Prof. Knut Wittkowski over de media: “Als je geen slecht nieuws presenteert, is dat geen goed nieuws voor de media;” “alleen slecht nieuws is goed nieuws”

En zijn er andere deskundigen die zich achter uw standpunt hebben geschaard?

WITTKOWSKI: Er zijn veel mensen die mijn standpunten ondersteunen; één ervan werd hier op hetzelfde kanaal geïnterviewd, dat is John Ioannidis. Er zijn verschillende mensen: Wolfgang Wodarg, in Duitsland is er Sprague, er zijn Helmen, er zijn er meerdere. Maar ze zijn niet geliefd bij de media, want als je geen slecht nieuws presenteert, is dat geen goed nieuws voor de media. De media – alleen slecht nieuws is goed nieuws. Dus, drie weken geleden zat ik hier en had ik al het manuscript gepubliceerd waaruit bleek dat de epidemie snel voorbij zou zijn, dat dit slechts een gewone griep was, en geen reden – dat er geen enkele reden was om scholen te sluiten en in het bijzonder, om niet de hele economie tegen de muur te laten rijden.

Bron: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, tekst of Duitse vertaling, 24 april 2020

And have there been other experts who have come to support your position?

WITTKOWSKI: There are many people who are supporting my positions; one was on the same channel interviewed here, that’s John Ioannidis. There are several people: Wolfgang Wodarg, in Germany, there’s Sprague, there’s Helms, there are several of them. But they are not favored by the media, because if you don’t present bad news, that’s not good news for the media. The media – only bad news is good news. So, three weeks ago, I was sitting here and had already published the manuscript showing that the epidemic would be over soon, that this was just a regular flu, and no reason – that there was no reason whatsoever to close schools, and in particular, not to run the whole economy against the wall.

Source: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, transcript or German translation, April, 24 2020