Het sluiten van scholen en restaurants en de economie zo’n 10 dagen later na de piek is volstrekt absurd

Als de infecties piekten rond de 8e, is het sluiten van scholen en restaurants en de economie zo’n 10 dagen later volstrekt absurd. Vooral als je weet dat een week later, slechts een week, niet 10 dagen later, een week later, de curve al duidelijk naar beneden ging, waaruit blijkt dat het ergste al achter de rug was.

Bron: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, tekst of Duitse vertaling, 24 april 2020

If the infections peaked around the 8th, shutting down schools and restaurants and the economy about 10 days later is something that is totally absurd. In particular, if you know that one week later, only one week, not ten days later, one week later the curve was already clearly going down, indicating that the worst was already over.

Source: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, transcript or German translation, April, 24 2020