Professor Sucharit Bhakdi: “Ik kan alleen maar zeggen dat al deze maatregelen leiden tot zelfvernietiging en collectieve zelfmoord vanwege niets anders dan een spook”

“Om te voorkomen dat COVID-19 in plaats van de andere Coronavirussen opduikt, worden er extreme maatregelen genomen.

Interviewer: Dus wat vindt u daarvan?

Prof. Bhakdi : “Ze zijn grotesk, absurd en zeer gevaarlijk.

“Onze oudere burgers hebben het volste recht om moeite te doen om niet te behoren tot de 2200 die dagelijks aan hun laatste reis beginnen. Sociale contacten en sociale evenementen, theater en muziek, reis- en vakantierecreatie, sport en hobby’s, enz. helpen allemaal om hun verblijf op aarde te verlengen.

De levensverwachting van miljoenen mensen wordt verkort.

De afschuwelijke impact op de wereldeconomie bedreigt het bestaan van talloze mensen. De gevolgen voor de medische zorg zijn ingrijpend. De dienstverlening aan patiënten in nood wordt al verminderd, de operaties worden afgelast, de praktijken zijn leeg, het personeel in het ziekenhuis slinkt.

Dit alles zal diepgaande gevolgen hebben voor onze hele samenleving.

Ik kan alleen maar zeggen dat al deze maatregelen leiden tot zelfvernietiging en collectieve zelfmoord vanwege niets anders dan een spook.

Bron: Fragment uit een video interview, vertaald vanuit het Engelstalige, niet volledige transcript op de blog van Peter Hitchens, An Expert says the Current response to the Coronavirus is ‘Grotesque, Absurd and Very Dangerous.’, 24 maart 2020, geraadpleegd op 14 april 2020

“To avoid CO|VID-19 entering the scene instead of the other Corona viruses, extreme measures are installed.’

Q: So what do you think about them?

Prof Bhakdi :: “They are grotesque, absurd and very dangerous.

“Our elderly citizens have every right to make efforts not to belong to the 2200 who daily embark on their last journey. Social contacts and social events, theatre and music, travel and holiday recreation, sports and hobbies , etc, etc, all help to prolong their stay on earth.

The life expectancy of millions is being shortened.

The horrifying impact on world economy threatens the existence of countless people. The consequences on medical care are profound. Already services to
patients who are in need are reduced, operations cancelled, practices empty, hospital personnel dwindling.

All this will impact profoundly on our whole society.
I can only say that all these measures are leading to self-destruction and collective suicide because of nothing but a spook.”

Source: Segment from a video interview, taken from the incomplete transcript on Peter Hitchens’ blog, An Expert says the Current response to the Coronavirus is ‘Grotesque, Absurd and Very Dangerous.’, 24 March 2020, accessed on 14 April 2020

Misschien wel één van de meest invloedrijke wetenschappers ter wereld: John Ioannidis

Gezien deze bekendheid en het feit dat zijn werk zich in grote lijnen richt op het werk van alle anderen in de geneeskunde, maar ook op alles wat artsen doen en alle gezondheidsadviezen die we krijgen, is Ioannidis misschien wel één van de meest invloedrijke wetenschappers ter wereld.

Bron: Dr. John Ioannidis Exposes the Bad Science of Colleagues, The Atlantic, 2010, geraadpleegd op 13 april 2020

Given this exposure, and the fact that his work broadly targets everyone else’s work in medicine, as well as everything that physicians do and all the health advice we get, Ioannidis may be one of the most influential scientists alive.

Source: Dr. John Ioannidis Exposes the Bad Science of Colleagues, The Atlantic, 2010, accessed on 13 April 2020

Professor Knut Wittkowski’: “Er is niets dat fundamenteel anders is dan de griepuitbraken die we in andere jaren zien”

https://www.bitchute.com/video/dY46KuhnBn4P/

Of klik hier om de video getiteld “Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski | Episode 2” op Bitchute te kijken.

De tekst van het interview kun je hier vinden. Er is ook een Duitse vertaling: deel 1 en deel 2.

Wie is Knut Wittkowski?

  • Knut M. Wittkowski behaalde zijn doctoraat in de computerwetenschappen aan de Universiteit van Stuttgart
  • en zijn ScD (Habilitation) in de Medische Biometrie aan de Eberhard-Karls-Universiteit Tuüingen, beide in Duitsland.
  • Hij werkte 15 jaar samen met professor Klaus Dietz, een vooraanstaand epidemioloog die de term “reproductienummer” bedacht, op de Epidemiologie van HIV
  • 20 jaar lang leidde hij de afdeling Biostatistiek, Epidemiologie en Research Design aan de Rockefeller University, New York.
  • Dr. Wittkowski is momenteel de CEO van ASDERA LLC, een bedrijf dat nieuwe behandelingen voor complexe ziekten ontdekt met gegevens van genoombrede associatiestudies.
  • Zijn werk is veelvuldig geciteerd in de technische en medische literatuur.
  • Wittkowski maakte naam in de jaren tachtig toen hij het gevaar van een HIVepidemie in de heteroseksuele bevolking ontkende – en gelijk kreeg.
  • Hij maakte ook naam met zijn kritiek op de wetenschappelijk aanvechtbare politieke richtlijnen tegen HIV/AIDS in Duitsland in diezelfde periode.

Verschillende coronavirussen besmetten miljoenen mensen per jaar

Verschillende coronavirussen besmetten miljoenen mensen per jaar, en ze komen vooral voor bij ouderen en bij patiënten die in de winter in het ziekenhuis zijn opgenomen met een luchtwegaandoening. Een serologische analyse16 van CoV 229E en OC43 in 4 volwassen populaties die tijdens de winter van 1999-2003 onder toezicht stonden voor acute luchtwegaandoeningen (gezonde jongvolwassenen, gezonde oudere volwassenen, risicovolle volwassenen met een onderliggende hartziekte, en een gehospitaliseerde groep) toonde jaarlijkse besmettingspercentages die varieerden van 2,8% tot 26% in prospectieve cohorten, en een prevalentie van 3,3%-11,1% in het gehospitaliseerde cohort.”

“Afgezien van de bekende en zeer dodelijke SARS- en MERS-coronavirussen, hebben andere coronavirussen waarschijnlijk miljoenen mensen geïnfecteerd en duizenden mensen gedood. Het is echter pas dit jaar dat elk geval en elk sterfgeval een alarmerende nieuwsuitzending krijgt.”

Bron: Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non‐evidence‐based measures, European Journal of Clinical Investigation, 19 maart 2020, geraadpleegd op 11 april 2020

Different coronaviruses infect millions of people every year

“Different coronaviruses actually infect millions of people every year, and they are common especially in the elderly and in hospitalized patients with respiratory illness in the winter. A serological analysis16 of CoV 229E and OC43 in 4 adult populations under surveillance for acute respiratory illness during the winters of 1999–2003 (healthy young adults, healthy elderly adults, high-risk adults with underlying cardiopulmonary disease, and a hospitalized group) showed annual infection rates ranging from 2.8% to 26% in prospective cohorts, and prevalence of 3.3%-11.1% in the hospitalized cohort.”

“Leaving the well-known and highly lethal SARS and MERS coronaviruses aside, other coronaviruses probably have infected millions of people and have killed thousands. However, it is only this year that every single case and every single death gets red alert broadcasting in the news.”

Source: Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non‐evidence‐based measures, European Journal of Clinical Investigation, 19 March 2020, accessed on 11 April 2020

Griep veroorzaakt wereldwijd ongeveer 100 keer meer doden dan het coronavirus

De uitbraak van het coronavirus van dit jaar heeft duidelijk een ongekende hoeveelheid aandacht gekregen. De media hebben munt geslagen uit nieuwsgierigheid, onzekerheid en horror. Een Google-zoekopdracht met “coronavirus” leverde 3.550.000.000 resultaten op 3 maart en 3.660.000.000.000 resultaten op 9 maart. Omgekeerd trok “griep” 30 keer minder aandacht, hoewel het dit seizoen wereldwijd ongeveer 100 keer meer doden veroorzaakt dan het coronavirus.

Bron: Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non‐evidence‐based measures, European Journal of Clinical Investigation, 19 maart 2020, geraadpleegd op 11 april 2020

Influenza causes about 100-fold more deaths globally than coronavirus

This year’s coronavirus outbreak is clearly unprecedented in amount of attention received.Media have capitalized on curiosity, uncertainty and horror. A Google search with “coronavirus” yielded 3,550,000,000 results on March 3 and 3,660,000,000 results on March 9. Conversely, “influenza” attracted 30-fold less attention although this season it causes about 100-fold more deaths globally than coronavirus.

Source: Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non‐evidence‐based measures, European Journal of Clinical Investigation, 19 March 2020, accessed on 11 April 2020

John Ioannidis: “Voor mensen jonger dan 65 jaar kan het risico op overlijden door COVID-19 kleiner zijn dan de kans op overlijden door een auto-ongeluk tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer”

Deze resultaten komen overeen met de belangrijkste epicentra van de pandemie, aangezien onze selectiecriteria expliciet zijn opgesteld om de locaties met de hoogste aantallen doden erin op te nemen. Daarom kan voor de overgrote meerderheid van de landen in de wereld en voor de overgrote meerderheid van de staten en steden in de VS met, dit seizoen, het risico op overlijden door COVID-19 voor mensen jonger dan 65 jaar nog kleiner zijn dan het risico op overlijden door een auto-ongeluk tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer.

Bron: Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters, Medrxiv, 8 april 2020, geraadpleegd op 11 april 2020

These numbers correspond to the main epicenters of the pandemic, since our eligibility criteria were set explicitly to include the locations with the highest numbers of deaths. Therefore, for the vast majority of countries around the world and for the vast majority of states and cities in the USA with, the risk of death from COVID-19 this season for people <65 years old may be even smaller than the risk of dying from a car accident during daily commute.

Source: Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters, accessed on 11 April 2020

‘Soms krijg je de indruk dat er een hele industrie bijna staat te trappelen voor een volgende grieppandemie’

Eind april 2009 schetst Osterhaus in het televisieprogramma De Wereld Draait Door wat presentator Matthijs van Nieuwkerk een ‘apocalyptisch scenario’ noemt. De Mexicaanse griep is de eerste pandemie in 41 jaar; Nederland, België en de rest van de wereld staan historische tijden te wachten.

Later blijkt echter dat Osterhaus diezelfde ochtend heel anders tegen deze ‘ernstige’ boodschap aankeek. ‘Knetterpositief!’ zegt hij enthousiast tijdens een vergadering met zijn staf over het eerste geval van Mexicaanse griep dat in Nederland is geconstateerd: een kind van vier jaar. De camera van VPRO’s Tegenlicht registreert hoe Osterhaus een fles whisky laat aanrukken om met zijn team te toasten op de primeur.

‘Soms krijg je de indruk dat er een hele industrie bijna staat te trappelen voor een volgende grieppandemie,’ zegt griepexpert Tom Jefferson. Carrières, reputaties van instituten en vooral veel geld staan op het spel.

Bron: ‘Het grootste medische schandaal sinds WO II’, Daan de Wit voor Follow the Money, 22 december 2010, geraadpleegd op 28 maart 2020
Lees verder ‘Soms krijg je de indruk dat er een hele industrie bijna staat te trappelen voor een volgende grieppandemie’

‘Het grootste medische schandaal sinds WO II’

Voortdurend werden we eraan herinnerd: we moesten rekening houden met een nieuwe Spaanse griep. Maar inmiddels is bekend dat de Mexicaanse griep honderd maal minder dodelijk was dan de beruchte griep uit 1918. Sterker, onderzoek van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC laat zien dat de Mexicaanse griep de helft minder slachtoffers maakte dan een gemiddelde seizoensgriep. Epidemioloog Luc Bonneux: ‘De Mexicaanse griep is het grootste medische schandaal sinds de Tweede Wereldoorlog.’

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Het virus dat alle records zou breken, breekt inderdaad records. Maar precies tegenovergesteld aan wat de deskundigen en de autoriteiten beweerden.
Er sterven in Nederland 63 mensen aan de gevolgen van de Mexicaanse griep. Aan de gewone seizoensgriep overlijden jaarlijks tussen de 1000 en 2000 mensen. In andere landen is het net zo: in België gaan er 19 mensen dood, in buurland Duitsland sterven 189 mensen (in contrast met de 10.000 doden die de normale seizoensgriep er eist), in Engeland overlijden 450 mensen, in tegenstelling tot de verwachte 65.000.

Omgekeerd evenredig zijn de gemaakte winsten. Vaccinproducent Novartis ziet in het vierde kwartaal van 2009 zijn nettowinst stijgen met 54 procent. Ook de elfduizend huisartsen die een bedankbriefje krijgen van minister Klink, klagen niet. Zij kregen acht euro per prik. ‘Ik hou er netto een wereldreis aan over,’ zegt huisarts Hans van der Linde uit Capelle aan den IJssel.

Bron: ‘Het grootste medische schandaal sinds WO II’, Daan de Wit voor Follow the Money, 22 december 2010, geraadpleegd op 28 maart 2020

Onderzoekers gaan uit van gemiddeld 1.400 tot 2.700 sterfgevallen door griep elk jaar

“Hoewel de gemiddelden per seizoen enorm kunnen verschillen, gaan onderzoekers uit van jaarlijks gemiddeld 1400 tot 2700 sterfgevallen door de griep. Deze conclusie is getrokken op basis van onderzoek over de jaren 1999-2009. (van Asten, et al. 2012) (Wijngaard, et al. 2012). Uit recent onderzoek blijkt dat deze aantallen nog hoger liggen.”

Bron: Uitnodiging griepprik , RIVM, 19 september 2019, geraadpleegd op 27 maart 2020

900.000 mensen geveld door virus, 9500 doden, ziekenhuizen overbelast

“In de periode tussen oktober 2017 en mei 2018 werden in heel Nederland naar schatting 900.000 mensen door het influenzavirus geveld. Veel ziekenhuizen waren overbelast door het hoge aanbod van patiënten.”

“Veel patiënten moesten worden opgenomen vanwege complicaties van influenza, meestal longontsteking. Dit betrof naar schatting 16.000 personen. Ook overleden er tijdens de uitbraak naar schatting 9500 mensen (…).”

“In de media verschenen berichten over zwaarbelaste huisartsen en ziekenhuizen die het zorgaanbod niet langer aankonden, met afdelingen Spoedeisende Hulp die de deuren tijdelijk sloten, of uitstel van geplande opnames en operaties.”

Bron: Het intensieve griepseizoen van 2018, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 17 september 2018, geraadpleegd op 27 maart 2020

Bovenstaande afbeelding is onderdeel van de overzichtspagina: Geschiedenis.