Italië heeft de op één na oudste bevolking ter wereld

Volgens professor Walter Ricciardi, wetenschappelijk adviseur van de Italiaanse minister van Volksgezondheid, ligt het sterftecijfer van het land veel hoger als gevolg van de demografie – het land heeft de op één na oudste bevolking ter wereld – en de manier waarop ziekenhuizen sterfgevallen registreren.

“De leeftijd van onze patiënten in ziekenhuizen is substantieel ouder – de mediaan is 67, terwijl dat in China 46 jaar was”, zegt Prof. Ricciardi. “Dus in wezen is de leeftijdsverdeling van onze patiënten naar een oudere leeftijd verschoven en dit is substantieel in de toename van de mortaliteit.”

Bron: Why have so many coronavirus patients died in Italy?, The Telegraph, 23 maart 2020, geraadpleegd op on 27 april 2020

According to Prof Walter Ricciardi, scientific adviser to Italy’s minister of health, the country’s mortality rate is far higher due to demographics – the nation has the second oldest population worldwide – and the manner in which hospitals record deaths.

“The age of our patients in hospitals is substantially older – the median is 67, while in China it was 46,” Prof Ricciardi says. “So essentially the age distribution of our patients is squeezed to an older age and this is substantial in increasing the lethality.”

Source: Why have so many coronavirus patients died in Italy?, The Telegraph, 23 March 2020, accessed on April 27 2020

Sterftecijfer Duitsland vijf keer zo laag als eerder berekend

De mensen en huishoudens in het district Heinsberg zijn al tien dagen onderzocht, nu komen de eerste resultaten van de Covid 19-studie beschikbaar. Viroloog Hendrik Streeck presenteert de eerste belangrijke bevindingen.

(…)

De kans om aan de ziekte te sterven is 0,37 procent van het totale aantal geïnfecteerden. In verhouding tot de totale bevolking zou 0,06 procent van de mensen sterven aan Covid-19. De viroloog zei dat het aantal besmette mensen dat sterft aan Covid-19 in Duitsland, zoals berekend door de Amerikaanse Johns Hopkins University, 1,98 procent is, wat vijf keer zo hoog is. In Gangelt werden mensen die geen of slechts milde symptomen hadden ook positief getest op het coronavirus.

Bron: Erste Ergebnisse der Heinsberg-Studie machen Hoffnung, 10 april 2020, geraadpleegd op 27 april 2020

Bereits seit zehn Tagen werden die Menschen und Haushalte im Kreis Heinsberg untersucht, jetzt gibt es erste Ergebnisse der Covid-19-Studie. Der Virologe Hendrik Streeck präsentiert erste wichtige Erkenntnisse. 

(…)

Die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben liege dort, bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten, bei 0,37 Prozent. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung würden 0,06 Prozent der Menschen an Covid-19 sterben. Die in Deutschland derzeit von der amerikanischen Johns Hopkins University berechnete entsprechende Rate verstorbener Infizierter betrage 1,98 Prozent und liege damit um das Fünffache höher, sagte der Virologe. In Gangelt seien auch Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, die keine oder nur milde Symptome hatten.

Quelle: Erste Ergebnisse der Heinsberg-Studie machen Hoffnung, 10. April 2020, konsultiert am 27. April 2020

28 tot 55 keer meer mensen besmet met COVID-19 dan gedacht

USC en L.A. County Department of Public Health functionarissen hebben de voorlopige resultaten van hun antistoftests vrijgegeven, waaruit blijkt dat een verrassend aantal bewoners besmet is met het coronavirus.

(…)

Op basis van de resultaten van de eerste testronde schat het onderzoeksteam dat ongeveer 4,1% van de volwassen bevolking van de provincie een antilichaam tegen het virus heeft. Als we deze schatting voor de statistische foutmarge aanpassen, betekent dit dat ongeveer 2,8% tot 5,6% van de volwassen bevolking van het district een antilichaam tegen het virus heeft – wat zich vertaalt in ongeveer 221.000 tot 442.000 geïnfecteerde volwassenen in het district. Die schatting is 28 tot 55 keer hoger dan de 7.994 bevestigde gevallen van COVID-19 die ten tijde van de studie begin april aan de provincie werden gemeld. Het aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen in de provincie is nu meer dan 600.

Bron: Antibody testing results: COVID-19 infections exceed confirmed cases, 20 april 20, 2020, geraadpleegd op 27 april 2020

USC and L.A. County Department of Public Health officials have released the preliminary results of their antibody tests, which show a surprising number of residents have been infected with the coronavirus.

(…)

Based on the results of the first round of testing, the research team estimates that approximately 4.1% of the county’s adult population has an antibody to the virus. Adjusting this estimate for the statistical margin of error implies about 2.8% to 5.6% of the county’s adult population has an antibody to the virus — which translates to approximately 221,000 to 442,000 adults in the county who have been infected. That estimate is 28 to 55 times higher than the 7,994 confirmed cases of COVID-19 reported to the county at the time of the study in early April. The number of COVID-related deaths in the county has now surpassed 600.

Source: Antibody testing results: COVID-19 infections exceed confirmed cases, April 20, 2020, accessed on April 27 2020

Onderzoekers gaan uit van gemiddeld 1.400 tot 2.700 sterfgevallen door griep elk jaar

“Hoewel de gemiddelden per seizoen enorm kunnen verschillen, gaan onderzoekers uit van jaarlijks gemiddeld 1400 tot 2700 sterfgevallen door de griep. Deze conclusie is getrokken op basis van onderzoek over de jaren 1999-2009. (van Asten, et al. 2012) (Wijngaard, et al. 2012). Uit recent onderzoek blijkt dat deze aantallen nog hoger liggen.”

Bron: Uitnodiging griepprik , RIVM, 19 september 2019, geraadpleegd op 27 maart 2020

900.000 mensen geveld door virus, 9500 doden, ziekenhuizen overbelast

“In de periode tussen oktober 2017 en mei 2018 werden in heel Nederland naar schatting 900.000 mensen door het influenzavirus geveld. Veel ziekenhuizen waren overbelast door het hoge aanbod van patiënten.”

“Veel patiënten moesten worden opgenomen vanwege complicaties van influenza, meestal longontsteking. Dit betrof naar schatting 16.000 personen. Ook overleden er tijdens de uitbraak naar schatting 9500 mensen (…).”

“In de media verschenen berichten over zwaarbelaste huisartsen en ziekenhuizen die het zorgaanbod niet langer aankonden, met afdelingen Spoedeisende Hulp die de deuren tijdelijk sloten, of uitstel van geplande opnames en operaties.”

Bron: Het intensieve griepseizoen van 2018, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 17 september 2018, geraadpleegd op 27 maart 2020

Bovenstaande afbeelding is onderdeel van de overzichtspagina: Geschiedenis.