Blog

Open brief aan de Belgische regering en expertengroepen van meer dan 1.200 artsen, specialisten, gezondheidswetenschappers, onderzoekers en zorgverleners

In een open brief aan de Belgische regering en expertengroepen stellen meer dan 1.200 artsen, specialisten, gezondheidswetenschappers, onderzoekers en zorgverleners ondersteund door meer dan 12.000 burgers dat de huidige maatregelen “disproportioneel” zijn en bepleiten zij een “omgekeerde lockdown”. Met een “omgekeerde lockdown” bedoelen de briefschrijvers “proportioneel deze groepen […[ beschermen die hier baat bij hebben”. …

Initiatiefnemers van brandbrief ondertekend door meer dan 2.500 artsen of medisch professionals schrijven brief aan Tweede Kamer

De initiatiefnemers van de brandbrief die ondertekend is door meer dan 2.500 artsen of medisch professionals hebben op 11 augustus 2020 een brief geschreven aan de leden van de Tweede Kamer. In de brief stellen ze o.a. de volgende vragen: – Waarom propageert de minister van VWS sinds maart dat ‘de enige weg om uit …

628 Nederlandse artsen ondertekenen brandbrief: “De maatregelen beschermen en schaden de gezondheid van mensen tegelijkertijd, voordelen en bijwerkingen van de maatregelen dienen dus zorgvuldig afgewogen en gecommuniceerd te worden”

“Wij, een grote groep artsen, menen dat de verregaande beleidsvorming op de coronamaatregelen meer schade aanricht dan goed doet. Wij roepen alle politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren over het beschikbare bewijs. Wij vragen politici openbaarheid van besluitvorming te eisen en te allen tijde proportionaliteit en subsidiariteit mee te laten wegen …

Griep: 1 miljard gevallen per jaar

Elk jaar zijn er wereldwijd naar schatting 1 miljard gevallen, waarvan 3 tot 5 miljoen ernstige gevallen, die resulteren in 290 000 tot 650 000 met influenza gerelateerde sterfgevallen aan de luchtwegen. Bron: WHO launches new global influenza strategy, 11 maart 2020, geraadpleegd op 3 juli 2020 Every year across the globe, there are an …

John Ioannidis: Hoge risico’s, hoge prevalentie, hoogwaardig bewijs en risicovolle beslissingen

Deze video is ook hier te vinden en op Bitchute “Dit webinar zal de inspanningen schetsen om inzicht te krijgen in de omvang van het risico dat COVID-19 met zich meebrengt en de risicograad van de verschillende populaties en omstandigheden. Het zal ook gegevens presenteren die proberen de prevalentie van de infectie te beoordelen, aangezien …

John Ioannidis: “Bij het verkrijgen van solide bewijsmateriaal over de epidemiologische kenmerken van nieuwe uitbraken moeten onwaarschijnlijke, overdreven voorspellingen worden losgelaten, anders kunnen ze meer schade aanrichten dan het virus zelf”

Verkeerde aannames in de modellering “Veel modellen gaan uit van homogeniteit, d.w.z. dat alle mensen gelijke kansen hebben om zich met elkaar te vermengen en elkaar te besmetten. Dit is een onhoudbare veronderstelling en in werkelijkheid is een enorme heterogeniteit van blootstellingen en vermenging hoogstwaarschijnlijk de norm. Tenzij deze heterogeniteit wordt erkend, kan het aandeel …

Laden…

Er is iets fout gegaan. Vernieuw de pagina en/of probeer het opnieuw.


Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.