Wittkowski: We zouden op zijn laatst gisteren scholen en bedrijven moeten openen; er is geen enkele reden om te wachten

Wat we onmiddellijk zouden moeten doen – nu we weten dat we al een groepsimmuniteit hebben ontwikkeld, ondanks het afstand houden, althans tot op zekere hoogte? (…) We zouden op zijn laatst gisteren scholen en bedrijven moeten openen.

(…) Er is geen enkele reden om te wachten. Het ergste wat er kan gebeuren is, dat we een beetje een terugval krijgen. Het zal geen ramp zijn, het zal de ziekenhuizen niet overbelasten. Het zal minder zijn dan we tot nu toe hadden. Dat zou kunnen gebeuren. Maar al het andere wat we doen is een stuk erger dan wat er zou kunnen gebeuren als we, laten we zeggen dat er nog eens 10, 20.000 gevallen zou kunnen zijn. Het is niet het einde van de wereld.

We zouden terug moeten gaan naar het zijn van een sterke economie, om te werken, om een sociaal leven te hebben, om kinderen onderwijs te laten volgen, om alles te doen wat onze maatschappij zou moeten doen.

En die lockdown is… Het heeft geen zin. Het heeft alleen maar negatieve effecten.

Bron: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, tekst of Duitse vertaling, 24 april 2020

We should do immediately – now that we know that we already have developed herd immunity, despite of the social distancing, at least to some level? (…) We should open schools and businesses yesterday at the latest.

(…)There is no reason whatsoever to wait. The worst thing that could happen is, we get a bit of a rebound that will not be catastrophic, that will not overload the hospitals, it will be less than we had so far. That could happen. But everything else that we do is a lot worse than what could happen if we, let’s say, have another 10-20,000 cases. Could be. It’s not the end of the world.

We should go back to be[ing] a strong economy, to work, to have a social life, to let children be educated, do everything our society should do.

And that lockdown is…there is no benefit. It has only negative effects.

Source: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, transcript or German translation, April, 24 2020