Blog

628 Nederlandse artsen ondertekenen brandbrief: “De maatregelen beschermen en schaden de gezondheid van mensen tegelijkertijd, voordelen en bijwerkingen van de maatregelen dienen dus zorgvuldig afgewogen en gecommuniceerd te worden”

“Wij, een grote groep artsen, menen dat de verregaande beleidsvorming op de coronamaatregelen meer schade aanricht dan goed doet. Wij roepen alle politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren over het beschikbare bewijs. Wij vragen politici openbaarheid van besluitvorming te eisen en te allen tijde proportionaliteit en subsidiariteit mee te laten wegen …

Griep: 1 miljard gevallen per jaar

Elk jaar zijn er wereldwijd naar schatting 1 miljard gevallen, waarvan 3 tot 5 miljoen ernstige gevallen, die resulteren in 290 000 tot 650 000 met influenza gerelateerde sterfgevallen aan de luchtwegen. Bron: WHO launches new global influenza strategy, 11 maart 2020, geraadpleegd op 3 juli 2020 Every year across the globe, there are an …

John Ioannidis: Hoge risico’s, hoge prevalentie, hoogwaardig bewijs en risicovolle beslissingen

Deze video is ook hier te vinden en op Bitchute “Dit webinar zal de inspanningen schetsen om inzicht te krijgen in de omvang van het risico dat COVID-19 met zich meebrengt en de risicograad van de verschillende populaties en omstandigheden. Het zal ook gegevens presenteren die proberen de prevalentie van de infectie te beoordelen, aangezien …

John Ioannidis: “Bij het verkrijgen van solide bewijsmateriaal over de epidemiologische kenmerken van nieuwe uitbraken moeten onwaarschijnlijke, overdreven voorspellingen worden losgelaten, anders kunnen ze meer schade aanrichten dan het virus zelf”

Verkeerde aannames in de modellering “Veel modellen gaan uit van homogeniteit, d.w.z. dat alle mensen gelijke kansen hebben om zich met elkaar te vermengen en elkaar te besmetten. Dit is een onhoudbare veronderstelling en in werkelijkheid is een enorme heterogeniteit van blootstellingen en vermenging hoogstwaarschijnlijk de norm. Tenzij deze heterogeniteit wordt erkend, kan het aandeel …

“Het totale verlies aan leven door alle maatschappelijke reacties op deze ziekte zal waarschijnlijk meer dan 90 keer zo groot zijn als door de lockdowns wordt voorkomen”

“In het geval van pandemieën en vele andere gebieden van overheidsbeleid zijn afwegingen met betrekking tot leven en dood onvermijdelijk en het niet erkennen van deze afwegingen kan enorme schade veroorzaken. Dit is het geval met Covid-19, waar een breed scala aan wetenschappelijke feiten op overweldigende wijze aantoont dat angst door reacties op de ziekte …

Elk jaar sterven er 2,6 miljoen mensen aan infecties van de luchtwegen

“SARS-CoV-2, het nieuwe coronavirus uit China, verspreidt zich over de hele wereld en veroorzaakt een enorme reactie ondanks de huidige lage incidentie buiten China en het Verre Oosten. Vier veel voorkomende coronavirussen zijn op dit moment in omloop en veroorzaken wereldwijd miljoenen gevallen. In dit artikel worden de incidentie en sterftecijfers van deze vier gewone …

DEFINITIE VOOR STERFGEVALLEN ALS GEVOLG VAN COVID-19

“2 DEFINITIE VOOR STERFGEVALLEN ALS GEVOLG VAN COVID-19Een overlijden als gevolg van COVID-19 wordt voor toezichtsdoeleinden gedefinieerd als een overlijden als gevolg van een klinisch vergelijkbare ziekte, in een waarschijnlijk of bevestigd COVID-19 geval, tenzij er een duidelijke alternatieve doodsoorzaak is die niet in verband kan worden gebracht met de COVID-ziekte (bv. trauma). Er mag …

“Als iemand sterft met COVID-19, tellen we dat als een COVID-19 sterfgeval”

“Als iemand sterft met COVID-19, tellen we dat als een COVID-19 sterfgeval.” Bron: If someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death, Twitter, 7 april 2020 “If someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death.”. Source: If someone dies with COVID-19, we are counting that as a …

Laden…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.