondmasker-, stressreductie en voedende emotionele en sociale contacten.

Bron: Docs4opendebate, 5 september 2020, geraadpleegd op 2 oktober 2020

Klik hieronder voor een afdrukversie (PDF-bestand) van deze brief zonder bronnen:

500 artsen, 1700 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers in België: communicatie in onze nieuwsmedia, had meer weg van propaganda dan van objectieve berichtgeving

In een open brief van “Docs4opendebate” gericht aan alle overheden van België en de Belgische media, roepen 519 artsen, 1770 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals en 12800 burgers o.a. op tot een “onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen”. De maatregelen zijn volgens de schrijvers ” buitenproportioneel” en richten meer schade aan dan dat zij goed doen en er is “geen medisch grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt”. De auteurs roepen op om weer oog te krijgen voor “het verbeteren van onze volksgezondheid, en dit op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak“.

De schrijvers gaan ook uitgebreid in op de rol van de media.

De afgelopen maanden leken kranten- radio- en tv-makers vrijwel kritiekloos achter het “panel experten” en de regering aan te lopen, daar waar juist de pers kritisch zou moeten zijn en eenzijdige overheidscommunicatie dient te voorkomen. Dit heeft geleid tot een openbare communicatie in onze nieuwsmedia, die meer weg had van propaganda dan van objectieve berichtgeving.

Naar onze mening is het de taak van de journalistiek om nieuws zo objectief en neutraal mogelijk te brengen, gericht op waarheidsvinding en het kritisch controleren van de macht, waarbij ook andersdenkende experten een forum krijgen om zich te uiten.

Deze visie vindt steun in de code voor de journalistiek.42

Het officiële verhaal dat een lockdown noodzakelijk was, dat dit de enige mogelijke oplossing was, en dat iedereen achter deze lockdown stond, maakte het moeilijk voor andersdenkenden, én experts om een andere opinie te ventileren.

Alternatieve meningen werden genegeerd of geridiculiseerd. Wij hebben geen open debatten gezien in de media, waar andersdenkenden hun visie konden geven.

Wij hebben ons ook verbaasd over de vele video’s en artikelen van vele wetenschappelijke experts en authoriteiten, die werden én worden verwijderd van sociale media. We vinden dat dit niet past in een vrije, democratische rechtsstaat, te meer daar dit leidt tot tunnelvisie. Ook werkt dit beleid verlammend en voedt het de angst en de bezorgdheid in de samenleving. In dit kader wijzen wij het voornemen tot censuur van andersdenkenden in de Europese Unie af.

De manier waarop covid-19 is geschetst door politiek en media, heeft de situatie ook geen goed gedaan. Oorlogstermen waren geliefd en krijgshaftige taal ontbrak niet. Er is veelvuldig gesproken van een ‘oorlog’ met een ‘onzichtbare vijand’ die ‘verslagen’ moet worden. Het gebruik in de media van zinnen als ‘zorghelden in de frontlinie’ en ‘slachtoffers van Corona’, heeft de angst verder gevoed, evenals het idee dat we mondiaal met een ‘killervirus’ te maken hebben.

Het niet aflatend bombardement met cijfers, dat dag na dag, uur na uur, op de bevolking werd losgelaten, zonder die cijfers te duiden, zonder ze te vergelijken met griepdoden in andere jaren, zonder ze te vergelijken met overlijdens ten gevolge van andere oorzaken, heeft een ware angstpsychose bij de bevolking geïnduceerd. Dit is geen informatie, maar manipulatie.

Wij betreuren de rol van de WHO hierin, die heeft opgeroepen de infodemie (ttz alle afwijkende meningen van het officiële discours, ook door andersdenkende experten ) de mond te snoeren door een nooit gezien censuur in de media.43 44

Bron: Docs4opendebate, 5 september 2020, geraadpleegd op 2 oktober 2020

Klik hieronder voor een afdrukversie (PDF-bestand) van deze brief zonder bronnen: