Prof. Knut Wittkowski: “Het isoleren van degenen die geen risico lopen en het in gevaar brengen van degenen die wel risico lopen, is een ramp”

Men zou op zijn minst de verpleeghuizen moeten hebben isoleren. Betaal de verpleegkundigen en iedereen die daar werkt, overuren, zodat ze daar drie of vier weken kunnen blijven. Sorry, mijn stem breekt. Omdat ik denk dat dat een tragedie is. Deze kans werd gemist… In plaats daarvan isoleerden de mensen de kinderen die geen enkel risico liepen.

(…) Het isoleren van degenen die geen risico lopen en het in gevaar brengen van degenen die wel risico lopen, is een ramp. Het is een menselijke catastrofe die nooit had mogen plaatsvinden. En als mensen zeggen dat ze daar geen geld voor hebben… Voor twee biljoen dollar kun je veel overuren betalen. Je had al deze mensen miljonairs kunnen maken en er zou veel geld overblijven en we zouden het virus echt hebben voorkomen om in de verpleeghuizen te komen en de meest kwetsbaren te doden.

Bron: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, tekst of Duitse vertaling, 24 april 2020

One should have isolated at least the nursing homes. Pay the nurses and everybody working there overtime so that they can stay there for three or four weeks. Sorry, my voice is breaking because I think that is a tragedy. This opportunity was missed. Instead, people were isolating the children, while not at risk at all.

(…) To isolate those who are not at risk, and put those at risk who are at risk, is a catastrophe. It’s a human catastrophe that should never, ever have happened. And if people say they don’t have money for that, for 2 trillion dollars you can pay a lot of overtime. You could have made all of these people millionaires, and there would be a lot of money left, and we would have really protected the virus from getting into the nursing homes and killing those who are the most vulnerable.

Source: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, transcript or German translation, April, 24 2020