Griep: 1 miljard gevallen per jaar

Elk jaar zijn er wereldwijd naar schatting 1 miljard gevallen, waarvan 3 tot 5 miljoen ernstige gevallen, die resulteren in 290 000 tot 650 000 met influenza gerelateerde sterfgevallen aan de luchtwegen.

Bron: WHO launches new global influenza strategy, 11 maart 2020, geraadpleegd op 3 juli 2020

Every year across the globe, there are an estimated 1 billion cases, of which 3 to 5 million are severe cases, resulting in 290 000 to 650 000 influenza-related respiratory deaths.

Source: WHO launches new global influenza strategy, March 11, 2019, accessed on July 3, 2020