Wittkowski: “Ik denk dat ik nu in het gelijk gesteld ben, dat wat ik drie weken geleden zei, toen we hier het eerste interview hadden, juist was”

Nu, mensen hebben de feitelijke problemen die ze hadden met wat ik had gezegd gecorrigeerd, omdat ze mij verkeerd hebben weergegeven, en dat was Tagesschau, in Duitsland, de door de overheid gefinancierde televisiezender; het was ook hier, een vergelijkbare situatie met USA Today, waar de zogenaamde fact-finders vuil op me begonnen te gooien, en in het bijzonder zeiden ze dat ik mijzelf, in mijn eigen woorden, verkeerd had voorgesteld als een professor aan de Rockefeller Universiteit, wat ik nooit heb gedaan.

Wat denk je dat er achter al die reacties zit?

WITTKOWSKI: Nou, ik denk dat als iemand iets zegt waar je het niet mee eens bent – omdat je een andere mening hebt, omdat je gewend bent de regering te prijzen – en je kunt iemand niet aanvallen voor wat hij zei, in termen van de feiten, dan probeer je een rookgordijn te creëren van een aantal beschuldigingen die totaal ongegrond zijn, en dat te gebruiken om te proberen iemands geloofwaardigheid in diskrediet te brengen. Maar zoals we nu hebben gezien, en in ieder geval sinds gisteren in New York, meldt de New York Times dat tenminste 21 procent van de bevolking al immuun is. Ik denk dat ik nu in het gelijk gesteld ben, dat wat ik drie weken geleden zei, toen we hier het eerste interview hadden, juist was.

Bron: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, tekst of Duitse vertaling, 24 april 2020

Now, people have corrected the factual problems they had with what I had said, because they mis-reported me, and that was Tagesschau, in Germany, which is the government-funded television station; it was also here, a similar situation with USA Today, where the so-called fact-finders started to throw dirt at me, and in particular, they said that I had, in my own words, misrepresented myself as being a professor at the Rockefeller University, which I have never done.

KIRBY: What do you think is behind all that reaction?

WITTKOWSKI: Well, I think if somebody says something that you don’t agree with – because you have a different opinion, because you are used to praising the government – and you cannot attack somebody for what he said, in terms of the facts, then you try to create a smoke screen of some allegations that are totally baseless, and use that to try and discredit somebody’s credibility. But as we have seen now, and at least since yesterday in New York, the New York Times reported that at least 21% of the population are already immune. I think I am now vindicated, that what I said three weeks ago, when we had the first interview here, was correct.

Source: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, transcript or German translation, April, 24 2020