Peter McCullough over COVID vaccins: “Het werkingsmechanisme is niet veilig”

“We hebben grote problemen, zoals kinderen en jonge volwassenen die myocarditis ontwikkelen, ontsteking van het hart. Ik heb gisteren nog zo’n patiënt gezien, “* zegt McCullough. “Dit zijn bewezen gevallen. Dit is geen fabeltje. Dit is echt.

Dus u vraagt zich misschien af, hoe kan dit in hemelsnaam gebeuren? Wel, het eerste element van dit alles is dat de vaccins zoals ze vandaag bestaan, hetzij boodschapper-RNA, hetzij adenoviraal DNA, het werkingsmechanisme niet veilig is. Het werkingsmechanisme levert een biologisch gevaar op.

Deze vaccins laten het lichaam het spike-eiwit van het virus maken. Het spike eiwit zelf is ziekteverwekkend. Het is wat het virus gevaarlijk maakt. Het was het onderwerp van gain-of-function onderzoek. Dus, het heeft een gevaarlijk werkingsmechanisme. Waarom? Omdat het spike eiwit op een ongecontroleerde manier wordt geproduceerd. Het is niet zoals een tetanus injectie waar er maar een bepaalde hoeveelheid proteïne wordt geïnjecteerd.

Dit is een ongecontroleerde hoeveelheid spike-eiwit. Waarschijnlijk is elke persoon anders, dus kan er een [lagere] productie van zijn. Ze hebben heel weinig symptomen na het vaccin, ze zijn in orde.*

Hopelijk is dat de meerderheid van de individuen, maar er zijn ongelukkige individuen die een enorme hoeveelheid spike-eiwit moeten hebben, en dat spike-eiwit verwoest het lichaam overal waar het spike-eiwit plaatselijk wordt aangemaakt, en we weten dat het boodschapper-RNA en het adenovirale DNA wordt verspreid in alle organen.*

Dus als boodschapper-RNA in de hersenen toeneemt en we beginnen spike-eiwit in de hersenen te produceren, veroorzaken we lokaal hersenletsel. Er zijn nu goed beschreven neurologische schadegevallen met het vaccin. Veel van deze. In het hart veroorzaakt het myocarditis en hartschade. In de lever, veroorzaakt het leverschade, in de longen, longschade, in de nieren, nierschade.*

En heel belangrijk, het spike eiwit beschadigt endotheelcellen en veroorzaakt bloedstolling. Dus bloedstolling, de gevreesde complicatie van de infectie zelf, wordt nu veroorzaakt door het vaccin. Alles wat we over het vaccin te weten zijn gekomen sinds het is vrijgegeven is niet goed.”

Bron: What You Need to Know About Early At-Home COVID Treatment, 12 juli 2021

Dit citaat hoort bij onderstaand artikel:

Meer van Peter McCullough:


“We have red hot problems, like children and young adults developing myocarditis, inflammation of the heart. I just saw such a patient yesterday,” McCullough says. “These are proven cases. This is not make believe. This is for real.

So, you may ask the question, how in the world could this happen? Well, the first element of this happening is the vaccines as they exist today, either messenger RNA, or adenoviral DNA, the mechanism of action is not safe. The mechanism of action poses a biologic danger.

These vaccines all trick the body into making the spike protein of the virus. The spike protein itself is pathogenic. It’s actually what makes the virus dangerous. It was the object of gain-of-function research. So, it has a dangerous mechanism of action. Why? Because the spike protein is produced in an uncontrolled fashion. It’s not like a tetanus shot where there’s only a certain amount of protein that’s injected.

This is an uncontrolled quantity of spike protein. Probably each person is different, so may have [lower] production of it. They have very little symptoms after the vaccine, they’re fine.

Hopefully that’s the majority of individuals, but there are unfortunate individuals that must have massive amount of spike protein, and that spike protein ravages the body wherever the spike protein is locally made, and we do know the messenger RNA and the adenoviral DNA gets distributed in all the organs.

So if messenger RNA is up in the brain and we start producing spike protein in the brain, we cause local brain injury. There are now well-described neurologic injury cases with the vaccine. Many of them. In the heart, it causes myocarditis and cardiac injury. In the liver, it causes liver injury, in the lung, lung injury, in the kidney, kidney injury.

And very importantly, the spike protein damages endothelial cells and causes blood clotting. So, blood clotting, the dreaded complication of the infection itself, is now caused by the vaccine. Everything we’ve found out about the vaccine since its release has been bad.”

Source: What You Need to Know About Early At-Home COVID Treatment, July 12, 2021

Onderzoeker over resultaten Japans onderzoek: “We hebben een grote fout gemaakt”

Eind mei 2021 immunoloog Byram Bridle, een vaccinonderzoeker die vorig jaar een overheidssubsidie van $ 230.000 kreeg voor onderzoek naar de ontwikkeling van COVID-vaccins, onder andere op basis van nieuw vrijgegeven Japanse data, dat het vaccin niet in de geïnjecteerde arm blijft. Uit deze zogenaamde bio-distributiestudie blijkt volgens de wetenschapper dat de nanodeeltjes van het vaccin in het hele lichaam terechtkomen. Deze verspreiding door het hele lichaam is volgens onderzoeker Byram Bridle een probleem vanwege het spike-eiwit waar het vaccin voor codeert.

Video met audio

Video met de audio van het interview met Byram Bridle.
Citaten

“We weten al heel lang dat het spike eiwit een ziekteverwekkend eiwit is. Het is een toxine. Het kan schade aanrichten in ons lichaam als het in omloop komt.”

Vertrouwelijke, via WOB-verzoek verkregen Japanse onderzoeksdata over de verspreiding (distributie) van zogenaamde mRNA LNP’s in de organen.
Eierstokken

Het hoopt zich op zodra het in het bloed komt…in een aantal weefsels zoals de milt, het beenmerg, de lever, de bijnieren.. Wat mij vooral zorgen baart is dat het zich in hoge concentraties ophoopt in de eierstokken.”

Stolling

“Nu hebben we duidelijk bewijs dat de vaccins die de cellen in onze deltaspieren dit eiwit laten maken, het vaccin zelf plus het eiwit komen in de bloedsomloop terecht. Wanneer het spike-eiwit in de bloedsomloop komt, kan het zich binden aan de receptoren op onze bloedplaatjes en de cellen die onze bloedvaten bekleden. Wanneer dat gebeurt, kan het twee dingen doen: het kan de bloedplaatjes doen samenklonteren en dat kan leiden tot stolling. Dat is precies waarom we stollingsstoornissen zien in verband met deze vaccins. Het kan ook leiden tot bloedingen. En natuurlijk, als het hart erbij betrokken is, is het een belangrijk onderdeel van het cardiovasculaire systeem. Het is waarom we hartproblemen zien.”

Hersenen

“Het eiwit kan ook de bloed-hersenbarrière passeren en neurologische schade veroorzaken. Daarom wordt het ook, in de fatale gevallen van bloedstolsels, vaak gezien in de hersenen.”

“We hebben een grote fout gemaakt.”

Bron: Interview Alex Pierson, 28 mei 2021

Organisatie die WHO adviseert: “Genoeg bewijsmateriaal om COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor menselijk gebruik”

Een groeiend aantal vooraanstaande wetenschappers en dokters van over de hele wereld waarschuwen sinds februari van 2020 voor de gevaren van COVID vaccins. Sinds het inenten is begonnen, zien zij hun vermoedens bevestigd in bevindingen van steeds meer onderzoekers en in de gerapporteerde bijwerkingen die optreden na vaccinatie. De E-BMC, een organisatie die de WHO adviseert, stelt dat er “meer dan genoeg bewijsmateriaal” is om de COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor menselijk gebruik.

Lees verder “Organisatie die WHO adviseert: “Genoeg bewijsmateriaal om COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor menselijk gebruik””

Peter McCullough: “85 procent van de doden was te voorkomen met vroegbehandeling”

“Waarom richten we ons niet meer op de zieke patiënt, maar op de gezonde mensen? Alle berichten over beheersing van besmetting en vaccins gaan over gezonde mensen. Waarom kunnen we ons niet richten op de zieke, COVID patiënt?” Dit zegt Peter McCullough in een vraaggesprek met John Leake.

Lees verder “Peter McCullough: “85 procent van de doden was te voorkomen met vroegbehandeling””

Is vitamine D een wondervitamine?

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 11 juli 2021

“Wondervitamine”
  • Wetenschappers over de hele wereld zien een verband tussen een tekort aan vitamine D en infectieziekten.
  • Meer dan 200 wetenschappers en dokters roepen op om vitamine D te gebruiken om de infectieziekte COVID-19 aan te pakken.
  • Decennialang laten onderzoeken alleen maar voordelen zien, geen nadelen, een groot verschil met medicijnen en andere medische interventies zoals vaccinaties.
  • Spaans onderzoek concludeert dat van de COVID-19 patiënten die opgenomen zijn er 80% een vitamine D tekort hebben. Ook Belgisch onderzoek komt tot dezelfde slotsom: vitamine D tekort is een risicofactor.
  • Onderzoek in een Frans verpleegtehuis ziet minder ernstige ziekte en een betere overlevingskans gerelateerd aan vitamine D. De sterftekans daalde met 89%.
“Wondermedicijn”
  • Naast vitamine D bestaan er andere relatief goedkope en veilige middelen ter preventie of behandeling van COVID-19 die misschien wel nog beter werken.
  • Over één middel kunnen artsen en wetenschappers hun enthousiasme nauwelijks onderdrukken.
  • Het middel wordt geroemd om zijn “wonderbaarlijke effect” op de ziekte.
  • Het middel kreeg in 2015 de Nobelprijs: ivermectine.

Malcolm Kendrick over vitamine D

Malcolm Kendrick, bekend van zijn diepgravende onderzoek naar de werkzaamheid van cholesterolverlagende middelen, heeft eens een blik geworpen op onderzoek naar vitamine D in het voorkomen en genezen van infectieziekten. Hij komt tot deze conclusie:

Kortom, het lijkt erop dat vitamine D voorkomt dat je besmet raakt met virussen en, zelfs als je besmet raakt, het helpt om de ergste gevolgen te beperken.

Ernst COVID-19 per vitamine D-niveau

Ivor Cummins: vitamine D grote risicofactor

Ivor Cummins suggereert dat het vitamine D niveau ook een weerspiegeling is van je gezondheid. Een tekort kan samengaan met andere gezondheidsproblemen. Toch kan een vitamine D tekort een opvallend grote risicofactor zijn, zo stelt Ivor Cummins.

“Wetenschappelijk bewijs suggereert dat vitamine D infecties en sterfgevallen vermindert”

Meer dan 200 wetenschappers en dokters roepen op om vitamine D in te zetten ter preventie en behandeling van COVID-19. Ze zien bewijs dat suggereert dat vitamine D infecties vermindert en sterfgevallen voorkomt.

Een tekort aan vitamine D is veruit de gemakkelijkst en snelst te wijzigen risicofactor met overvloedig bewijs voor een groot effect.

“Laat COVID-19 patiënten niet sterven met vitamine D tekort”

In Medpage Today schrijven wetenschappers in een artikel met bovenstaande titel:

Het opsporen en uitroeien van vitamine D-tekort door vroegtijdige en agressieve toediening van supplementen in COVID-19 heeft het potentieel om duizenden levens te redden en zou een van onze hoogste prioriteiten op het gebied van de volksgezondheid moeten zijn.

The Lancet

Wetenschappers stellen in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet dat er “mogelijk veel te winnen” is bij het gebruik van vitamine D in het voorkomen en genezen van COVID-19.

30 jaar onderzoek

Rechtstreekse link naar bovenstaande video.

Arts David Grimes deed 30 jaar onderzoek naar de slechte gezondheid van sommige mensen. Zijn conclusie:

Het gaat allemaal om een tekort aan vitamine D.

Onderzoek Frans verpleegtehuis

Een onderzoek in The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology in een Frans verpleegtehuis, zag een verband tussen vitamine D en minder ernstige ziekte en minder sterfte.

Concluderend, bolus vitamine D3 suppletie tijdens of vlak voor COVID-19 werd bij kwetsbare ouderen geassocieerd met minder ernstige COVID-19 en een betere overlevingskans.

Meta-analyse BMJ

In een meta-analyse in het wetenschappelijk tijdschrift British Medical Journal concludeerden de onderzoekers o.a..:

Vitamine D-suppletie was veilig en bood bescherming tegen acute luchtweginfecties in het algemeen.

Vitamine D

Volgens Prof. Dr. Jörg Spitz speelt vitamine D een veel grotere rol dan tot nu toe is aangenomen. In ons werelddeel hebben de meeste mensen een tekort aan vitamine D. Volgens Jörg Spitz kan vitamine D ziekten voorkomen en genezen, zo vertelt hij in een uitgebreide presentatie:

Duitstalige presentatie van Jörg Spitz (Odysee)

Hoeveel?

Afhankelijk van o.a. je huidtype, leeftijd, gewicht en tekort aan vitamine D, wordt voor volwassenen o.a. in bovenstaande bronnen 2.000 (50 microgram) tot wel zo’n 7.000 IU (175 microgram) per dag aangeraden. De ondertekenaars van de oproep door meer dan 200 dokters en wetenschappers gebruiken zelf tussen de 2.000 en 10.000 IU. Zij stellen dat de door de officiële instanties aanbevolen hoeveelheden te laag zijn.


Commerciële media over vitamine D

Telegraaf: Mensen zien het “simpele” vitamine D over het hoofd

De Telegraaf kopte op 25 december 2020 onder de subkop “Academici de barricades op”:

Professoren: waarom zwijgt de overheid over vitamine D?

De krant schrijft verder:

Een groep experts wil dat mensen preventief vitamine D gaan slikken. Genoeg wetenschappelijke studies wijzen naar gunstige effecten op Covid-19. Maar van de overheid horen we niets. ,,Alsof het ons niks interesseert dat intussen mensen dood gaan.’’

Het ochtendblad haalt professor Adrian Martineau van de Queen Mary University in Londen aan, een “absolute autoriteit op het gebied van Vitamine D en de uitwerking op luchtwegziektes” die al eerder in de Telegraaf had gesproken van “een unieke dubbele werking”.

Ook wordt hoogleraar geneeskunde Michael Holick van Boston University geciteerd:

,,Mensen wachten op een magisch wonderpilletje of op een vaccin, maar zien zoiets simpels als vitamine D over het hoofd.’’

AD: Wat doen de experts zelf?

In het AD vertelt een deskundige dat hij zelf of veel vette vis eet om aan genoeg vitamine D te komen. En de rest?

Alle andere bevraagde immunologen slikken zelf dagelijks 20 of 30 microgram vitamine D.

(20 microgram is 800 IU en 30 microgram is 1200 IU)

De krant weet ook te melden dat het Kruidvat 30 procent meer vitamine D heeft verkocht dan vorig jaar. Bol.com zegt dat er 4 keer zoveel op vitamine D wordt gezocht. Volgens een marktonderzoekbureau slikken zo’n 3,5 miljoen Nederlanders de vitamine.

Insider: Fauci zegt dat hij vitamine D en C supplementen neemt en dat die “je vatbaarheid voor infecties” kunnen verminderen

“Als je een tekort aan vitamine D hebt, heeft dat wel degelijk invloed op je vatbaarheid voor infecties. Ik zou het niet erg vinden om aan te bevelen en ik doe het zelf ook, om vitamine D supplementen in te nemen,” zei hij. ” De andere vitamine die mensen innemen is vitamine C omdat het een goede antioxidant is, dus als mensen een gram of zo vitamine C willen innemen, zou dat prima zijn.”

Telegraph: “baanbrekend” Spaans onderzoek

De Engelse krant de Telegraph haalt juichend een Spaans vitamine D onderzoek aan:

Een baanbrekende nieuwe studie wijst op een goedkope, veilige en effectieve manier om Covid aan te pakken.

[…]

De gouden standaard van medisch onderzoek is de gerandomiseerde gecontroleerde studie. In mei hadden we nog geen dergelijke test voor vitamine D en Covid-19. Nu wel. ’s Werelds eerste gerandomiseerde controleproef op vitamine D en Covid is net gepubliceerd. De resultaten zijn duidelijk. Bij de proef, die in Spanje plaatsvond in het Universitair Ziekenhuis Reina Sofía, waren 76 patiënten betrokken die aan Covid-19 leden. Vijftig van die patiënten kregen vitamine D. De overige 26 niet. De helft van de patiënten die geen vitamine D kregen, werd zo ziek dat ze op de intensive care moesten worden geplaatst. Ter vergelijking, slechts één persoon die Vitamine D kreeg, had een opname op de IC nodig.

Met andere woorden, het gebruik van vitamine D verminderde het risico dat een patiënt intensieve zorg nodig had 25 keer. Twee patiënten die geen Vitamine D kregen, stierven. En hoewel de steekproef te klein is om te concluderen dat Vitamine D het risico op overlijden bij Covid-patiënten wegneemt, is het toch een verbazingwekkend resultaat dat overeenkomt met de bewering van Prof. Backman dat het verhelpen van een vitaminetekort het sterftecijfer met de helft kan verminderen.

(vet is toegevoegd)

Toelichting: “Rickets” wordt vertaald met rachitis of Engelse ziekte, een botaandoening door een tekort aan vitamine D en calcium

Overzicht en analyse van vitamine D onderzoeken

Een samenvattend overzicht en analyse van 41 studies naar het gebruik van vitamine D is hier te vinden.


Informatie over preventie en behandelingen

Op de website Zelfzorg Covid19 , een initiatief van Rob Elens, wordt onder meer informatie gegeven over hoe je tekorten kunt aanvullen met supplementen of via voeding en wat je “concreet [kunt] doen om bij een eenmaal opgelopen milde virusinfectie uw immuunsysteem extra te ondersteunen en bovendien het virus actief te weren.” Ook kun je hier het nieuws rondom dit onderwerp volgen.


Vladimir Zelenko – bekend van het wereldwijd toegepaste Zelenko protocol – geeft op zijn website inzicht in wat hij gebruikt als preventie en behandeling van COVID-19:


I-MASK+ en MATH+ protocol FLCCC

Pierre Kory voor de Senaatscommissie (zie de video verderop): “I can’t keep doing this!”

De Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) heeft twee protocollen ontwikkeld: één te gebruiken in de beginfase van COVID-19 en één te gebruiken bij opname in het ziekenhuis.

I-MASK+ profylaxe & vroeg poliklinisch behandelingsprotocol voor COVID-19

In oktober 2020 heeft de FLCCC Alliance een profylactisch en vroeg poliklinisch combinatiebehandelingsprotocol voor COVID-19 ontwikkeld, genaamd I-Mask+. Het is gebaseerd op ivermectine, een bekend, door de FDA goedgekeurd antiparasietgeneesmiddel dat al meer dan vier decennia met succes wordt gebruikt om onchocerciasis “rivierblindheid” en andere parasitaire ziekten te behandelen. Het is een van de veiligste geneesmiddelen die we kennen. Het staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO, is wereldwijd 3,7 miljard keer toegediend en heeft de Nobelprijs gewonnen voor zijn wereldwijde en historische impact bij de uitroeiing van endemische parasitaire infecties in vele delen van de wereld. Onze ontdekking van een snel groeiende gepubliceerde medische bewijsbasis, die aantoont dat ivermectine een uniek en zeer krachtig vermogen heeft om de replicatie van SARS-CoV-2 te remmen en ontstekingen te onderdrukken, heeft ons team ertoe aangezet ivermectine te gebruiken voor preventie en behandeling in alle stadia van COVID-19.

Bron: I-MASK+ Prophylaxis & Early Outpatient Treatment Protocol | FLCCC | Front Line COVID-19 Critical Care Alliance

MATH+ ziekenhuisbehandelingsprotocol voor COVID-19

Het MATH+ ziekenhuisbehandelingsprotocol voor COVID-19 is ontworpen voor gehospitaliseerde patiënten, waarmee zo snel mogelijk moet worden begonnen na het ontstaan van ademhalingsmoeilijkheden en de noodzakelijkheid van zuurstoftoediening.

Bron: MATH+ Hospital Treatment Protocol | FLCCC | Front Line COVID-19 Critical Care Alliance

Kary Mullis, Nobelprijswinnaar en uitvinder PCR: PCR vertelt je niet dat je ziek bent

“Ik denk niet dat je PCR kunt misbruiken. [Het is] de resultaten; de interpretatie ervan. Als ze dit virus al in je kunnen vinden – en met PCR, als je het goed doet, kun je bijna alles in iedereen vinden.”

[…]

“PCR is gewoon een proces dat je in staat stelt om ergens heel veel van te maken. Het vertelt je niet dat je ziek bent, of dat datgene waar je in verzeild bent geraakt je kwaad zou gaan doen of iets dergelijks.

Bron: Video-opname van 12 juli 1997, Bitchute, citaten vanaf 48:54 minuten of zie fragment hieronder.
Lees verder “Kary Mullis, Nobelprijswinnaar en uitvinder PCR: PCR vertelt je niet dat je ziek bent”