John Ioannidis: “Voor mensen jonger dan 65 jaar kan het risico op overlijden door COVID-19 kleiner zijn dan de kans op overlijden door een auto-ongeluk tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer”

Deze resultaten komen overeen met de belangrijkste epicentra van de pandemie, aangezien onze selectiecriteria expliciet zijn opgesteld om de locaties met de hoogste aantallen doden erin op te nemen. Daarom kan voor de overgrote meerderheid van de landen in de wereld en voor de overgrote meerderheid van de staten en steden in de VS met, dit seizoen, het risico op overlijden door COVID-19 voor mensen jonger dan 65 jaar nog kleiner zijn dan het risico op overlijden door een auto-ongeluk tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer.

Bron: Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters, Medrxiv, 8 april 2020, geraadpleegd op 11 april 2020

These numbers correspond to the main epicenters of the pandemic, since our eligibility criteria were set explicitly to include the locations with the highest numbers of deaths. Therefore, for the vast majority of countries around the world and for the vast majority of states and cities in the USA with, the risk of death from COVID-19 this season for people <65 years old may be even smaller than the risk of dying from a car accident during daily commute.

Source: Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters, accessed on 11 April 2020

Hoe kunnen beleidsmakers bepalen of ze meer goed dan kwaad doen?

In een tijd waarin iedereen betere informatie nodig heeft, van ziektemodelers en overheden tot mensen die in quarantaine zijn geplaatst of alleen maar sociale afstand nemen, ontbreekt het ons aan betrouwbaar bewijs over hoeveel mensen met SARS-CoV-2 zijn geïnfecteerd of nog steeds geïnfecteerd zijn. Er is betere informatie nodig om beslissingen en acties van monumentale betekenis te sturen en de gevolgen ervan te monitoren.

In veel landen zijn er draconische bestrijdingsmaatregelen genomen. Als de pandemie verdwijnt – uit zichzelf of als gevolg van deze maatregelen – kunnen op korte termijn extreme sociale distantiëring en lockdowns draaglijk zijn. Hoe lang moeten dergelijke maatregelen echter worden voortgezet als de pandemie in de hele wereld onverminderd voortduurt? Hoe kunnen beleidsmakers bepalen of ze meer goed dan kwaad doen?

John P.A. Johannidis is hoogleraar geneeskunde, epidemiologie en volksgezondheid, biomedische datawetenschap en statistiek aan de Stanford University en co-directeur van het Meta-Research Innovation Center van Stanford.

Bron: A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, Stat, John P.A. Ioannidis, 17 maart 2020, geraadpleegd op 23 maart 2020

De gevolgen op korte en lange termijn zijn volledig onbekend, en er kunnen uiteindelijk miljarden, niet slechts miljoenen levens op het spel staan

(…) Met lockdowns van maanden, zo niet jaren, staat het leven grotendeels stil, zijn de gevolgen op korte en lange termijn volledig onbekend, en kunnen er uiteindelijk miljarden, niet slechts miljoenen levens op het spel staan. Als we besluiten om van een klif te springen, hebben we wat gegevens nodig om ons te informeren over de rationaliteit van zo’n actie en de kansen om ergens veilig te landen.

John P.A. Johannidis is hoogleraar geneeskunde, epidemiologie en volksgezondheid, biomedische datawetenschap en statistiek aan de Stanford University en co-directeur van het Meta-Research Innovation Center van Stanford.

Bron: A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, Stat, John P.A. Ioannidis, 17 maart 2020, geraadpleegd op 23 maart 2020

Een fiasco in wording? Terwijl de coronaviruspandemie plaatsvindt, nemen we beslissingen zonder betrouwbare gegevens

De huidige coronavirusziekte, Covid-19, wordt de pandemie van de eeuw genoemd. Maar het kan ook gaan om het bewijs-fiasco van de eeuw.

John P.A. Johannidis is hoogleraar geneeskunde, epidemiologie en volksgezondheid, biomedische datawetenschap en statistiek aan de Stanford University en co-directeur van het Meta-Research Innovation Center van Stanford.

Bron: A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, Stat, John P.A. Ioannidis, 17 maart 2020, geraadpleegd op 23 maart 2020